Obsah

Provoz školní družiny

Ranní provoz 6:15 - 7:35
(příchod nejpozději v 7:20)
     6:15 - 7:00 docházejí žáci do I. oddělení - Lišáci
     7:00 - 7:35 docházejí žáci do II. oddělení - Bobři
Pondělí, úterý, čtvrtek v 7:35 přecházejí žáci 1.roč. do 3.oddělení. V 8:40 odcházejí na vyučování.

Odpolední provoz 11:35 - 16:00
     13:45 - 14:45 uzavřená hodina
     v 15:30 se oddělení spojují: 
do IV.oddělení Špioni

tel: +420 379 410 617 - jen v době provozu ŠD


I. oddělení Lišáci - Petra Kočandrlová
II. oddělení Bobři - Andrea Pavlíková Jungová
III. oddělení Indiáni - Marie Výrutová
IV. oddělení Špioni - Pavlína Černá