Obsah

04.06.2020

fsdfdddd

Zjišťování zájmu o školní družinu 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci proběhne zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021 poslední týden v srpnu. Termín bude upřesněn na webových stránkách školy.

Detail

01.06.2020

first

Oznámení o přijetí ke studiu

Ředitelka Základní školy Staňkov, okres Domažlice, Komenského 196, dle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 ods.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu v  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla následovně:

Detail

29.05.2020

dan

Osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020

Vážení rodiče, díky příznivému vývoji epidemiologické situace bude od 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole v maximálně patnáctičlenných skupinách za účelem konání konzultací či třídnických hodin.

Detail

26.05.2020

ŠD - Břichomluvec Zdeněk Polách s Matýskem

Představení přeloženo na 5.11.2020 od 14:00hod.

Detail

07.05.2020

dev

Osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole

Na základě usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020 se mohou žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 účastnit nepovinného vzdělávání, které bude sloužit k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.

Detail

Důležité odkazy
fb gdpr mkl nntb