Obsah

Vážení rodiče,

   vzhledem k situaci s epidemií COVID-19 proběhne v tomto školním roce zápis do 1. tříd od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez přítomnosti dětí. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, a to vyplněním elektronické přihlášky. Přihlášku vyplňují i rodiče, kteří žádají o odklad školní docházky pro své dítě - v přihlášce zaškrtnou žádost o odklad. Po vyplnění elektronické přihlášky je nutné zaslat vytištěnou a podepsanou přihlášku poštou na adresu školy (Komenského 196, 345 61 Staňkov), datovou schránkou nebo prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (sucha@zsstankov.cz) či vhodit podepsanou přihlášku do schránky školy. Spolu s vyplněnou přihláškou pošlete i prostou kopii rodného listu dítěte (u odkladů i doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště). Pokud ani jedna z variant pro Vás není možná, můžete si domluvit osobní schůzku ve škole na tel. 379 410 613 nebo 724 291 455.

Při nejasnostech mne na uvedených číslech neváhejte kontaktovat.

Mgr. Jitka Suchá, ředitelka školy

Online zápis