Obsah

Den lidských práv (Human Rights Day) se slaví každoročně na celém světě dne 10. prosince, na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. Den lidských práv byl ustaven dne 4. prosince 1950 na 317 plenárním zasedáním Valného shromáždění OSN.

Dokážeš vyjmenovat alespon pět z nich?