Obsah

Řád učebny informatiky

 1. Kmenovou třídu opusť až se zvoněním na hodinu

 2. Do učebny vstup jen s doprovodem vyučujícího

 3. Před začátkem práce zkontroluj své pracoviště, případné závady ihned sděl vyučujícímu

 4. Pracovní stanice zapni až na pokyn vyučujícího

 5. Displeje se nedotýkej ani jinak neseřizuj

 6. Nespouštěj žádné programy z donesených medií, neinstaluj software

 7. Nemaž, či jinak edituj data svých spolužáků při ukládání do společného adresáře

 8. Neodpojuj a nepřepojuj kabely. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem žáci smějí pouze zapnout počítač síťovým vypínačem, vypnout přes nabídku Start. Zapínat a jinak manipulovat s přístroji je možno jen se souhlasem učitele.

 9. V učebně je zakázáno jíst a pít, pokud to nevyžaduje tvůj zdravotní stav

 10. Neprováděj žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení počítače. Jakékoli nestandardní chování počítače sděl ihned vyučujícímu

 11. Nezneužívej počítačové sítě k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem, např. ke stahování a šíření nelegálního softwaru. Neodesílej zprávy, které by svým obsahem obtěžovaly či urážely ostatní uživatele, chovej se tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost přítomných

 12. V učebně si vždy sedni na stejné místo

 13. Není dovoleno se samovolně a bezúčelně pohybovat po učebně

 14. Před odchodem se odhlas ze svého účtu, chráníš si tak své soukromí