Obsah

Změna v odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem na www.strava.cz do 10.00 hod nebo na telefonním čísle 379 410 616 do 14.00 hod.

Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění žáka) lze odhlásit oběd v první den nemoci  e-mailem na jidelna@zsstankov.cz do 6.00, nebo  na telefonním čísle 379 410 616  nejpozději do 7.00. 

Rodiče si  mohou neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosičů v jídelně pro cizí strávníky do 13.30 nebo jej mohou vyzvednout sourozenci v jídelně v době oběda. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd bude účtován. 

 

Pavla Valečková