Obsah

Změna v odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem do 10.00 hodin. V mimořádných situacích (např. onemocnění dítěte) odhlásí zákonný zástupce oběd do 8.00 hodin téhož dne. V platnosti zůstává možnost odebrání oběda zákonným zástupcem dítěte první den nemoci. Obědy se vydávají do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.20 hodin a od 12.00 do 12.15 hodin v jídelně pro cizí strávníky.

Odhlašování obědů a případné další informace na telefonním čísle 379410616

Platnost od 14. 10. 2013