Obsah

khNa ZŠ Staňkov učím informatiku, pracovní činnosti a věnuji se integraci informačních technologií do vzdělávání a jejich smysluplnému využití napříč předměty. Na škole také působím jako metodik ICT. Společně s žáky sbírám zkušenosti v mezinárodních eTwinnigových projektech, jsem aktivním členem Google Edu Group Učte s námi. Současně pracuji na ZČU v týmu "Bav se vědou", kde se věnuji tvorbě multimedií. Vedu DigiCentrum v Plzni a ve Staňkově každoročně pořádám celostátní setkání pro učitele nazvané EDU Staňkov. 

Odkaz na můj učitelský blog

Zprávy

HTML

Notebook celý text

Informace ze školy | 9. 12. 2019 | Autor: Mgr. Miloslav Khas

Kurz EXCEL v běžné praxi

Soubor ke kurzu celý text

ostatní | 9. 4. 2019 | Autor: Mgr. Miloslav Khas