Obsah

Historie školy

Škola a ředitelství školy sídlí v Komenského ulici ve Staňkově II. Budova je využívána od roku 1914. 
Škole, ale zároveň i široké veřejnosti, slouží moderní tělocvična, přistavěná k původní budově v roce 1996. V roce 2001 byla zahájena přístavba školy - byly vybudovány nové učebny, šatny, správní úsek, kotelna, pavilon se školní jídelnou a kuchyní o kapacitě 350 strávníků s možností stravování pro veřejnost. 
V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce budovy z roku 1914 a plánuje se výstavba nového hřiště.

Literární sborník 2013/2014.pdf (5.21 MB)