Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Žákovský parlament

Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na jeden školní rok, vždy dva zástupci z jedné třídy (4.– 9. ročník).
Parlament se řídí stanovami, které schvaluje na začárku školného roku. Stanovy musí být schváleny nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitelé (koordinátoři), jejichž role je určena stanovami školního žákovského parlamentu. Koordinátory ŽP jsou Milan Khas a Jana Ondrášiková.
Tito vyučující pravidelně informují vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků o činnosti parlamentu.

Žákovský parlament je orgánem žáků. Jeho prostřednictvím se mohou žáci vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, vztahů mezi zaměstnanci a žáky školy a mezi   školou a rodinou, zviditelnění školy na veřejnosti apod. Ustanovení žákovské samosprávy a její fungování ve škole umožňuje školský zákon č. 561/ 2004 Sb.

Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat."  

Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 "Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci."

Žákovský parlament (dále ŽP) je orgánem složeným ze žáků školy. Členové žákovského parlamentu se mohou vyjadřovat k otázkám školy a podílet se na dění spolurozhodováním. Umožňuje žákům vyjadřovat se k interiéru a exteriéru školy, řešení problémů školy, navrhovat a uspořádat akce, projednávat návrhy žáků (technické vybavení a zázemí pro žáky). Žákovský parlament se bude aktivně podílet na pozitivní atmosféře školy a vztahy mezi žáky.

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

FD

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 14 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 17/10 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 20/8 °C

Náš partner

logo

Požadavky ICT

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na