Obsah

Mimořádné opatření vlády - provoz školy od 4. ledna 2021

Typ: Informace ze školy
Foto: Tomáš FOX LiškaVážení rodiče,
jelikož epidemiologická situace stále není dobrá, usnesla se vláda na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Od 4. ledna 2020 se do školy vrátí pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se budou vzdělávat distančně. Podmínky vzdělávání jsou stejné jako po návratu 1. a 2. tříd do školy  od 18. listopadu. Děti se nebudou dělit na skupiny, učit se bude celá třída pohromadě se svojí třídní učitelkou. Žáci nebudou mít hudební výchovu a tělocvik, mohou jít ale ven na procházku. Třídní učitelky Vám dají vědět v případě, že bude upraven rozvrh. Děti i pedagogové musí mít po celou dobu ve třídě i ve společných prostorách nasazenou roušku.

Pro distanční vzdělávání platí pravidla, která jsme zveřejnili a rodičům zaslali již na podzim. Zadání učiva na týden najdete na webu školy vždy v pondělí, tabulka s videochaty jednotlivých tříd bude zveřejněna na webu školy ve čtvrtek 31. 12. 2020.

Přikládám informace vedoucí vychovatelky ŠD a vedoucí školní jídelny:

Provoz školní družiny po dobu trvání 5. stupně PES od 4. 1. 2021

Žáci přihlášeni do školní družiny docházejí před a po vyučování do těchto oddělení:
1. A - 4. oddělení Špioni, učebna 1. A
1. B - 3. oddělení Indiáni
2. A - 1. oddělení Lišáci, učebna 2. A
2. B - 2. oddělení Bobři

Pokud nebude přihlášený žák po dobu trvání 5. stupně PES docházet ráno nebo odpoledne do školní družiny, prosíme o sdělení této informace e-mailem na adresu kocandrlova@zsstankov.cz  nejpozději do neděle 3. 1. 2021 do 18.00 hod.
Případné změny v docházce předávají žáci prostřednictvím družinového notýsku nebo tiskopisu Uvolnění žáka ze školní družiny vychovatelce příslušného oddělení.

Provoz školní jídelny od 4. 1. 2021

Obědy budou mít žáci 1. a 2. ročníku přihlášené. Žáci ostatních ročníků mají obědy odhlášené. Po přihlášení mohou odebírat obědy do jídlonosičů v jídelně pro cizí strávníky. Informace na tel. 379 410 616 nebo na e-mailu jidelna@zsstankov.cz.

Děkujeme za spolupráci. O případných změnách Vás budeme včas informovat prostřednictvím našich webových stránek a Školy Online.

Přeji Vám příjemný závěr roku 2020 a šťastný vstup do roku 2021, který snad ve svém průběhu přinese lepší podmínky nejen pro vzdělávání našich dětí. Hodně štěstí a pevné zdraví.

Jitka Suchá, ředitelka školy


Vytvořeno: 30. 12. 2020
Poslední aktualizace: 30. 12. 2020 18:01
Autor: Mgr. Jitka Suchá