Obsah

Informace o návratu žáků do školy od 12. dubna 2021 – rotační výuka

V prvním týdnu od 12. 4. 2021 začnou docházet do školy žáci 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.B. a 5.C.

Třídy 1.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A budou mít v týdnu od 12. dubna distanční výuku podle rozvrhu distanční výuky. Třídy byly takto rozděleny z organizačních a provozních důvodů.

Ve druhém týdnu od 19. dubna 2021 budou ve škole přítomni žáci 1.A, 2.B, 3.A, 4.A a 5.A. Žáci 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.B. a 5.C budou pokračovat v distanční výuce.

Od 12. 4. 2021 mohou do školy na skupinové konzultace k přípravě na přijímací zkoušky docházet také žáci 9. ročníku. O docházce a rozdělení do skupin budou žáky informovat třídní učitelky.

Do školy mohou přijít jen žáci, kteří nemají příznaky respiračního onemocnění a kteří podstoupí ve škole neinvazivní antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testy se budou provádět v pondělí a ve čtvrtek. Pozitivního žáka si musí zákonný zástupce ze školy odvézt. Podrobnější informace k testování obdrží rodiče e-mailem.

Výjimku z testování mají žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynula doba delší než 90 dní. Dále to mohou být žáci, kteří mají negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který provedl poskytovatel zdravotních služeb. Tento negativní test nemůže být starší než 48 hodin.

Všichni žáci musí mít po dobu pobytu ve škole nasazenou zdravotnickou roušku.

Školní družina 

Družina bude k dispozici přihlášeným žákům z 1. – 4. ročníku.

Ráno po příchodu do školy půjdou žáci do svých tříd.
Odpoledne jsou žáci rozděleni takto:

Oddělení družiny 1. týden 2. týden
1. oddělení LIŠÁCI 2. A 4. A
2. oddělení BOBŘI 3. B 2. B
3. oddělení INDIÁNI 1. B 3. A
4. oddělení ŠPIONI 4. B 1. A

Pokud přihlášený žák do školní družiny nebude chodit, je nutné ho písemně omluvit s celým rozsahem nepřítomnosti (od - do). Omluvenku mohou děti vložit do schránky u každého oddělení nebo předat jakékoli vychovatelce.

Školní stravování

Všichni žáci na prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni. Pokud oběd nechtějí, musí se odhlásit den dopředu. Ti, kteří budou na distanční výuce, jsou automaticky odhlášeni a musí se k odběru stravy přihlásit dva dny dopředu. Žáci na distanční výuce si i nadále mohou odebírat obědy do jídlonosičů v jídelně pro cizí strávníky.

Pokud by děti musely jít po pozitivním testu do karantény, mohou si rodiče odebrat oběd v jídelně pro cizí strávníky. Více informací na tel. 379 410 616.

Akce ZŠ Staňkov v době uzavření školy

strom

Rozvrh ZŠ Staňkov na týden 12. 4.-16. 4. 2021

Tabulka s materiály pro distanční výuku

Po otevření tabulky si na horní liště zvolte požadovanou třídu.

12.04.2021

ošetřovné

Informace k ošetřovnému od 12. 4. 2021

Zavedení rotační výuky, nárok v době velikonočních svátků Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat do škol a školek. Ve většin

Detail

10.04.2021

rozvrh

Rozvrh hodin od 12. 4. do 16. 4. 2021

Tento rozvrh platí pro uvedený týden během rotační výuky prvního stupně.

Detail

08.04.2021

ilustrační foto

Inspirace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozdravit a nabídnout Vám následující informace z pozice školních/poradenských psycholožek k tématu školní zralosti. Nyní formou VIEDA a INTERAKTIVNÍ PREZENTACE.

Detail

03.04.2021

poezie

Šesťáci píší poezii

V rámci on-line hodin literatury se naši žáci seznámili s poezií a také si vyzkoušeli samostatnou tvorbu. Jak se jim psaní básně na aktuální téma podařilo, můžete sami posoudit.

Detail

17.03.2021

děti

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozdravit a nabídnout Vám následující informace z pozice školních/poradenských psycholožek k tématu školní zralosti.

Detail

Důležité odkazy
fb gdpr mkl nntb