Obsah

Provoz školní družiny

Tel: jen v době provozu ŠD
+420 379 410 617 - I., II., III. oddělení
702 042 804 - IV. oddělení

Ranní provoz 6:15 - 7:35
(příchod nejpozději v 7:20)
     6:15 - 7:00 docházejí žáci do I. oddělení - Lišáci
     7:00 - 7:35 docházejí žáci do II. oddělení - Bobři
Pondělí, úterý provoz do 8:40. V 8:40 odcházejí žáci na vyučování.

Odpolední provoz 11:35 - 16:00
     13:45 - 14:45 uzavřená hodina
     v odpoledních hodinách se oddělení spojují do IV. oddělení Špioni
I. oddělení Lišáci se spojují v 15:10 
II. oddělení Bobři a III. oddělení IndiániI se spojují v 15:30


I. oddělení Lišáci - Petra Kočandrlová
II. oddělení Bobři - Andrea Pavlíková Jungová
III. oddělení Indiáni - Marie Výrutová
IV. oddělení Špioni - Pavlína Černá