Obsah

Projekt MATEMATICKÉ KLUBY NA ZŠ STAŇKOV

Typ: Informace ze školy
mat-klubMatematický klub je volnočasová aktivita (kroužek), ve kterém se skupina cca 12 dětí z 1.-3. tříd z převážně socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí bude jednou týdne po dobu 90 minut prostřednictvím her a pohybových aktivit pod vedením dvou vyučujících seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.

Plný název projektu: Matematické kluby – laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je přizpůsobit Hejného metodu výuky matematiky potřebám a specifikům dětí z odlišného socioekonomického a kulturně odlišného prostředí. V průběhu projektu budeme přizpůsobovat použité metody potřebám této specifické skupiny dětí tak, aby po skončení projektu mohla být vypracovaná metodika využita celorepublikově pro výuku matematiky pro sociálně a kulturně znevýhodněné děti.

Do projektu je zapojeno celkem 8 škol po celé České republice.

Matematický klub na naší škole probíhá 1 × týdně ve středu od 11.45 do 13.15. 

Více informací o projektu naleznete na stránkách příjemce projektu, kterým je

Nová škola , o.p.s. (www.novaskolaops.cz/mk-o-projektu)

matklub


Vytvořeno: 3. 5. 2018
Poslední aktualizace: 24. 10. 2018 10:53
Autor: Správce Webu