Obsah

Florbal

Typ: ostatní
V letošním roce jsme se opět úspěšně účastnili školních florbalových turnajů.

Hoši  ze 6. a 7. třídy postoupili z okrskového kola, které se konalo v Horšovském Týně, a v okresním kole v Domažlicích skončili na třetím místě.
Kluci z 8. a 9. třídy také postoupili z okrskového kola a v Domažlicích bojovali o postupové místo z okresního kola. Nakonec skončili na druhém místě.
Dívky z 6. a 7. ročníku se zúčastnily okresního kola. Dívky z 8. a 9. třídy po lítých bojích vyhrály okresní kolo a postoupily do kola krajského, které se konalo v Plzni.
Mladší děti se účastnily turnaje Čeps cup pro první stupeň, kluci skončili na čtvrtém místě a dívky na druhém místě. 
Celkově patříme určitě k nejúspěšnějším školám v okrese.  A takto vysoko nastavenou laťku už držíme několik let. Je to také díky spolupráci s florbalovým kroužkem, který dříve několik let vedl p. Martin Gust, kterému jsem vytvořil podmínky ve školní tělocvičně. Jemu patří obrovské díky za dlouholetou trenérskou činnost. Dnes se však již vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti nemůže této činnosti věnovat v takovém rozsahu.
Z tohoto důvodu jsem v loňském roce oslovil dvě bývalé žákyně Petru Malíkovou a Terku Karlovcovou a podařilo se mně je přesvědčit, aby vedly kroužek florbalu pro děti ve věku 8 - 12 let. Obě dvě opravdu kroužek s úspěchem a velkým zájmem vedly. Nyní však vzhledem ke studijním a pracovním povinnostem musela tuto činnost omezit Petra Malíková. Na páteční tréninky začalo chodit tolik dětí, že Terka ani kapacita tělocvičny nedostačují.
Proto jsem se pokoušel oslovovat další vhodné kandidáty a povedlo se mi zajistit jednoho z rodičů mladších dětí pod příslibem, že mu s prvními tréninky těch mladší dětí pomohu a dále ještě někoho dalšího zajistím. Oslovil jsem tedy žáka deváté třídy Lukáše Deckera, který je mimochodem zdaleka naším nejlepším florbalistou, zda by nechtěl předat alespoň část svého sportovního umění mladším spolužákům. On s tím souhlasil. Snad je tedy opět na nějaký čas o sportovní vyžití dětí ve Staňkově alespoň částečně vystaráno. 


Zdeněk Valečka


Vytvořeno: 4. 4. 2019
Poslední aktualizace: 4. 4. 2019 06:29
Autor: Mgr. Věnceslava Schenkova