Obsah

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Typ: ostatní | Informace ze školy | Informace pro rodiče
Výsledek zápisu

Všichni žáci, jejichž zákonní zástupci je v dubnu 2018 zapsali ke vzdělávání do 1. ročníku Základní školy Staňkov od školního roku 2018/2019, byli přijati. V novém školním roce budou otevřeny dvě první třídy.

Seznam žáků rozdělených do tříd bude zveřejněn pod přidělenými kódy v červnu 2018 na webových stránkách školy.

Zákonným zástupcům, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky a doložili potřebné dokumenty, bylo vyhověno.

Rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupcům doručeno do MŠ, případně si je mohou vyzvednout v ředitelně školy od 10. 5. 2018.


Vytvořeno: 1. 5. 2018
Poslední aktualizace: 1. 5. 2018 21:51
Autor: Mgr. Jitka Suchá