Obsah

Charakteristika školy

Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace je úplná základní škola (s 1. a 2. stupněm). Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 79-01-C/01. Škola se nachází v malém městě (kolem 3000 obyvatel), v klidné části, obklopená zelení. Původní budova je z roku 1914, v letech 2001 - 2003 byla přistavěna nová část. V roce 2010 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce staré části. Kapacita školy je 480 žáků, ve školním roce 2017/2018 ji v 19 třídách navštěvuje 461 žáků. Povinnou školní docházku zde plní žáci nejen ze spádového obvodu města Staňkova (Staňkov I a II, Krchleby, Ohučov, Vránov), ale i z Puclic, Čermné, Poděvous, Hlohové, Hlohovčic, Holýšova aj. Školní družina má 4 oddělení a kapacitu 120 žáků, školní jídelna 450 strávníků.