Obsah

Školní rok 2009/2010

Zprávy

první
ze 4
další poslední

Krejčovská pohádka - představení pro 1. stupeň - 1

Krejčovská pohádka - představení pro 1. stupeň

V pátek 14. února zahráli herci z Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu v sále Lidového domu Krejčovskou pohádku pro děti z prvního stupně naší školy i pro děti z mateřské školky. V představení byly použity krásné kulisy, mnoho kostýmů i loutek, které na scéně hrály spolu s živými herci. Přečtěte si, co si o představení myslí děvčata ze čtvrté třídy:
Celý příběh je o statečnosti, lásce a o krejčím Jírovi. Odvaha a láska k princezně Kateřině mu pomohla překonat pohádkové zlo. Jako každá pohádka skončil příběh dobře. Moc se nám líbilo, jak byla v pohádce vidět perspektiva kulis. Ve výtvarné výchově se učíme, že co je vzadu, je menší a vepředu je větší. Tady se nám to krásně potvrdilo. celý text

ostatní | 14. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
Staňkovský slavík 2014 - 1

Staňkovský slavík 2014

Ve čtvrtek 13. února se konal již pátý ročník pěvecké soutěže Staňkovský slavík. V letošním školním roce bylo v soutěži oproti předešlým ročníkům několi změn. Zpěváci soutěžili společně, zrušili jsme rozdělení do dvou kategorií. Zpívat mělo šestnáct soutěžících, dvě dívky z druhého stupně však onemocněly, takže nakonec vystoupilo čtrnáct soutěžících s písničkami, které si sami vybrali. Kromě dvou, kteří si hudební doprovod obstarali sami, připravil hudební doprovody písní Milan Khas. O pořadí vystupujících rozhodl los. Odborná porota, ve které zasedli Ivana Gustová, Václav Medy Krištof, Michal Černý a Marian Kudela, vybrala ze všech soutěžících pětici nejlepších, kteří se představí se svojí písní na Žákovském plese 28. února. Do této pětice patří Eliška Pluhařová, Michaela Horníková, Jitka Felixová, Jinřich Krstev a Michala Podpěrová. Oceněni byli také Terezka Janečková a Matěj Leitl jako nejmladší zpěváci v soutěži. Jako každý rok proběhlo i letos oblíbené divácké hlasování. Cenu diváků obdržel Jinřich Krstev. Atmosféra byla během soutěže velice příjemná, nabitý sál se dobře bavil. Také porotci byli s průběhem soutěže spokojeni a přislíbili svoji účast i v příštím roce. Dokonce se prý můžeme těšit na společné pěvecké číslo členů poroty. celý text

ostatní | 13. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
Lyžařský výcvik na Šumavě - 1

Lyžařský výcvik na Šumavě

I v letošním škoním roce se účastnili žáci druhého stupně lyžařského výcviku na Šumavě. Ubytováni byli na chatě Slavoj, která se nachází dva kilometry od Železné Rudy v obci Špičák. Z chaty je nádherný výhled na Špičák a především na dominantu německé strany Šumavy - Gros Arber. Ačkoli panovaly obavy, zda si kvůli mírné zimě děti vůbec zalyžují, na přiložených fotografiích můžete vidět, že obavy byly zbytečné. celý text

ostatní | 19. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
Tříkrálová sbírka 2014 - 1

Tříkrálová sbírka 2014

V sobotu 11. ledna se sešly děti z prvního i druhého stupně brzy ráno ve školní jídelně, aby se připravily na Tříkrálovou sbírku. Té se žáci školy účastní ve spolupráci se staňkovskou Charitou už několik let. V tříčlenných skupinkách za doprovodu dospělého vedoucího navštěvují domácnosti ve Staňkově i v okolních obcích, zazpívají koledu, popřejí do nového roku a požádají o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Ten nemusí být nijak vysoký, koledníci jsou vděční za jakoukoli částku i za vlídné přijetí. Je milé vidět, že i v dnešní době jsou děti ochotné ve svém volném čase zdarma pomoci a přispět k dobré věci. Dík patří i dospělým vedoucím skupinek a všem organizátorům sbírky. Máme radost, že někteří vedoucí skupinek jsou bývalými žáky naší školy. Sami kdysi chodívali koledovat a nyní se vracejí jako dospělí pomocníci. Doufáme, že všechny, které koledníci navštívili, tříkrálová koleda potěšila a že je hřeje u srdce dobrý pocit, že pomohli potřebným. Výtěžek sbírky bude použit pro staré a nemocné lidi, matky s dětmi v tísni, na podporu chráněného bydlení či na provoz denních stacionářů a terapeutických dílen. Část sbírky využijeme přímo ve škole. V červnu se koledníci mohou jako každý rok těšit na společný výlet do sportovního centra v Plzni. celý text

ostatní | 11. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
Čteme prvňáčkům - 4.B-1.B - 1

Čteme prvňáčkům - 4.B-1.B

Jak už víte, máme letos nové kamarády - prvňáčky z 1.B.
S naší třídní učitelkou jsme se rozhodli, že jim budeme chodit pravidelně předčítat.
Začaly jsme my, Nikča a Kačka. Četly jsme z knížky Povídání o pejskovi a kočičce kapitolu O pyšné noční košilce. Prvňáčci poslouchali, byli jako myšky. Po přečtení jsme jim dávaly otázky. Na všechny znali odpověď. Každý z nich pak dostal obrázek pejska a kočičky od p.učitelky Zahálkové. celý text

ostatní | 20. 8. 2010 | Autor: Správce Webu
Volba předsedy Žákovského parlamentu - 1

Volba předsedy Žákovského parlamentu

Na konci září volily třídy prvního i druhého stupně předsedu a místopředsedu Žákovského parlamentu. Kandidáti se zástupcům tříd nejprve představili na druhé schůzkce parlamentu, své volební letáčky někteří roznesli i do tříd. Další týden se pak ve třídách hlasovalo. S velkou převahou zvítězily ve volebním klání Soňa Arrammachová, která se stala předsedkyní Žákovského parlamentu, a Tereza Chvátalová, která bude v letošním školním roce pracovat jako místopředsedkyně. Obě dívky z osmého ročníku již vedly třetí parlamentní schůzku. celý text

ostatní | 9. 8. 2010 | Autor: Správce Webu
Čtenářská soutěž v pátých třídách - 1

Čtenářská soutěž v pátých třídách

Koncem března a začátkem dubna proběhla v pátých třídách čtenářská soutěž. V naší třídě, v 5. B, zasedly v porotě paní učitelky M. Augustinová, J. Suchá a J. Pluhařová. Četli jsme dlouhý text s těžko vyslovitelnými slovy. Paní učitelka nás vyvolala a my jsme začali číst. Porota požadovala pauzu po četbě jednotlivých žáků. Pak jsme skončili a porotci se šli poradit za dveře. Po chvilce napětí se konečně otevřely dveře. Každý žák naší třídy doufal, že ho porotci vybrali mezi tři nejlepší. A kdo uspěl nejlépe? Na třetím místě se umístil Dominik Baum, na druhém místě Markéta Forejtová a celou soutěž vyhrál Matěj Zvoneček. V 5. A se nejlepším čtenáři stali: na třetím místě Kamila Felixová, na druhém místě se umístil Jakub Bartušek a čtenářskou soutěž v 5. A vyhrála Adélka Dudová. V. Bláhová a E. Pluhařová, 5.B celý text

ostatní | 4. 2. 2009 | Autor: Správce Webu
Beseda o zubní hygieně - 1

Beseda o zubní hygieně

Během tří dnů v měsíci dubnu se všechny třídy zúčastnily besedy dvou sympatických vysokoškolaček o zubní hygieně. Besedy trvaly vždy jednu vyučovací hodinu a probíhaly v interaktivní učebně, která je většinou využívána jako učebna anglického jazyka. Při besedě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o zubní hygieně, například, že si zuby čistíme pouze částečně dobře a že spoustu věcí děláme špatně. Povídání nebylo zas tak nudné, jak by se na první pohled mohlo zdát, a myslím, že mnohým z nás to přineslo „patřičné ovoce". Beseda se mi líbila a doufám, že se budou konat tyto besedy i nadále. Jakub Schenk, 9. tř. celý text

ostatní | 1. 2. 2009 | Autor: Správce Webu
Návštěva studentek z Egypta - 1

Návštěva studentek z Egypta

První týden v březnu nás v pondělí a v úterý navštívily dvě studentky z Egypta. Seznámit se s nimi mohli všichni žáci druhého stupně při při hodinách cizího jazyka. Dívky prozradily mnoho zajímavého o své rodné zemi, ukázaly žákům prezentaci a odpověděly na zvídavé dotazy. Komunikace probíhala v angličtině za pomoci paní učitelky Boudové, ale s Judy Ibrahim ze sedmé třídy si studentky popovídaly v arabštině. Úspěch sklidila nejen prezentace o Egyptě, ale i tanec na tóny egyptské písně, který předvedla Judy. celý text

ostatní | 4. 1. 2009 | Autor: Správce Webu
první
ze 4
další poslední