Obsah

Školní dílna

Typ: ostatní
Školní dílna - 1Naše škola se účastní projektu :
Podpora technických dovedností žáků
Číslo výzvy: 57
Název projektu: Podpora technických dovedností žáků
Výše dotace: 204 112,- Kč
Doba trvání projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
V rámci tohoto projektu škola realizuje klíčovou aktivitu 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
Cíl realizace klíčové aktivity:

- rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků, k tomu přispívá tato zvolená aktivita, tedy vybavení školní dílny

Výstupy této aktivity:

- vybavení školní dílny, minimálně 15 žákovských portfolií a plán rozvoje technických dovedností žáků a vyhodnocení účinnosti tohoto plánu

Popis realizace:

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků 2. stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel s aprobací fyzika – základy techniky. Vyučující vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení se s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivita bude realizována v rámci projektových dnů.


Vytvořeno: 1. 9. 2015
Poslední aktualizace: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správce Webu