Obsah

Výlet za poznáním

Typ: ostatní
Navštívili jsme ekologickou farmu Moulisových v Milínově.

Po přivítání na farmě a seznámení se s činností farmy byl pro děti připravený pestrý program.
Povídání si o farmaření - hospodářských zvířatech a jejich užitku, pěstování a sklizni plodin, jak se pracovalo v hospodářství dříve a dnes.  Děti měly možnost si některé činnosti vlastnoručně vyzkoušet: dojení, stloukání másla v dřevěné máselnici, kosení a mlácení obilí, hmatem poznávat různé obilniny … Velký zájem projevily děti o svezení se na koni.
Před odjezdem si děti na památku mohly zakoupit upomínkové předměty.


Vytvořeno: 6. 5. 2018
Poslední aktualizace: 30. 8. 2018 15:21
Autor: Petra Kočandrlová