Obsah

Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU

Typ: ostatní | Informace ze školy | Informace pro rodiče
zkouskyNa obory s talentovou zkouškou je nutné podat přihlášku do 30. 11. 2020. Je možné podat dvě přihlášky, zůstává možnost podat další dvě přihlášky na obory bez talentové zkoušky.
Na ostatní obory se přihláška podává do 1. 3. 2021. Je možné podat dvě přihlášky na různé obory jedné školy, nebo na dvě různé školy.

Kritéria přijímacího řízení se u jednotlivých škol mohou lišit, proto sledujte webové stránky
jednotlivých škol.
Přihlášku tiskneme ve škole, na zvolené SŠ a SOU ji zasílá po potvrzení od lékaře (pokud jej
zvolená škola vyžaduje), podpisu žáka i zákonného zástupce a následném potvrzení ředitelkou
ZŠ zákonný zástupce žáka.
Žáci kromě přihlášky ve škole dostanou zápisový lístek, který po přijímacím řízení v případě
přijetí odevzdávají na školu jako vyjádření úmyslu na daný obor nastoupit. Zápisový lístek musí
být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí žáka, které je vyvěšeno
na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí žáka je zasíláno poštou. V tomto případě
je možné do 3 dnů podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Talentové zkoušky se konají v průběhu ledna 2021, jednotná přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury se koná u všech oborů s maturitou (kromě oborů s talentovou zkouškou)12. a
13. 4. 2021, pro víceletá gymnázia 14. a 15. 4. 2021. Náhradní termíny jsou pro všechny obory
12. a 13. 5. 2021.


M. Augustinová, výchovná poradkyně

V případě dotazů k přijímacímu řízení mě kontaktujte: augustinova@zsstankov.cz


Vytvořeno: 14. 11. 2020
Poslední aktualizace: 14. 11. 2020 10:26
Autor: