Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Webové stánky se upravují.

Stanovy

 • Členem žákovského parlamentu (dále ČŽP)  se může stát každý žák od 3. do 9. třídy.

 • Z každé třídy jsou voleni 2 zástupci a v případě nepřítomnosti může být pověřen jejich zástupce.

 • ČŽP volí na začátku každého nového školního roku žáci z každé třídy, popř. určuje třídní učitel. Funkční období ČŽP je 1 školní rok.

 • Povinností ČŽP je pravidelné docházení na schůzky ŽP, být vzorem pro ostatní žáky školy, předávání informací ze schůzek do třídy, hlídá termín a místo schůzek na webu školy.

 • ČŽP může být odvolán v případě porušení pravidla č. 4. Odvolat ČŽP může třídní učitel, spolužáci ve třídě, nadpoloviční většina ŽP.

 • Všichni ČŽP jsou si rovni.

 • K přijetí návrhu žákovského parlamentu je potřebná nadpoloviční většina hlasů.

 • ČŽP mají právo se dotazovat (slušným způsobem) všech zaměstnanců školy na nejasnosti spojené s výukou a chodem školy a navrhovat jejich možné řešení.

 • Informace zástupci předají ve své třídě (viz bod 4). Ostatní veřejnost bude informována pomocí nástěnky ve vestibulu a na webových stránkách školy.

 • Stanovy ŽP mohou být upraveny na návrh ČŽP a po odsouhlasení nadpoloviční většinou ŽP.

Pravidla chování při jednáních žákovského parlamentu

 • Mluví vždy jen jeden

 • Nasloucháme si

 • Respektujeme názor druhého

 • Vyjadřujeme se slušně

 • Řešíme pouze záležitosti, týkající se žáků celé školy

Samospráva žákovského parlamentu

Funkce předsedy Adam Drudík

Funkce místopředsedy Kristýna Forstová

Funkce zapisovatele Adam Drudík

Funkce koordinátora Milan Khas, Jitka Suchá

 

Stanovy žákovského parlamentu byly odsouhlaseny nadpoloviční většinou členů žákovského parlamentu.

Stanovy byly schváleny na jednání ŽP 19. 2. 2018 počtem 17 žáků.

 

Ve Staňkově dne 19. 2. 2018

Kalendář

Náš partner

logo

Doučování žáků škol

doucovi

Aktuální počasí

dnes, středa 5. 10. 2022
zataženo 18 °C 8 °C
čtvrtek 6. 10. jasno 18/10 °C
pátek 7. 10. oblačno 18/8 °C
sobota 8. 10. zataženo 17/8 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na