Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Webové stánky se upravují.

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků. Jeho prostřednictvím se mohou žáci vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, vztahů mezi zaměstnanci a žáky školy a mezi   školou a rodinou, zviditelnění školy na veřejnosti apod. Ustanovení žákovské samosprávy a její fungování ve škole umožňuje školský zákon č. 561/ 2004 Sb.

Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat."  

Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 "Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci."

Žákovský parlament (dále ŽP) je orgánem složeným ze žáků školy. Členové žákovského parlamentu se mohou vyjadřovat k otázkám školy a podílet se na dění spolurozhodováním. Umožňuje žákům vyjadřovat se k interiéru a exteriéru školy, řešení problémů školy, navrhovat a uspořádat akce, projednávat návrhy žáků (technické vybavení a zázemí pro žáky). Žákovský parlament se bude aktivně podílet na pozitivní atmosféře školy a vztahy mezi žáky.

 

  • Členem žákovského parlamentu (dále ČŽP)  se může stát každý žák od 3. do 9. třídy.

  • Z každé třídy jsou voleni 2 zástupci a v případě nepřítomnosti může být pověřen jejich zástupce.

  • ČŽP volí na začátku každého nového školního roku žáci z každé třídy, popř. určuje třídní učitel. Funkční období ČŽP je 1 školní rok.

  • Povinností ČŽP je pravidelné docházení na schůzky ŽP, být vzorem pro ostatní žáky školy, předávání informací ze schůzek do třídy, hlídá termín a místo schůzek na webu školy.

  • ČŽP může být odvolán v případě porušení pravidla č. 4. Odvolat ČŽP může třídní učitel, spolužáci ve třídě, nadpoloviční většina ŽP.

  • Všichni ČŽP jsou si rovni.

  • K přijetí návrhu žákovského parlamentu je potřebná nadpoloviční většina hlasů.

  • ČŽP mají právo se dotazovat (slušným způsobem) všech zaměstnanců školy na nejasnosti spojené s výukou a chodem školy a navrhovat jejich možné řešení.

  • Informace zástupci předají ve své třídě (viz bod 4). Ostatní veřejnost bude informována pomocí nástěnky ve vestibulu a na webových stránkách školy.

  • Stanovy ŽP mohou být upraveny na návrh ČŽP a po odsouhlasení nadpoloviční většinou ŽP.

Kalendář

Náš partner

logo

Doučování žáků škol

doucovi

Aktuální počasí

dnes, středa 5. 10. 2022
zataženo 18 °C 8 °C
čtvrtek 6. 10. jasno 18/10 °C
pátek 7. 10. oblačno 18/8 °C
sobota 8. 10. zataženo 17/8 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na