Obsah

Vedení školy

sdsd

Hana Janská (Ja)
Zástupce ředitelky I. stupeň

I.A

janska@zsstankov.cz
Tel.: 608 722 099
 

Jitka Suchá

Jitka Suchá (Su)
Ředitelka školy
Metodička prevence

ČJ, VKO

sucha@zsstankov.cz
Tel.: 724 291 455
 

sdsd

Lenka Jedličková (Je)
Zástupce ředitelky II. stupeň

M, VKZ

jedlickova@zsstankov.cz
Tel.: 777 229 296
 

1. stupeň

d

Hana Janská (Ja)
I.A

janska@zsstankov.cz
Tel.: 608 722 099

teacher

Daniela Zámostná (Zam)
I.B

zamostna@zsstankov.cz
Tel: 728 769 636

teacher

Ivana Hettlerová (He)
II.A

hettlerova@zsstankov.cz
 

t

Iva Holečková (Ho)
II.B

holeckova@zsstankov.cz
 

t

Jana Zahálková (Zah)
II.C

zahalkova@zsstankov.cz

s

Vladislava Čtveráčková (Čtv)
III.A

ctverackova@zsstankov.cz
 

s

Jiřina Vachtlová (Vach)
III.B

vachtlova@zsstankov.cz
 

s

Jana Pluhařová (Pl)
IV.A

pluharova@zsstankov.cz
736 429 898
 

sd

Tereza Jaklová (JT)
IV.B

jaklova@zsstankov.cz    
 

fd

Jana Součková (Sou)
V.A

souckova@zsstankov.cz
733 790 760

d

Hana Kozová (Kz)
Výchovný poradce
V.B

kozova@zsstankov.cz

2. stupeň

df

Miriam Augustinová (Au)
VI.A
ČJ, HV, VKO

augustinova@zsstankov.cz

fg

Věnceslava Schenková (Sch)
VI.B
ČJ, D, VkO

schenkova@zsstankov.cz
608 179 149

gv

Ivana Brožovská (Bro)
VII.A
Z, PŘ

brozovska@zsstankov.cz

g

Zdeněk Valečka (Val)
VII.B
Fy, Pč, Tv

valecka@zsstankov.cz
777 696 080

fgf

Miloslav Khas (Kh)
ICT metodik, správa IT
VIII.A
ICT, HV, VKO, VKZ, PČ

khas@zsstankov.cz
607 779 960

f

Lucie Škorvánková (Ško)
VIII.B
ČJ, NJ, TV

skorvankova@zsstankov.cz

f

Kateřina Valečková (VK)
IX.A
AJ, ČJ, VKZ

valeckova@zsstankov.cz
728 807 192

df

Radomíra Bláhová (BR)
IX.B
Aj, VV

blahovar@zsstankov.cz

Netřídní učitelé

d

Lucie Boudová (Bo)
AJ, VKZ

boudova@zsstankov.cz
 

sd

Markéta König Cvachoučková (Cv)
VV

konig@zsstankov.cz
 

gf

Marta Molton (Mo)
VV, TV, PČ

molton@zsstankov.cz
 

fd

Marie Roubalová (Rou)
I.A

roubalova@zsstankov.cz

df

David Šmíd (Šm)
Př, Ch, Nj

smid@zsstankov.cz
733 133 324

sd

Kristýna Štenglová (Št)
M,F, NJ

stenglova@zsstankov.cz
 

g

Božena Tauberová (Ta)
M, F

tauberova@zsstankov.cz

Pedagogické konzultantky

Pomáháme školám k úspěchu

dff

Gabriela Klečková
kleckova@zsstankov.cz

sd

Miroslava Škardová
skardova@zsstankov.cz

Asistentky

Pomáháme školám k úspěchu

d

Kateřina Růžičková (Rů)
ruzickova@zsstankov.cz

sd

Alexandra Suchá (AS)
asucha@zsstankov.cz 

Asistentky pedagoga

df

Dana Barborková
VI.B

barborkova@zsstankov.cz

gf

Petra Bosáková
I.A, ŠD

bosakova@zsstankov.cz

hj

Pavlína Černá
II.B, ŠD

cerna@zsstankov.cz

gf

Jana Jakubcová
VII.B

jakubcova@zsstankov.cz

dsd

Marta Kaslová
VI.A

kaslova@zsstankov.cz

fd

Kateřina Kunešová
IV.B

kunesova@zsstankov.cz

fg

Marcela Marešová
ŠD

maresova@zsstankov.cz

fg

Petra Römanová
II.A

romanova@zsstankov.cz

f

Adriana Šindelářová
II.A

sindelarovaa@zsstankov.cz

FDF

Miroslava Šindelářová
VIII.A

sindelarovam@zsstankov.cz

gh

Mgr. Miroslava Škampová
III.A

skampova@zsstankov.cz

gh

Marie Výrutová
II.C

vyrutova@zsstankov.cz
603 787 009

re

Iveta Zachariášová
III.B

zachariasova@zsstankov.cz

Družina

f

Petra Kočandrlová (Koč)
Lišáci

I. oddělení
kocandrlova@zsstankov.cz
379 410 617

sd

Andrea Pavlíková Jungová (PaJ)
Bobři

II. oddělení
pavlikova@zsstankov.cz
379 410 617

d

Marie Výrutová (Vyr)
Indiáni

III. oddělení
vyrutova@zsstankov.cz
603 787 009

fg

Pavlína Černá (Če)
Špióni

IV. oddělení
cerna@zsstankov.cz
379 410 617

Školní psycholog

fg

Mgr. Marcela Hašková
haskova@zsstankov.cz

Správní úsek

xcx

Anna Cozlová
účetní

info@zsstankov.cz
379 410 611

Jídelna

s

Pavla Valečková
Vedoucí školní jídelny

jidelna@zsstankov.cz
379 410 616

d

Michaela Gabrielová
Kuchařka

sd

Renata Höllová
Kuchařka

s

Viola Komancová
Kuchařka

sd

Eva Šporová
Kuchařka

sd

Jiřina Špringerová
Kuchařka

Provozní zaměstnanci

d

Jiří Koza
Školník

dff

Jana Kaufnerová
Uklízečka

df

Petra Nohavcová
Uklízečka

sd

Zdeňka Sellnarová
Uklízečka

SD

Eva Reitharová
Uklízečka

sd

Bohdana Valkounová
Uklízečka