Obsah

Formuláře, informace pro rodiče

Odhlášení žáka ze školní družiny Staženo: 428x | 25.10.2017

Prominutí poplatku za ŠD Staženo: 230x | 29.08.2018

Závazná přihláška mimo školní vyučování Staženo: 223x | 02.10.2018

Přihláška do ŠD 2021/2022 Staženo: 120x | 29.04.2021

Přihláška do ŠD 2021/2022 (Excel) Staženo: 109x | 29.04.2021

Uvolnění žáka ze školní družiny Staženo: 91x | 20.01.2021

Zplnomocnění vyzvednutí dítěte ze ŠD Staženo: 91x | 29.04.2021

Vzor vyplněné přihlášky do ŠD Staženo: 76x | 29.04.2021

Vnitřní řád ŠD Staženo: 11x | 30.08.2021

ŠVP pro zájmové vzdělávání Staženo: 7x | 30.08.2021

Zplnomocnění k vyzvednutí dítěte ze ŠD ve střídavé péči Staženo: 7x | 27.08.2021

Stránka

  • 1