Obsah

Jitka Suchá

Jitka Suchá (Su)
Ředitelka školy
Metodička prevence

ČJ, VV

sucha@zsstankov.cz
724 291 455
 

sdsd

Hana Janská (Ja)
Zástupkyně ředitelky

M
janska@zsstankov.cz
608 722 099
 

1. ročník

Tereza Jaklová (JT)
I.A

jaklova@zsstankov.cz

Jana Zahálková (Zah)
I.B

zahalkova@zsstankov.cz

2. ročník

 

Vladislava Čtveráčková (Čtv)
II.A

ctverackova@zsstankov.cz

 

Iva Holečková (Ho)
II.B

holeckova@zsstankov.cz

605 847 717

3. ročník

 

Lucie Křepelová (Kř)
III.A

krepelova@zsstankov.cz
 

 

Daniela Zámostná (Zam)
III.B

zamostna@zsstankov.cz
728 769 636
 

4. ročník

 

Ivana Hettlerová (He)
IV.A

hettlerova@zsstankov.cz

 

Jana Součková (Sou)
IV.B

souckova@zsstankov.cz
733 790 760


Jana Pluhařová (Pl)
IV.C

pluharova@zsstankov.cz
736 429 898
 

5. ročník

 

Marie Roubalová (Ro)
V.A

roubalova@zsstankov.cz

 

Radomíra Bláhová (BR)
V.B

blahovar@zsstankov.cz
 

6. ročník

Jana Rendlová (Re)
VI.A
M, VKZ, VKO, NJ

rendlova@zsstankov.cz

Josef Janoušek (JJ)
VI.B
D, AJ, VKZ, VKO

janousek@zsstankov.cz

7. ročník

David Šmíd (Šm)
VII.A
Ch, Př, NJ, VKZ, VKO

smid@zsstankov.cz

Kristýna Štenglová ()
VII.B
M, NJ, VKO

stenglova@zsstankov.cz

8. ročník

Miriam Augustinová (Au)
VIII.A
ČJ, HV

Výchovný poradce
augustinova@zsstankov.cz

Věnceslava Schenková (Sch)
VIII.B
ČJ, D

schenkova@zsstankov.cz
608 179 149

9. ročník

Ivana Brožovská (Bro)
IX.A
Z, PŘ

brozovska@zsstankov.cz

Zdeněk Valečka (Val)
IX.B
F, PČ, TV, VV

valecka@zsstankov.cz
777 696 080

Netřídní učitelé

Lucie Boudová (Bo)
AJ, PČ, VV

boudova@zsstankov.cz
 

Vojtěch Kuták (Kut)
Aj, Ch, Př, TV, VKZ, Z

kutak@zsstankov.cz
 

kh

Miloslav Khas (Kh)
ICT metodik, správa IT
ICT, PČ

khas@zsstankov.cz
607 779 960

Lucie Škorvánková (Ško)
IX.B
ČJ, NJ, TV

skorvankova@zsstankov.cz

Tereza Leitlová (TL)
HV

leitlova@zsstankov.cz

Zuzana Valečková (ZV)
AJ, VKO, TV

valeckovaz@zsstankov.cz 

Hana Leová (HL)
AJ

leova@zsstankov.cz

Kateřina Růžičková (Rů)
M, TV, HV, VV, PČ

ruzickova@zsstankov.cz

Božena Tauberová (Ta)
M, F, VV

tauberova@zsstankov.cz

Konzultantky Pomáháme školám k úspěchu

kl

Gabriela Klečková
kleckova@zsstankov.cz

sk

Miroslava Škardová
skardova@zsstankov.cz

Asistentky Pomáháme školám k úspěchu

 

Kateřina Horáčková (HK)
horackova@zsstankov.cz

 

Alexandra Suchá (AS)
asucha@zsstankov.cz 

Asistentky pedagoga

Pavlína Černá (Če)
III.B, ŠD

cerna@zsstankov.cz

Jana Jakubcová (Jak)
V.A

jakubcova@zsstankov.cz

Marta Kaslová (Ks)
VIII.A

kaslova@zsstankov.cz

Kateřina Kunešová (KK)
I.A

kunesova@zsstankov.cz

Petra Bosáková (Bos)
IV.A, ŠD

bosakova@zsstankov.cz

Petra Römanová (Rö)
III.A

romanova@zsstankov.cz

 

Adriana Šindelářová (ŠiA)
IV.A

sindelarovaa@zsstankov.cz

 

Miroslava Šindelářová (ŠiM)
VI.B

sindelarovam@zsstankov.cz

 

Mgr. Miroslava Škampová (ŠM)
III.A

skampova@zsstankov.cz

 

Marie Výrutová (Vyr)
III.C

vyrutova@zsstankov.cz
603 787 009

 

Iveta Zachariášová (Zach)
IV.B, ŠD

zachariasova@zsstankov.cz

 

Jaroslava Neubauerová (Ne)
neubauerova@zsstankov.cz

 

Tereza Masničková (MT)
masnickova@zsstankov.cz

 

Vlastimila Langová (La)
langova@zsstankov.cz

Družina

 

Petra Kočandrlová (Koč)
Lišáci

I. oddělení
kocandrlova@zsstankov.cz
379 410 617

 

Andrea Pavlíková Jungová (PaJ)
Bobři

II. oddělení
pavlikova@zsstankov.cz
379 410 617

 

Marie Výrutová (Vyr)
Indiáni

III. oddělení
vyrutova@zsstankov.cz
603 787 009

 

Pavlína Černá (Če)
Špioni

IV. oddělení
cerna@zsstankov.cz
379 410 617

Školní psycholog

lk

Filip Landkamr
landkamr@zsstankov.cz

nikkiNikola Koptová

koptova@zsstankov.cz

Správní úsek

xcx

Veronika Kešnerová
účetní

info@zsstankov.cz
379 410 611

Jídelna

s

Pavla Valečková
Vedoucí školní jídelny

jidelna@zsstankov.cz
379 410 616

d

Michaela Gabrielová
Kuchařka

sd

Renata Höllová
Kuchařka

s

Alena Kroftová
Kuchařka

sd

Eva Šporová
Kuchařka

sd

Jiřina Špringerová
Kuchařka

Provozní zaměstnanci

d

Václav Valečka
Školník

dff

Dana Janoušková
Uklízečka

df

Petra Nohavcová
Uklízečka

sd

Zdeňka Sellnarová
Uklízečka

SD

Eva Reitharová
Uklízečka

sd

Bohdana Valkounová
Uklízečka