Obsah

Prevence

Zprávy

Preventivní program 1

Preventivní program

Minimální preventivní program je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a na prevenci sociálně nežádoucích jevů. celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Mgr. Miloslav Khas
Preventivní akce - PPP Domažlice a Policie ČR - nebezpečí drog - 1

Preventivní akce - PPP Domažlice a Policie ČR - nebezpečí drog

Ve úterý 29.11.2011 pokračoval v osmých třídách preventivní projekt PPP Domažlice Deštník držím já. Tentokrát byl zaměřený na protidrogovou prevnci. Na tuto akci navázala návštěva Policie ČR s ukázkou práce policejních psů. celý text

ostatní | 29. 11. 2011 | Autor: Správce Webu
Spokojená třída - preventivní akce PPP Domažlice v 6. ročníku - 1

Spokojená třída - preventivní akce PPP Domažlice v 6. ročníku

V 6. ročníku probíhá dlouhodobá preventivní akce Spokojená třída, kterou realizuje PPP Domažlice a PPP Plzeň. V prosinci zavítali pracovníci poradny do šestých tříd už popáté. Učí žáky spolupráci, komunikaci, společnému řešení problému, a to vše formou her a besed v komunitním kruhu. Že tyto aktivity žáky baví, můžete zjistit z přiložených fotografií. celý text

ostatní | 11. 11. 2011 | Autor: Správce Webu
Poruchy příjmu potravy - preventivní akce pro 9. třídy - 1

Poruchy příjmu potravy - preventivní akce pro 9. třídy

Preventivní program Proč PPP? zabývající se poruchami příjmu potravy absovovali žáci 9. ročníku ve dvouhodinovce občanské výchovy. Seznámili se s pojmy souvisejícími s PPP, při práci ve skupinách a následné prezentaci pojmenovali jednotlivé druhy PPP (anorexie, bigorexie, bulimie, obezita a ortorexie), poznali příčiny a důsledky těchto poruch, porozuměli této problematice a seznámili se s kontakty na odborníky. Všichni žáci pracovali se pozorně a se zájmem. celý text

ostatní | 5. 4. 2011 | Autor: Správce Webu

Preventivní program Deštník držím já

Již dvakrát se setkali ve školním roce 2009/2010 žáci 6. ročníku s Janou Hendrichovou, okresní metodičkou prevence, při akci nazvané Deštník držím já. Jedná se o nový projekt, který v rámci programu dlouhodobé specifické prevence zajišťuje PPP Domažlice. Při dvouhodinovém setkání měly děti možnost zamyslet se nad tím, jak se k sobě vzájemně chovají, čeho si na ostatních nejvíce váží, co je může v životě ohrožovat a jak se takovým ohrožením bránit. Obě setkání proběhla v příjemné atmosféře. celý text

ostatní | 8. 3. 2011 | Autor: Správce Webu
Školní kolo soutěže Rubikon - 1

Školní kolo soutěže Rubikon

Školní kolo projektu Rubikon - soutěže o zákonech, správném rozhodování a rizicích sázení proběhlo v sále LD v úterý 8.3.2011. Šest pětičlenných družstev ze sedmého až devátého ročníku se spolu s ostatními žáky třídy na soutěž pilně připravovalo v hodinách VKO. Soutěžící si před soutěží vylosovali barvy, ve kterých budou soutěžit. V den soutěže je přišli podpořit spolužáci v barvách svého třídního týmu. V porotě soutěže zasedli Jan Látka, poslanec parlamentu, Petr Smutný, radní Plzeňského kraje, starosta města Alexandr Horák, bývalý policista a pracovník městského úřadu Petr Kučera a za učitele Zdeněk Valečka. Předsedkyní poroty se stala zástupkyně rodičů Renata Vacíková. Soutěží, která měla celkem pět kol, provázel přítomné ředitel školy Jaroslav Šobr. Velmi zdařilá taneční vystoupení předvedla děvčata z dětského domova. Soutěž byla napínavá až do samého konce. Všechna družstva si vedla velice dobře, a ačkoli dlouhou dobu vedl tým modrých ze 7.A, v posledním kole je předběhla jiná družstva a nakonec mezi sebou soupeřilo o první místo družstvo oranžových z 9.B a žlutých ze 7.B. Oba týmy získaly stejný počet bodů a soutěž musela pokračovat dalšími úkoly, dokud nebylo rozhodnuto o vítězi. Nakonec získali vítězství žlutí ze 7.B a budou reprezentovat naši školu na oblastním kole v Domažlicích. celý text

ostatní | 8. 3. 2011 | Autor: Správce Webu
Projekt Zdravý životní styl - 1

Projekt Zdravý životní styl

Projekt: Zdravý životní styl- Prevence kouření a zásady zdravé výživy na ZŠ Staňkov
Mgr. Jarmila Pavlíková + žáci 8. tříd Výchova ke zdraví
Cílová skupina:žáci 6. - 9. tříd a dospělí zaměstnanci školy.
Projekt je prováděn v hodinách VkZ, matematiky,výtvarné výchovy a českého jazyka.
Předpokládané cíle:
-zmapovat stav kuřáků na 2. stupni ZŠ a mezi dospělými.Dále si mohou žáci i dospělí porovnat své stravovací návyky s doporučenými dávkami dle zásad zdravé výživy. celý text

ostatní | 31. 5. 2010 | Autor: Správce Webu
Školní a okresní kolo soutěže Rubikon - 1

Školní a okresní kolo soutěže Rubikon

Po několikatýdenní přípravě se 18. 3. 2010 sešli soutěžící ze 7. až 9. ročníku v podkroví školy, aby zde změřili síly ve školním kole soutěže Rubikon. Klání, kterého se účastní škola už podruhé, je o dodržování zákonů a o správném rozhodování. A na co si dávat pozor? Třeba na rizika sázení, které je u nás do 18 let zakázáno. Rubikon ukazuje, proč tomu tak je a jak se riziku sázení bránit.
V soutěži, která měla pět kol, získal nejvíce bodů tým červených z 9.B. Naši školu bude reprezentovat 14. dubna v okresním kole v Domažlicích. Na druhém místě skončili oranžoví z 8. B a třetí místo obsadili zelení ze 7. třídy. Výkony soutěžících hodnotila pětičlenná porota, jejímiž členy byli např. ředitelka DDaM v Domažlicích Ivana Kubová a starosta města Alexandr Horák. celý text

ostatní | 18. 3. 2010 | Autor: Správce Webu
Beseda s mluvčí policie v 7., 8. a 9. ročníku - 1

Beseda s mluvčí policie v 7., 8. a 9. ročníku

Pavel Svatek, 9.B celý text

ostatní | 21. 1. 2010 | Autor: Správce Webu
Prevence v 6. ročníku - 1

Prevence v 6. ročníku

Ve školním roce 2012/2013 proběhl v šestém ročníku adaptační kurz, kde zajišťovala preventivní aktivity Nina Moravcová. Tyto aktivity měly návaznost i v listopadu, kdy obě šesté třídy zažily celodenní preventivní akci ve třídách. celý text

ostatní | 8. 10. 2009 | Autor: Správce Webu
Beseda o drogách s mluvčí policie v 7. třídě - 1

Beseda o drogách s mluvčí policie v 7. třídě

22. února zavítala do 7. třídy na dvouhodinovou besedu o nebezpečí drog mluvčí domažlické policie Dagmar Brožová. Při zajímavém povídání si během první hodiny žáci utřídili informace, které již měli z hodin výchovy ke zdraví, druhá hodina byla věnována trestněprávní odpovědnosti a dotazům žáků. Sedmáci mluvčí policie překvapili svými znalostmi a aktivitou. celý text

ostatní | 1. 1. 2009 | Autor: Správce Webu
Beseda s mluvčí policie v 8. třídách - 1

Beseda s mluvčí policie v 8. třídách

Paní učitelka Suchá zajistila pro osmé třídy besedu s mluvčí Policie České republiky za domažlické obvodní oddělení Dagmar Brožovou. Mluvčí policie nám povídala o různých zákonech a deklaraci práv. Také nám sdělila, za co může jít občan do vězení a na kolik let. Například za úmyslnou vraždu je výjimečný trest 10-25 let odnětí svobody. Beseda byla velmi poučná, zejména tým vybraný na soutěž Rubikon se snažil zapamatovat si různé zákony. Na závěr chci říct, že mluvčí byla velmi ochotná, odpověděla nám na všechny otázky a nakonec jsme jí zatleskali. Moc děkujeme, zase jsme o něco chytřejší! celý text

ostatní | 1. 1. 2009 | Autor: Správce Webu
Prevence poruch příjmu potravy - 1

Prevence poruch příjmu potravy

V prosinci 2012 a v únoru 2013 měli žáci 7. a 8. ročníku možnost poslechnout si přednášku na téma Poruchy příjmu potravy. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o příčinách a nebezpečí anorexie, bulimie či bigorexie. V závěrečné besedě se mohli zeptat na vše, co je k tomuto tématu zajímá. celý text

ostatní | 1. 1. 1980 | Autor: Správce Webu