Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

.:: Elektronická přihláška k zápisu do prvního ročníku ::.

Školní rok 2022/2023

Dílny psaní v 5. A

Datum: 29. 3. 2023

 V letošním roce v naší třídě opět probíhají dílny psaní.

#

Společné velikonoční čtení - celoškolní projektový den

Datum: 29. 3. 2023

V úterý 28. března se na naší škole konal projektový den.

Reportáž

Datum: 29. 3. 2023

Dne 8. 2. 2023 nám pan učitel Žáček zadal za domácí úkol na VkO natočit reportáž na dané téma. Na splnění úkolu jsme měli měsíc.

#

Ponožková výzva

Datum: 29. 3. 2023

Dne 21. 3. proběhla na naší škole akce na podporu lidí s Downovým syndromem.

#

Březen, Měsíc knihy nejen v 5.B

Datum: 29. 3. 2023

Byť jsem si vědoma historických kořenů zavedení této akce, jako nástroje osvěty v období hlubokého komunismu (r. 1955), souhlasím s myšlenkou dostat knihy, a vůbec literaturu, do povědomí co největšího počtu lidí napříč generacemi a v současné době i napříč všemi národy.

#

Srdíčkové dny

Datum: 28. 3. 2023

Od 29. do 31. 3. (středa až pátek), vždy od 7.35 do 7.55, proběhne ve vestibulu školy prodej předmětů na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.

kolekce

Nová školní kolekce oblečení

Datum: 27. 3. 2023

Máme pro Vás překvapení!
   Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 31. 3. 2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce.

#

Ponožková výzva - Světový den Downova syndromu

Datum: 20. 3. 2023

21. březen je Světovým dnem Downova syndromu. Tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě různé ponožky. Díky všem žákům i učitelům, kteří se s námi rozhodli do této výzvy zapojit.

zápis

Začíná zápis do prvního ročníku

Datum: 1. 3. 2023

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, díky zkušenostem z minulých let upřednostňujeme i letos podání elektronické přihlášky ve Škole OnLine. Přihlášku vyplňují i rodiče, kteří žádají o odklad školní docházky pro své dítě - v přihlášce zaškrtnou žádost o odklad.

5. B nachystala únorovou radost 1

5.B nachystala únorovou radost

Datum: 28. 2. 2023

Kdy jste naposledy dostali do schránky nějaký milý dopis od blízké osoby?

#

Návštěva partnerské školy v Regenstaufu

Datum: 22. 2. 2023

Dne 14. 2. 2023 jsme se v počtu 20 žáků vydali na návštěvu školy v Regenstaufu. Doprovázeli nás pan učitel Žáček a paní učitelka Horáčková. Jízda trvala přibližně hodinu a půl, než autobus dorazil do cíle, kde na nás už čekali němečtí kamarádi.

#

Skvělý úspěch našich žáků na zeměpisné olympiádě

Datum: 22. 2. 2023

Fanda Fencl ze 7.B vybojoval v okresním kole zeměpisné olympiády 2. místo a Vojta Malík z 8.B 3. místo.

#

Lyžařský výcvik

Datum: 22. 2. 2023

Dne 22. ledna sedmé třídy a pár dětí z deváté třídy jely na lyžařský výcvik na Šumavu do chaty  Slavoj. Doprovázeli je paní učitelka Brožovská a pan učitel Valečka.

#

Filmový den

Datum: 22. 2. 2023

Filmový den navrhl a vymyslel žákovský parlament.

#

Co nás baví při vyučování

Datum: 22. 2. 2023

Na hodinách nás nebaví spoustu věcí. Třeba testy nebo různá zkoušení. Ale máme spoustu činností, které nás naopak baví, jako je třeba Kahoot. Naši učitelé se neustále snaží nám nějak hodiny  ozvláštnit, zpříjemnit.

#

Výlet do partnerské školy v Regenstaufu

Datum: 22. 2. 2023

     Na sv. Valentýna jsme se společně s panem učitelem Žáčkem a paní učitelkou Horáčkovou vydali do partnerské školy v Německu.

děti v autobusu

Jak to vypadalo při návštěvě partnerské školy v Regenstaufu?

Datum: 19. 2. 2023

Přinášíme krátké video z naší nedávné návštěvy. Článek a fotografie se samozřejmě připravují ;)

#

Lyžařský výcvik očima deváťáka - díl II.

Datum: 18. 2. 2023

22. 1. jsme se sedmáky odjeli na lyžařský výcvik na chatu Slavoj. První den začal hned bojovkou a všechny kufry jsme si brali sami, jelikož kvůli sněhu auto nemohlo vyjet až na chatu.

#

Lyžařský výcvik očima deváťáka - díl I.

Datum: 18. 2. 2023

V 9. třídě jsme měli opět možnost zúčastnit se lyžařského výcviku. Chatu a sjezdovkou už jsme dobře znali, tudíž jsme pomáhali 7. třídám. Pár věcí se ale změnilo.

#

Filmový den na ZŠ Staňkov

Datum: 9. 2. 2023

Konec pololetí se pro naši školu stal díky členům žákovského parlamentu dnem tak trochu slavnostním. Zodpovědní zástupci tříd totiž vyhodnotili, že jsme všichni v prvním pololetí velmi poctivě pracovali a za své snažení bychom se mohli odměnit promítáním filmů.

Logo 7.B se stalo  1

Logo 7.B zvítězilo v evropském projektu

Datum: 6. 2. 2023

Naše škola, v zastoupení třídy 7.B, vyhrála 1. místo v hlasování o nejlepší logo projektu Keys to well-being, vyhlášeného v rámci on-line spolupráce evropských škol.

#

Tříkrálová sbírka

Datum: 26. 1. 2023

V sobotu 7. ledna jsem šla se svojí sestrou a kamarádkou za tři krále.

#

Křídla

Datum: 26. 1. 2023

Na konci prosince žáci zjistili, že si mohou udělat neobvyklou vánoční pohlednici, vyfotit se s andělskými křídly.

#

Žákovský parlament

Datum: 26. 1. 2023

Na začátku školního roku si členové parlamentu demokraticky na schůzi zvolili předsedu a místopředsedu parlamentu. Předsedou se stala Elen Duchková a místopředsedou Vojtěch Malík.

Moje tělo je moje

Datum: 26. 1. 2023

14. a 16. prosince neprobíhala v 8. třídách klasická výuka.

Vánoční koncert 1

Vánoční koncert

Datum: 26. 1. 2023

Ve středu 21. 12. 2022 proběhl vánoční koncert v kostele.

#

Pracovní činnosti ve 4.B

Datum: 24. 1. 2023

Ukázka z našeho tvoření...

#

Na vlně malířství

Datum: 17. 1. 2023

Co naplňuje pojem „ilustrátor“ už víme. Že to není právě jednoduché povolání, o tom se žáci 5.B
přesvědčili sami ve čtenářské dílně.

#

Spolupráce s firmou ZF

Datum: 10. 1. 2023

Žáci 9. ročníku navštívili firmu ZF. Návštěva se konala u příležitosti zakončení kroužku Technika pro děti. Tento kroužek je na naší škole tradicí již několik let, a to právě díky firmě ZF a jejím pracovníkům, kteří se věnují našim žákům.

#

Florbalový turnaj 8. a 9.tříd

Datum: 10. 1. 2023

Žáci osmého a devátého ročníku se zúčastnili školního turnaje ve florbale v Horšovském Týně.

#

Florbalový turnaj I. stupeň

Datum: 10. 1. 2023

Žáci I. stupně se zúčastnili florbalového turnaje žáků této věkové kategorie, který pořádá Česká florbalová unie.

#

Vánoční nadílka od 4. A pro zvířata v lese

Datum: 4. 1. 2023

Vánoční dárky jsme dali nejen sobě navzájem, nezapomněli jsme ani na zvířátka.

Svíčkárna Litice a vlastní tvoření 3.B 1

Svíčkárna Litice a vlastní tvoření 3.B

Datum: 31. 12. 2022

Hned, jak jsme nastoupili do autobusu, jsme se strašně těšili.

#

Vánoce v naší třídě 7. C

Datum: 22. 12. 2022

Ve čtvrtek už jsme se neučili, ale udělali jsme si vánoční den.

dítě jí med

Navýšení ceny za oběd

Datum: 19. 12. 2022

Vážení rodiče,

od 1. 1. 2023 dochází k navýšení ceny za oběd.

#

Interní pošta 5. B

Datum: 19. 12. 2022

Někdo by řekl, že se náhle v 5. B objevila pošta. Ba ne! Žáci si společnými silami poštu vytvořili. Mohli bychom i říci, že recyklovali. Pracovní činnosti k tomu přímo vybízely.

#

Adventní kalendář v 5. B

Datum: 19. 12. 2022

Od samého počátku prosince a možná ještě dříve, se kolem nás vše točí okolo Vánoc.

#

Vánoční Praha

Datum: 16. 12. 2022

Ráno jsme si skutečně přivstali. Odjezd v 6:30 sice nebyl nejpříjemnější, ale očekávání byla veliká.

děti

ZŠ Staňkov mezi nejúspěšnějšími školami v Plzeňském kraji

Datum: 14. 12. 2022

Velkou radost nám v předvánočním čase udělalo hodnocení základních škol podle úspěšnosti  žáků u přijímacích zkoušek na čtyřleté maturitní obory. 
Ze 122 úplných základních škol v Plzeňském kraji se staňkovská ZŠ umístila v TOP 20 nejúspěšnějších škol kraje, a to na krásném 7. místě.

Výtvarná výchova v 8. A 1

Výtvarná výchova v 8. A

Datum: 13. 12. 2022

Na hodiny výtvarné výchovy máme pana učitele Schenka, který má pro nás vždy připravené velmi zajímavé prezentace.

Žáci 3.A a 3.B na besedě s panem starostou Mgr. Bc. Alexandrem Horákem 1

Žáci 3.A a 3.B na besedě s panem starostou Mgr. Bc. Alexandrem Horákem

Datum: 12. 12. 2022

V rámci výuky prvouky - poznávání města Staňkova (kde se nachází zdejší základní škola) - se žáci obou třetích tříd sešli s panem starostou v prostorech staré radnice, jejíž součástí je i městská knihovna.

Jak rozumět médiím a nenaletět aneb Mediální výchova se ZAK TV 1

Jak rozumět médiím a nenaletět aneb Mediální výchova se ZAK TV

Datum: 12. 12. 2022

V pondělí 12. prosince byla pro devátý ročník připravena beseda o sociálních médiích.

Pražské planetárium

Datum: 7. 12. 2022

Vesmír je zajímavé místo k prozkoumání. A protože se o vesmíru v 5. třídě učíme při přírodovědě, navrhla nám paní učitelka Janská, že bychom mohli vyrazit do planetária. Paní učitelka Suchá s tím souhlasila. Byli jsme nadšení, že si také prohlédneme i Prahu, naše hlavní město. 

#

Mikulášská nadílka na 1. stupni

Datum: 6. 12. 2022

V pondělí 5. prosince navštívil třídy na prvním stupni Mikuláš s početným doprovodem andělů a čertů.

Kroužek SOU v Domažlicích 1

Kroužek SOU v Domažlicích

Datum: 6. 12. 2022

Každé úterý jezdí několik žáků 8. ročníku na Střední odborné učiliště do Domažlic.

Kroužek ZF 1

Kroužek ZF

Datum: 6. 12. 2022

V říjnu 2022 začal technický kroužek, který pro nás připravuje firma ZF Ohučov. Kroužek se koná každý čtvrtek od 15:00 v dílnách naší školy. 

Na den sestřičkou 1

Na den sestřičkou

Datum: 6. 12. 2022

6. prosince  se 9. ročníky vydaly do Domažlic na zdravotnickou školu na akci Na den sestřičkou. 

#

1.A na první návštěvě Městské knihovny

Datum: 4. 12. 2022

1.A se vydala poprvé do Městské knihovny ve Staňkově. Paní knihovnice si pro děti připravila program na téma Čerti.

#

Pozvěte zvíře na jídlo

Datum: 4. 12. 2022

Ve středu 30. listopadu se děti z 2.A domluvily, že pozvou zvíře ze Safari Dvůr Králové na jídlo. 

#

Turnaj ve florbalu v Horšovském Týně

Datum: 3. 12. 2022

Dne 10. 11. 2022 jsme se účastnili florbalového turnaje v Horšovském Týně. Kromě nás dorazila také ZŠ Blížejov, ZŠ Bělá nad Radbuzou a samozřejmě pořadatelé ZŠ Horšovský Týn. Z této naší skupiny postupovali dva týmy do okresního kola, které se koná v Domažlicích.

Vánoce ve světě

Datum: 2. 12. 2022

V pátek 2. 12. šly sedmé, osmé a deváté třídy do budovy kina na vánoční besedu s Jakubem Greschlem.

#

Praha očima pátých tříd a následné vykročení za hranice domova

Datum: 30. 11. 2022

Naše putování prstem po mapě na určitý čas zastavilo v našem hlavním městě. Toto město si jistě zaslouží zastávku.

Broušení skleniček

Datum: 29. 11. 2022

V úterý 29. 11. jsme s panem učitelem Valečkou na pracovních činnostech brousili skleničky.

#

Vánoční trhy

Datum: 27. 11. 2022

První adventní neděli v 15 hodin začaly na staňkovském náměstí vánoční trhy.

#

MINECRAFT opět v ZŠ Staňkov

Datum: 23. 11. 2022

Opět po malé pauze jsme se odpoledne po vyučování sešli s dětmi a vyzkoušeli si propojit virtuální prostředí MINECRAFTU s realitou.

etwinning

ZŠ Staňkov spolupracuje se školami z pěti evropských zemí

Datum: 23. 11. 2022

Naše základní škola se již několikrát z iniciativy pana učitele Milana Khase podílela na online spolupráci škol v rámci projektu E-Twinning. Na úspěšné předchozí projekty letos navazuje třída 7.B pod vedením pana Khase a třídní učitelky, paní Ondrášikové.

#

Vánoční trhy jsou za dveřmi!

Datum: 19. 11. 2022

Vánoční trhy se blíží a sedmé třídy se na ně velmi pečlivě připravují.

#

Návštěva Západočeského muzea v Plzni

Datum: 19. 11. 2022

První listopadovou středu jsme jeli vlakem do Plzně.

#

Naše firmy

Datum: 19. 11. 2022

V říjnu se sedmáci zúčastnili projektu Naše firmy.

#

Svátek svatého Martina v 1.B

Datum: 17. 11. 2022

... aneb jak jsme trávili 11. listopad

#

Zkrocení zlé ženy 

Datum: 4. 11. 2022

V úterý 1. listopadu jsme jeli do Divadla J. K. Tyla na balet Zkrocení zlé ženy. V 9:30 jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl k divadlu. 

#

Robot Herbert bojoval v krajské soutěži

Datum: 3. 11. 2022

Včera jsme se zúčastnili s kroužkem robotiky krajské robotické soutěže. Naším cílem bylo dopravit bez úhony našeho Herberta (tak se robot jmenuje) do cíle, bez doteku branek, kterými projížděl a automaticky zastavit ve vyhrazeném prostoru v cíli.

#

Halloween v 8.A

Datum: 1. 11. 2022

Kdy mají žáci největší radost z podařené třídní akce?
Když si ji sami vymyslí, připraví a prožijí.

#

Halloweenská čeština

Datum: 31. 10. 2022

Naše třída se rozhodla, že si v pondělí 31. října uděláme halloweenský den. Domluvili jsme se i s některými učiteli.

#

Spolupráce s firmou ZF Staňkov

Datum: 26. 10. 2022

Od letošního října začal v naší škole opět fungovat kroužek Technika pro děti vedený pracovníky ZF Staňkov. Tato aktivita je spolufinancována Hospodářskou komorou Plzeňského kraje.

#

Pomáháme našim lesům

Datum: 26. 10. 2022

Žáci 8. ročníku se rozhodli, že pomohou sběrem žaludů pro lesní školky našim lesům, které sužuje již několik let kůrovec a sucho.

#

Prázdninové pečení

Datum: 26. 10. 2022

Ve středu 26. října v 8.30 h. jsme místo spaní šli péct perníčky k paní učitelce Schenkové.

#

Od vzdělání k zaměstnání

Datum: 26. 10. 2022

8. a 9. ročníky dnes vyrazily do Domažlic na prezentaci firem a škol z Plzeňského kraje.

otec

Průvodce prvňáčka

Datum: 24. 10. 2022

Vážení rodiče,

    jako každý rok, i tento podzim je pro mnoho dětí zlomovým obdobím v jejich životě. Mnozí z nich se totiž vydávají do školních lavic poprvé.

#

Týden programování na ZŠ Staňkov

Datum: 24. 10. 2022

Evropský týden programování je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.

#

Skotsko prozkoumalo 21 žáků naší školy

Datum: 21. 10. 2022

Začátkem října se 21 žáků vydalo v doprovodu paní učitelky Leové a pana učitele Janouška do Skotska, kde nás čekal nezapomenutelný týden.

#

Návštěva knihovny

Datum: 21. 10. 2022

Ve čtvrtek 6. října se žáci 7. C sešli ráno před školou a v 8 hodin vyrazili na návštěvu Městské knihovny ve Staňkově.

jan hus

Projekt  ve vlastivědě

Datum: 21. 10. 2022

 Ve vlastivědě probíráme středověk a teď jsme si povídali o Janu Husovi, který byl za kritiku církve v Kostnici upálen.

chemie

Mladí chemici z 8. A

Datum: 21. 10. 2022

    Už jsme osmáci a na rozvrhu nám přibyl nový předmět, a to chemie, kterou nás vyučuje pan učitel Šobr.     

#

Focení ve zlatém řezu

Datum: 21. 10. 2022

V pátek 7. října jsme s panem učitelem Schenkem šli na výtvarnou výchovu ven, abychom si  mohli vyzkoušet focení ve zlatém řezu, o kterém nám pan učitel při hodině vyprávěl.

#

Dotkni se vesmíru      

Datum: 21. 10. 2022

Dne 7. 10. jsme s panem učitelem Khasem jeli do Prahy v rámci projektu Dotkni se vesmíru vypouštět námi sestrojenou sondu do stratosféry.

#

Horšovskotýnské hry

Datum: 21. 10. 2022

Na Horšovskotýnské hry, které se konaly 14. a 15. září v Horšovském Týně, byli vybráni sportovci ze všech tříd prvního stupně naší školy.

devataci

Tak a je to tady!

Datum: 21. 10. 2022

1. září jsme zasedli do školních lavic jako deváťáci.

Časopis Škola pod lupou 1

Časopis Škola pod lupou

Datum: 21. 10. 2022

V letošním roce začal opět fungovat kroužek Škola pod lupou, kde žáci píší školní noviny.

robot

Žáci budou stavět roboty se studenty ZČU

Datum: 14. 10. 2022

V pondělí 7. 11. 2022 dorazí do naší školy studenti ze Západočeské univerzity v Plzni. Společně s našimi žáky vytvoří 4-5 členné týmy a sestaví vlastního robota. Akce proběhne od 15 do 17 hodin.

7. třída v knihovně

7. ročník na návštěvě místní městské knihovny

Datum: 13. 10. 2022

V první polovině října se naši žáci 7. ročníku zúčastnili exkurze do místní městské knihovny. Knihovnice paní Malíková jim podala základní informace o tom, jaké služby knihovna nabízí, jak si lze pořídit průkazku a jak jsou knihy v knihovně seřazeny.

kluk sedí u stolu

Zájmová činnost pro školní rok 2022/2023

Datum: 12. 10. 2022

Vážení rodiče,

na našem webu je nyní k dispozici seznam kroužků pro školní rok 2022/2023.

#

4.B poznávala Staňkov

Datum: 10. 10. 2022

S dětmi ze 4.B jsme vyrazili do ulic Staňkova.

#

Žákovský parlament má novou předsedkyni a nového místopředsedu

Datum: 9. 10. 2022

V pátek ráno, než jsme odjeli vypouštět a lovit naši sondu, jsme ještě stačili na schůzce (mimo jiné) zvolit novou předsedkyni a místopředsedu našeho Žákovského parlamentu ZŠ Staňkov.

nasli jsme sondu

Žáci ze STRATODREAMu si ověřili, že je Země kulatá

Datum: 9. 10. 2022

Někteří naši žáci měli včera tři možnosti. Buď věřit, že je Země kulatá, nebo věřit, že je Země placatá. Vybrali si třetí možnost a zjistili si to sami.

#

Hlášení z cesty do Skotska - díl 3.

Datum: 6. 10. 2022

Středa 5. 10. odstartovala v duchu velkého očekávání. Dnešní program se celý točil kolem parní železnice Fort William-Mallaigh.

eliska

Naši mladí vědci vypustí svoji první sondu!

Datum: 6. 10. 2022

V pátek 7. 10. zažijí naši mladí vědci důležitý moment, který se zapíše do historie českého hydrometerologického ústavu v Praze na Libuši. Vypustí vesmírnou sondu, která s sebou ponese také jméno jednoho žáka naší školy. 

#

Hlášení z cesty do Skotska - díl 2.

Datum: 5. 10. 2022

V úterý 4. 10. jsme po celonoční plavbě konečně přeřídili hodinky o hodinu zpět a úspěšně se vylodili v Newcastle.

#

Hlášení z cesty do Skotska - díl 1.

Datum: 5. 10. 2022

V pondělí 3.10. jsme po nočním přejezdu do Nizozemska navštívili město Haag a Amsterdam.

Odpadové hospodářství a žáci 5. B v září 1

Odpadové hospodářství a žáci 5. B v září

Datum: 5. 10. 2022

5. B a odpadové hospodářství

#

Plzeňský kraj je naším domovem

Datum: 5. 10. 2022

Plzeňský kraj s 5. B

#

Pracovní činnosti v 5.A

Datum: 29. 9. 2022

V rámci projektu „Práce s přírodninami“ děti vyráběly Mimoně z kukuřice.

#

Sonda žáků ZŠ Staňkov se dotkne vesmíru

Datum: 22. 9. 2022

Naše sonda už začíná vypadat jako sonda. Do vesmíru ji budeme vypouštět 7. 10. z ČHMÚ v Praze Libuši.

#

Přivítali jsme naše prvňáčky.

Datum: 19. 9. 2022

Také si myslíte, že nejlepší výzdoba třídy jsou natěšení prvňáčci? My rozhodně ano.

kasrtol

Navýšení ceny oběda

Datum: 23. 8. 2022

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny oběda o 3 Kč.

potreby

Potřeby pro prvňáčka

Datum: 16. 8. 2022

Vážení rodiče,

přinášíme Vám seznam potřeb pro prvňáčka a těšíme se 1. září na viděnou.

Náš partner

Doučování žáků škol

doucovi

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 3. 2023
slabý déšť 12 °C 8 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 11/7 °C
sobota 1. 4. déšť se sněhem 8/3 °C
neděle 2. 4. slabý déšť 9/4 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na