Obsah

Šesťáci dokončili svůj mezinárodní eTwinningový projekt

Typ: ostatní
etwCílem projektu eSAFETY ANIMATIONS byla podpora nejen správného a bezpečného chování žáků v on-line prostředí, ale také informace o jeho rizicích.

   Do projektu eSAFETY ANIMATIONS se zapojilo celkem 10 škol z několika zemí. Konkrétně z Česka, Slovenska, Chorvatska, Norska, Španělska, Polska a Řecka. Co mě na projektu bavilo nejvíce, že opravdu pracovali žáci, nikoli učitelé. Úvodem jsme vytvořili přehled možných aktivit. Tou hlavní bylo vytváření animovaných filmů. Každý animovaný film se týkal jednoho bezpečnostního pravidla (jedna škola = jedno pravidlo). Animované filmy byly na závěr vloženy do elektronické knihy (Book creator). Žáci se seznámili s internetovými pravidly, která jim pomohou při jejich práci na internetu. Během projektu jsme se dílčími aktivitami představili, o Vánocích nazpívali společnou píseň, vytvořili vánoční přání, posílali si dopisy, probíhaly videokonference, navrhli jsme logo projektu.

   Projekt tak ukázal žákům, že internet nemusí být jen špatný a nebezpečný. Společně jsme si představili mnoho aktivit, jak lze internet použít bezpečně a smysluplně. Díky 10 pravidlům, která byla animována, se děti postupně seznámily s největšími riziky, jako je kyberšikana, bezpečnost hesla, zveřejňování osobních údajů atd. Projekt také naše děti motivoval pro učení cizích jazyků. Děti si utvrzovaly své znalosti a dovednosti AJ. Díky videochatům v mluvené a díky dopisům v psané konverzaci. Používaly mnoho ICT nástrojů, ale také např. kreslily logo, či vytvářely rekvizity pro svůj film na 3D tiskárně.

   Projekt probíhal v 6.B a díky tomu zapadl přesně do našeho ŠVP a tematického plánu. Ve své výuce se snažím o to, aby projekty nebyly jen o informatice, ale aby bouraly hranice mezi předměty. Kromě fyziky, chemie a tělesné výchovy se projekt dotkl všech ostatních předmětů. Nejvíce ale rozvíjel především digitální kompetence, kdy žáci využívali zkušenosti a dovednosti práce s počítačem a aplikacemi. Komunikace probíhala téměř výhradně prostřednictvím ICT. Už svým zaměřením cílil na zásady bezpečnosti na internetu. Používali jsme textový editor, grafický editor, tvořili video, pracovali se zvukem, zmínili i autorská práva a duševní vlastnictví.

 

Díky 6.B a třídnímu učiteli J. Janouškovi za spolupráci.

Milan Khas

 

dopisy

Píšeme dopisy našim kamarádům

 

Naše společná vánoční píseň

 


Naše video

 

eSAFETY ANIMATIONS
Naše společná kniha o internetové bezpečnosti


Vytvořeno: 15. 6. 2020
Poslední aktualizace: 15. 6. 2020 09:23
Autor: Mgr. Miloslav Khas