Obsah

Dokumenty Školské rady při ZŠ Staňkov

Jednací řád školské rady.pdf (289.2 kB)

Volební řád školské rady.pdf (361.85 kB)

- - - - -

Školská rada ve školském zákoně.pdf (134.7 kB)