Obsah

Sedmička

1. Poměr

Co je poměr [›] - video

Poměr - teorie (prezentace)

Rozšiřování a krácení poměru (motorky)

Poměr v receptech

Poměr na úsečce [›]

Změna a rozdělení v poměru - video

Rozdělení v poměru - řešené příklady

Příklady do testů

Postupný poměr v základním tvaru

 

Měřítko mapy - videa

Měřítko mapy - kvíz

Měřítko mapy - příklady

 

- odkazy jsou převzaty ze stránek Jitky Rambouskové [›], děkujeme...

Pracovní list

poměr - pracovní list.pdf (313.71 kB)

 

2. Přímá a nepřímá úměrnost

příklady úměrnosti

přímá nebo nepřímá úměrnost?

přímá a nepřímá úměrnost - video

slovní úlohy

- odkazy jsou převzaty ze stránek Jitky Rambouskové [›], děkujeme...

 

3. Procenta

výpočet jednoho procenta [›]

 

převod mezi procenty a zlomky - střílen [›]í

převod mezi procenty a zlomky - hra [›]

převod mezi procenty a zlomky - hra II [›]

pexeso [›]

převod mezi procenty a zlomky - test [›]

převod mezi procenty a desetinnými čísly - test [›]

převod mezi procenty, desetinnými čísly a zlomky podle obrázku [›]

 

základ, celek, procentová část, počet procent - výpočty [›]

výpočet základu - test [›]

výpočet základu - pracovní list [›]

 

co je to promile [›]

promile - cvičení [›]

 

slovní úlohy - výpočet základu [›]

slovní úlohy - výpočet procentové části [›]

slovní úlohy - počet procent [›]

slovní úlohy - promile [›]

slovní úlohy - úrok [›]

100 příkladů [›]

- odkazy jsou převzaty ze stránek Jitky Rambouskové [›], děkujeme...

 

4. Hranoly

typy hranolů a jejich plášť [›]

krychle a kvádr - základní pojmy [›]

krychle a kvádr [›]

poznáš síť krychle? [›]

obvod a obsah čtverce - procvičen [›]í

obvod a obsah obdelníka - procvičení [›]

tancující krychle [›]

vzorec pro výpočet objemu hranolu [›]

hranol - řešené příklady [›]

 

 - odkazy jsou převzaty ze stránek Jitky Rambouskové [›], děkujeme...