Obsah

Práce ve čtenářském klubu

Typ: ostatní
Práce ve čtenářském klubu - 1Již třetí školní rok pracuje v naší škole čtenářský klub, který navštěvují děti z druhé až páté třídy. Ne každému je asi jasné, co se v takovém čtenářském klubu děje.
Děti do klubu přijdou a čtou si knihy? Ano i ne. Samozřejmě je zde prostor k tomu, aby si děti vybraly z celkem dobře vybavené knihovničky zajímavou knihu a začetly se do jejího příběhu. Ale pokud by děti celou dobu pouze četly, byla by práce v klubu poněkud jednotvárná.

Krátkou čtenářskou dílnu zařazujeme na úvod každé schůzky čtenářského klubu. Ale děti si nečtou jen tak nahodile, bez nějakého dalšího záměru. Vždy je s četbou spojena nějaká otázka nebo úkol k zamyšlení. Děti si pak samozřejmě knihu, která je zaujala, mohou půjčit domů a přečíst si ji celou. Těší nás, že této možnosti pravidelně a s chutí využívají. Úžasné je, že děti, které klub navštěvují, mají nezřídka přečteno více knih, než leckteří jejich starší spolužáci.

Po úvodní čtenářské dílně vždy následuje evokační aktivita, která se vztahuje k tématu lekce. Často volíme aktivitu spojenou s pohybem, aby se měly děti možnost po celodenním sezení v lavicích protáhnout. Děti například hledají lístečky s indiciemi, ze kterých pak sestavují téma hodiny, sestavují z písmen téma lekce, hrají různé motivační hry, které jim prozradí, čím se budeme v lekci zabývat.

V další části klubu pracujeme s textem a vždy k tomu volíme vhodnou metodu kritického myšlení. Naše děti pracují nejčastěji ve dvojicích nebo ve skupinách, učí se předvídat, kriticky hodnotit text a porozumět mu, hledat souvislosti, pojmenovat to, co už znají, co je pro ně nové, učí se ptát na to, čemu nerozumí, a nalézat odpovědi.

Skupiny nebo dvojice jsou vždy vytvořené tak, aby v nich byly děti mladší i starší, s různou úrovní čtenářských dovedností. Děti se naučily velmi dobře spolupracovat, pomáhají si, doplňují se. Často se ukáže, že i ti mladší mohou být starším platnými partnery při práci s textem. Děti, které někdy nemají při běžné hodině kvůli velkému počtu žáků možnost uspět a vyniknout, zde zažívají pocit úspěchu a radost z dobře zvládnuté práce.

V závěru zařazujeme výtvarné aktivity, vztahující se k tématu. Tyto činnosti děti milují. Na konci každé lekce nesmí chybět společná reflexe činnosti klubu. Naší odměnou je, že děti práce v klubu velmi baví a pomáhá jim zlepšovat jejich čtenářské dovednosti, což jim prospívá ve všech předmětech, nejenom v českém jazyce.

Jitka Suchá

Jana Pluhařová


Vytvořeno: 21. 10. 2013
Poslední aktualizace: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správce Webu