Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Informace pro rodiče žáků, kteří nastoupí v září do 1. třídy.

etw

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
velice si vážíme toho, že jste si pro vzdělávání Vašich dětí vybrali naši školu. Je to pro nás velký závazek a budeme dělat vše pro to, abychom byli stále školou pro spokojené a zdravé děti.

Přijatí žáčci byli rozděleni do dvou tříd. Obě třídy budou úzce spolupracovat a budeme udržovat a rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi.
Dobrá spolupráce naší školy s Vámi, rodiči, je u nás tradicí a chtěli bychom v ní i nadále pokračovat. Budeme rádi, když se na nás budete obracet se svými připomínkami a náměty.
Na Vás i Vaše děti se těší tým ZŠ Staňkov.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v prvním týdnu nového školního roku.

Důležité kontakty

Ředitelka školy - Mgr. Jitka Suchá

tel.: 724 291 455
e-mail: sucha@zsstankov.cz

 

Zástupce ředitele - Mgr. Hana Janská
tel.: 608 722 099            

e-mail: janska@zsstankov.cz


Školní družina - Petra Kočandrlová

tel.: 379 410 617

e-mail: kocandrlova@zsstankov.cz


Školní jídelna -  Pavla Valečková

tel.: 379 410 616

e-mail: jidelna@zsstankov.cz


Třídní učitelka 1.A - Mgr. Lucie Křepelová

tel.:  728 550 254

e-mail: krepelova@zsstankov.cz


Třídní učitelka 1.B - Mgr. Daniela Zámostná

tel.: 728 769 636

e-mail: zamostna@zsstankov.cz

Pomůcky pro I. třídu

Prvňáčci dostanou od školy zdarma balíček potřeb a pomůcek. Balíček bude obsahovat:
• učebnice a pracovní sešity v hodnotě 800 Kč
• pomůcky v hodnotě 200 Kč

Třídní fond/žákovský příspěvek, který budeme vybírat během 1. školního týdne, činí 600 Kč. Slouží k dokoupení sešitů s pomocnými linkami, barevné a krepové papíry, čtvrtky, materiál na VV a PČ a další.

Seznam pomůcek, které hradí rodiče (doporučujeme vše podepsat)

Penál (doporučujeme zakoupit penál bez vybavení)
• trojhranné tužky č. 2/HB (alespoň 2x)
• trojhranné pastelky (tenké)
• guma, ořezávátko, nůžky

Cvičební úbor
• obuv s bílou podrážkou
• tričko, kraťasy, ponožky, tepláky – vše podepsané v látkovém sáčku!

Během prvního týdne si žáci přinesou do školy:
• přezůvky v látkovém sáčku (podepsané)
• velké desky na učebnice a sešity (A4)

• jedno balení papírových kapesníků (krabička) a balík papírových kuchyňských utěrek

Pomůcky na VV a PČ
• kelímek na vodu

• igelit na lavici (50 x 50 cm)
• hadřík na ruce
• plášť / zástěra / staré triko

• modelína KOH-I-NOOR

Organizace 1. týdne školního roku od 1 do 4. 9. 2020

Vzhledem k současné situaci není možné organizaci 1. týdne uveřejnit.

Od 7. 9. bude probíhat výuka dle platného rozvrhu.

Školní družina

http://www.zsstankov.cz/cs/skolnidruzina 

tel: +420 379 410 617 - pouze v době provozu ŠD   


Ranní provoz:  6.15 - 7.35 hodin (příchod nejpozději do 7.20 hodin). V případě půlených hodin prvního ročníku provoz do 8.40 hod.
Odpolední provoz: 11.35 - 16.00 hodin. V době 13.45 - 14.45 uzavřená hodina - vycházka, plánovaná činnost, akce… V této době není umožněn příchod a odchod do zájmových kroužků, ZUŠ a domů.


Činnost a provoz školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání a Vnitřním řádem ŠD.  Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, přihlášené k pravidelné denní docházce (minimálně čtyři dny v týdnu).
Do ŠD jsou přijati žáci na základě podání řádně vyplněné přihlášky do ŠD, do naplnění kapacity. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v přihlášce do školní družiny. Pro přihlášené žáky je docházka do ŠD povinná dle rozsahu uvedeným v přihlášce (nelze žáka přihlásit do ŠD a pak nedocházet). Pokud odchází žák v jinou dobu nebo s jinou osobou než je uvedeno v přihlášce, informují zákonní zástupci vychovatelku vždy písemně předem (ne telefonicky).
Ze školní družiny jsou žáci vyzvedáváni zletilou osobou prostřednictvím videotelefonu v příslušném oddělení nebo odcházejí sami.
Pobyt v ŠD podléhá poplatku 120,- Kč/měsíčně (bez ohledu na počet dnů docházky). Platba probíhá v říjnu za 1. pololetí a v únoru za 2. pololetí. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží žáci od vychovatelky.

A co děti v družině čeká?
Poznávání nových kamarádů, pohybové, sportovní a společenské hry, výtvarné a pracovní tvoření, rozšiřování poznatků nejen o přírodě, hudební a dramatické aktivity, akce, vycházky do okolí, soutěže, pohádky…

Vzhledem k současné situaci proběhne zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021 poslední týden v srpnu. Termín bude upřesněn na webových stránkách školy. Přihláška bude k dispozici v ŠD nebo na stránkách školy.
Podrobnější a jakékoli informace Vám rády poskytnou vychovatelky: Petra Kočandrlová, Andrea Pavlíková Jungová, Marie Výrutová a Pavlína Černá.

Školní jídelna

Registrace a prodej čipů:

již v týdnu od 24. 8.2020 od 9.30 do 14.00 bude probíhat registrace ke stravování žáků 1. tříd. Své dítě můžete zaregistrovat  dále i v průběhu celého školního roku.
Cena čipu je 115 Kč za kus a je hrazena v hotovosti. Po zakoupení čipu je strávník automaticky přihlášen po celou školní docházku (od 1. do 9. třídy). Čipy se zpět nevykupují.
zapomenutí čipu: jídlo bude vydáno na náhradní stravenku vyzvednutou u vedoucí stravování
ztráta čipu: žákovi bude po zakoupení vydán čip nový, ztracený se zablokuje

Objednávání obědů přes internet:
Objednávání probíhá na serveru www.strava.cz. K přihlášení potřebujete znát číslo jídelny 5665, uživatelské jméno a heslo.
Funkce objednávání přes server www.strava.cz vám umožní:
• přihlašovat obědy (uzavírka 2 dny předem do 10:00 hodin)
• odhlašovat obědy (uzavírka 1 den předem do 10:00 hodin)
• volit v nabídce jídel
• kontrolovat finanční operace na kontě žáka a sledovat čerpání obědů

Odhlašování obědů:
Svým dětem můžete oběd odhlásit na tel. čísle 379 410 616, nebo pomocí e-mailu jidelna@zsstankov.cz.

Nárok na dotovaný oběd je pouze první den nemoci žáka. Oběd si můžete vyzvednout v čase od 10.30 do 11.30 hod. v jídelně pro cizí strávníky. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.


Platby stravného (září-červen):
Inkaso – číslo účtu 762677309/0800, platba je stržena 11. den v měsíci
Hotově – vždy do 20. dne v měsíci

Těšíme se na prvňáčky v naší školní jídelně.                                                                          

První třídou v pohodě     

(Co by měl prvňáček zvládnout při nástupu do školy.)

1. Fyzická připravenost – správné držení těla, běh, skákání, překonávání překážek, udržení rovnováhy, jízda na koloběžce, tříkolce, pohybová aktivita.
2. Sebeobsluha – svlékání, oblékání, obouvání (knoflíky, tkaničky, rukavice…), stolování (příbor, nalití pití), hygiena (kapesník, toaletní papír), uklízení svého místa, udržování svého místa v pořádku.
3. Řeč – správná výslovnost hlásek, přiměřená hlasitost, komunikace ve větách, tvoření otázky, hovořit o tom, co dítě obklopuje, přiměřeně mluvit s dospělými, pozdravit, poprosit a poděkovat, omluvit se…
4. Motorika, vjemy – zručnost, používání věcí denní potřeby, hračky, stavebnice, modelína, navlékání korálků, správné držení tužky třemi prsty ve správné výšce, uvolňovací cviky, vybarvování, poznat geometrické tvary v okolí, cviky na pravou a levou ruku, upevňovat polohové definice – vpředu, vzadu, na konci, nahoře, dole, uprostřed, hledat rozdíly, vyslovit první písmenko (A jako auto, D jako dálnice…), vytleskávání…
5. Myšlenkové operace – počítání na prstech do deseti, méně/více bonbónků, rybiček, dětí, aut, větší/menší domy, kratší/delší cesta, úzká/široká ulice, třídění podle tvarů, funkcí, velikostí, barev, časová orientace (včera, dnes, zítra).
6. Paměť  – 10 - 15 min. vydržet v soustředění, hry, co sis zapamatoval: Na pláži na dece leželo… V ZOO jsem viděl/la… Na dopravní značce byl…, říkadla, písničky (vyvarujte se sprostým slovům).
7. Vztahy – vydržet bez rodičů, ovládat své pocity, nevydupávat si svá přání, vyrovnat se s neúspěchem, umět se rozdělit, zároveň pochopit, co do školy nepatří, počkat, dohodnout se, respektování pravidel, uposlechnutí pokynů…

8. Kulturní cítění – vydržet sledovat představení, film, naslouchat vyprávění, poslouchat čtení knih a převyprávění, výstavy, slavnosti, hry na lékaře, učitele…, vlastní nástěnka, dětské obrázky, sbírky z výletů (pohledy, kamínky, razítka, deníček z cest)

9. Orientace ve svém prostředí – umí říci svou adresu, pozná svůj dům, zná cestu do školy, k babičce, do obchodu, placení v obchodě, výběr kvalitního nákupu (zelenina, pití), přiměřený vliv reklamy, vlastní koupě časopisu, umí zalít květiny, vynést koš, jít s pejskem, úklid akvária, srovnání hraček, dopravní bezpečnost (přechod, auta, bezp. pásy…). Ví, jak se chová u lékaře, jak komunikovat s cizími lidmi, zná základní části těla, vyjmenuje členy rodiny…
10. A co můžete dát vašemu prvňáčkovi vy?
Čisté a zdravé prostředí.
Váš čas, klid a toleranci.
Naslouchání a rozhovor.
Lásku.

 

Informace ke stažení

Přílohy

Informace prvňáčci 2020-21.pdf

Informace prvňáčci 2020-21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 548,82 kB
Datum vložení: 17. 6. 2020 23:21
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2020 0:39
Autor: Mgr. Miloslav Khas

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

Aktuální počasí

dnes, pondělí 2. 10. 2023
polojasno 24 °C 11 °C
úterý 3. 10. slabý déšť 23/12 °C
středa 4. 10. slabý déšť 17/9 °C
čtvrtek 5. 10. skoro jasno 17/7 °C

Náš partner

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na