Obsah

Výchova k občanství v 6. třídách

Typ: ostatní | Informace ze školy
V říjnu jsme si při výchově k občanství povídali o tom, jaké se slaví svátky v průběhu celého roku.

Rozdělili jsem se do pěti skupin a každá skupina si měla připravit povídání o nějakém svátku, např. o Vánocích, Velikonocích, dušičkách, adventu, masopustu. Nejdříve jsme se domluvili, co kdo na hodinu přinese, a jednu hodinu jsme pak věnovali přípravě naší prezentace. Další hodinu jsme výsledek prezentovali před celou třídou. Jako bonusy jsme si mohli přinést cokoliv, co souvisí s naším zvoleným svátkem, např. sladkosti, masky, prostě nějaké symboly charakteristické pro daný svátek. Prezentace všech skupin byly moc hezké. Skupina, která prezentovala dušičky či Halloween, přinesla vydlabanou dýni a masku. Skupina, která nám představovala Velikonoce, zase pomlázku a beránka, kterého jsme s chutí snědli. Nejvíce nás nadchla skupina prezentující masopust, protože pro každého přinesla výborný masopustní koblížek. Během prezentací jsme všichni výkony skupin bodovali. Body jsme dávali nejen za mluvený projev, předané informace a vzhled celé prezentace, ale i za bonusy. Nejlépe jsme ohodnotili skupiny, které prezentovaly masopust a Velikonoce.

Daniel Moráfka a Matěj Vacík, 6. B


Vytvořeno: 29. 10. 2017
Poslední aktualizace: 29. 10. 2017 18:18
Autor: Mgr. Věnceslava Schenkova