Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

.:: Elektronická přihláška k zápisu do prvního ročníku ::.

Školní rok 2017/2018

Zhodnocení práce žákovského parlamentu 1

Zhodnocení práce žákovského parlamentu

Datum: 10. 7. 2018

Jelikož se blíží konec školního roku, je načase zhodnotit celoroční práci žákovského parlamentu. 

Návštěva žáků z partnerské školy v Regenstaufu

Datum: 10. 7. 2018

V pondělí 18. 6. ráno kolem desáté hodiny přijeli žáci šestých a sedmých tříd z naší partnerské školy z Regenstaufu, aby si společně s námi zasportovali. 

Dětský den v 6. B 1

Dětský den v 6. B

Datum: 10. 7. 2018

1. červen je každoročně oslavován jako Mezinárodní den dětí.

#

Šesťáci vyrazili na výlet do Prahy

Datum: 10. 7. 2018

V pondělí 4. června měly třídy 6. A a 6. B sraz v 6:55 před budovou školy. Autobus už byl připravený, a tak jsem vyrazili do Prahy na školní výlet.

Naše firmy

Datum: 10. 7. 2018

19. 6. a 20. 6. do naší školy přišli lidé ze Smart Edu Plzeň, abychom si mohli vyzkoušet, jak funguje firma a co potřebujeme pro její založení.

Dětský den pro MŠ a 1. stupeň

Datum: 10. 7. 2018

I letošní rok pořádaly naše třídy 7. A a 7. B dětský den, který se konal 31. května na sportovním hřišti pod ZŠ Staňkov. 

1. třídy ve školním roce 2018/2019

Datum: 25. 6. 2018

Rozdělení žáků 1. ročníku ve šk. roce 2018/2019 do tříd

logo

7.A soutěží s eTwinningovým projektem "Kdo, když ne my?"

Datum: 10. 6. 2018

Projekt 7.A s názvem "Kdo, když ne my" byl dnes úspěšně přihlášen do republikové soutěže.

#

Kroužek pohybové hry pro dívky

Datum: 5. 6. 2018

Již druhým rokem probíhal na naší škole kroužek pohybové hry pro dívky z 1.- 3.třídy.

Poznávání regionů v 6. ročníku 1

Poznávání regionů v 6. ročníku

Datum: 3. 6. 2018

Na hodině výchovy k občanství jsme dostali úkol, měli jsme vytvořit prezentaci na téma regiony České republiky.

#

Ochutnávka sýrů

Datum: 3. 6. 2018

Na začátku května v rámci akce Mléko do škol proběhla ve všech třídách ochutnávka sýrů. Místo jedné hodiny jsme ochutnávali mléčné výrobky.

#

Sportovní úspěchy

Datum: 3. 6. 2018

I letos se naši žáci zúčastnili řady sportovních soutěží, ve kterých jsme měli úspěch.

#

Džentlmensko dámský den

Datum: 24. 5. 2018

Žákovský parlament ZŠ Staňkov uspořádal pro spolužáky projektový den, věnovaný etiketě a slušnému chování.

Žákovský ples 1

Žákovský ples

Datum: 22. 5. 2018

18. 5. 2018

Scénické čtení v ZUŠ 1

Scénické čtení v ZUŠ

Datum: 4. 5. 2018

Ve středu 10. dubna jsme šli čtvrtou vyučovací hodinu při češtině do podkroví základní umělecké školy.    

Návštěva spisovatelky Petry Braunové 1

Návštěva spisovatelky Petry Braunové

Datum: 4. 5. 2018

Ve čtvrtek  22. března nás na čtenářském klubu navštívila spisovatelka Petra Braunová.

Plavání třeťáků 1

Plavání třeťáků

Datum: 4. 5. 2018

Děti ze 3. A jezdily na plavecký výcvik do domažlického bazénu.

#

Zápis do prvních tříd

Datum: 4. 5. 2018

V úterý 10. dubna se od 14:00 h. konal v budově ZŠ zápis do prvních tříd.

#

Ptačí budky

Datum: 4. 5. 2018

Na pracovních činnostech vyráběli žáci ze 6. a 7. tříd dřevěné budky pro ptáky.

#

Kroužek ZF

Datum: 4. 5. 2018

V minulých měsících mohli zájemci navštěvovat v odpoledních hodinách technicky zaměřený kroužek pořádaný firmou ZF.

mat-klub

Projekt MATEMATICKÉ KLUBY NA ZŠ STAŇKOV

Datum: 3. 5. 2018

Matematický klub je volnočasová aktivita (kroužek), ve kterém se skupina cca 12 dětí z 1.-3. tříd z převážně socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí bude jednou týdne po dobu 90 minut prostřednictvím her a pohybových aktivit pod vedením dvou vyučujících seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.

Byliny sbírané v roce 2018

Datum: 1. 5. 2018

Byliny sbírané v roce 2018 (duben - říjen).
V letošním školním roce se bohužel sešly byliny, které nám nebyly uznány ( sáček obsahoval moly, plesnivé) a byliny s nepopsaným sáčkem ( nechány přede dveřmi nepodepsané), nelze dodat peněžní odměnu.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Datum: 1. 5. 2018

Výsledek zápisu

#

Ukliďme si Česko, ukliďme si svět

Datum: 24. 4. 2018

18.4. 2018 se žáci 2. stupně zapojili do úklidové akce

#

Návštěva městského úřadu

Datum: 24. 3. 2018

Dne 28. února jsme 3. a 4. hodinu vyrazili na Městský úřad ve Staňkově.

#

Projekt Edison

Datum: 24. 3. 2018

I v letošním roce navštívili naši Základní školu ve Staňkově zahraniční studenti z různých koutů světa.

#

Návštěva městské knihovny

Datum: 24. 3. 2018

Dne 12. března jsme navštívili Městskou knihovnu ve Staňkově.

Přednáška Pamatuj  1

Přednáška Pamatuj

Datum: 24. 3. 2018

Ve čtvrtek dne 8. března se devátý ročník zúčastnil v kině přednášky o židovských hřbitovech a památkách v rámci projektu Pamatuj.

#

Putování s muzikou

Datum: 24. 3. 2018

V pátek 2. března se postupně celá škola vydala do kina, kde si poslechla, jak hudební skupina Réva se svými lidovými nástroji, jako je například cimbál, umí zahrát jednak moravské lidové písně, ale také modernější známé  písničky, například Yesterday od The Beatles.

Ukliďme si Česko

Datum: 23. 3. 2018

Zapojení do akce Ukliďme si Česko

Zeměpisná olympiáda s opětovným postupem do krajského kola

Datum: 23. 3. 2018

Tomáš Kopecký v krajském kole zeměpisné olympiády

reg

Výlet do německé školy

Datum: 16. 3. 2018

20. února jsme se vydali do německé školy v Regenstaufu. Sraz byl v osm hodin u základní školy. Za chvíli pro nás přijel malý mikrobus.

#

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Datum: 16. 3. 2018

26. ledna jsme si na hodině dějepisu udělali odbočku od témat, která probíráme, a vyzkoušeli si tematickou hodinu. Vzhledem k tomu, že si 27. ledna připomínáme den památky obětí holocaustu, měli jsme hodinu věnovanou tomuto tématu.

Beseda s mluvčí policie 1

Beseda s mluvčí policie

Datum: 16. 3. 2018

Dne 29. ledna šesťáky navštívila mluvčí policie.

#

Žákovský parlament - spaní ve škole

Datum: 16. 3. 2018

19. ledna v 17.00 hodin se žáci, kteří chodí na parlament a odevzdali přihlášku, sešli před vchodem do školy. Na programu bylo spaní ve škole a sepsání ústavy.

Lyžařský kurz

Datum: 16. 3. 2018

21. ledna v neděli v odpoledních hodinách jsme vyjeli od ZŠ Staňkov na lyžařský kurz. Všichni jsme se moc těšili.

#

Lyžařský kurz 2017/018

Datum: 14. 2. 2018

Žáci naší školy opět na svahu

#

Čtenářský klub

Datum: 30. 1. 2018

I v tomto školním roce pokračuje na naší škole čtenářský klub. Všichni jsme moc rádi, že náš čtenářský klub funguje, protože nás hodně baví.

#

Střední zdravotnická škola

Datum: 30. 1. 2018

11. ledna se vydala 8. A do Domažlic, kde navštívila Střední zdravotnickou školu.

11. schůzka Žákovského parlamentu ZŠ Staňkov

Datum: 17. 1. 2018

Co je nového v našem parlamentu?

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Datum: 5. 1. 2018

Informace pro žáky 9. ročníku

#

Návštěva plzeňského muzea

Datum: 24. 12. 2017

Šesťáci před Vánoci navštívili expozici pravěku v Západočeském muzeu a vánoční trhy.

#

Vánoční vystoupení žáků

Datum: 24. 12. 2017

Ve středu proběhl vánoční koncert ve staňkovském kostele.

#

Vánoční posezení - besídka ve 3. A

Datum: 24. 12. 2017

Ve třídě 3. A se sešli rodiče a jejich děti na vánočním posezení.

Projekt Chodsko 1

Projekt Chodsko

Datum: 24. 12. 2017

Dne 14. prosince se čtvrté ročníky dozvěděly něco o nedalekém Chodsku.

Příběhy bezpráví 1

Příběhy bezpráví

Datum: 24. 12. 2017

16. listopadu se deváťáci v rámci akce Příběhy bezpráví seznámili s příběhem Jana Smudka.

Florbalové turnaje 1

Florbalové turnaje

Datum: 24. 12. 2017

Dne 22. 11. se hoši z prvního stupně naší ZŠ zúčastnili okresního kola florbalového turnaje ČEPS cup v Domažlicích.

Rozsvícení vánočního stromku 1

Rozsvícení vánočního stromku

Datum: 24. 12. 2017

3. prosince se rozsvítil vánoční stromeček ve Staňkově.

Mikulášská nadílka 1

Mikulášská nadílka

Datum: 24. 12. 2017

I k nám do školy dorazila mikulášská nadílka.

#

Vánoční trhy

Datum: 24. 12. 2017

V sobotu 2. prosince se konaly vánoční trhy.

PF 2018

Datum: 23. 12. 2017

Krásné Vánoce!

Výsledky voleb do školské rady

Datum: 20. 12. 2017

Volby konané 18. 12. 2017 na volební období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Keramické dílny ve škole 1

Keramické dílny ve škole

Datum: 13. 12. 2017

Keramická pec, která je od května v naší škole, nestačí před Vánoci ani vychladnout.

#

Rozsvícení vánočního stromku na náměstí

Datum: 3. 12. 2017

V neděli 3. prosince přivítali naši žáci na staňkovském náměstí první advent koledami i tanečním vystoupením mažoretek. Rozsvícený vánoční strom dodal nedělnímu večeru tu správnou předvánoční atmosféru, kterou si vychutnali rodiče, prarodiče i mnozí další přítomní.

#

Úspěch ve výtvarné soutěži

Datum: 1. 12. 2017

Téma prací "Na čem mi záleží"

Florbalový turnaj v Domažlicích 1

Florbalový turnaj v Domažlicích

Datum: 28. 11. 2017

Ve středu 8. listopadu se vydalo devět holek z osmých a devátých tříd s paní učitelkou Škorvánkovou do Domažlic na turnaj ve florbalu.

Třídnické hodiny v šestých třídách 1

Třídnické hodiny v šestých třídách

Datum: 28. 11. 2017

Dvakrát do měsíce se scházíme na třídnické hodině.

#

Halloweenská čtenářská dílna v 6. B

Datum: 28. 11. 2017

V pátek 2. listopadu jsme měli trošku netradiční čtenářskou dílnu, vždyť byly právě Dušičky.

Recyklohraní 1

Recyklohraní

Datum: 28. 11. 2017

9. listopadu proběhly na naší škole besedy s názvem Recyklohraní.

#

Plazi v 7. ročníku

Datum: 25. 11. 2017

Setkání žáků 7. ročníku s milovníkem plazů ze Staňkova a s jeho nejmilejšími miláčky.

#

Elektroodpad interaktivně

Datum: 20. 11. 2017

Žáci si zopakovali třídění odpadu interaktivně s programem Recyklohraní.

#

Lampionový průvod

Datum: 30. 10. 2017

I letošní školní rok rozzářily ulice Staňkova barevné lampionky.

Příprava na vánoční trhy 1

Příprava na vánoční trhy

Datum: 29. 10. 2017

V sobotu 2. prosince se budou opět konat vánoční trhy.

#

Výchova k občanství v 6. třídách

Datum: 29. 10. 2017

V říjnu jsme si při výchově k občanství povídali o tom, jaké se slaví svátky v průběhu celého roku.

Umělecký kovář Brož v Kvíčovicích  1

Umělecký kovář Brož v Kvíčovicích

Datum: 29. 10. 2017

Sedmé třídy navštívily uměleckého kováře.

Žákovský parlament 1

Žákovský parlament

Datum: 29. 10. 2017

V tomto školním roce se vedení žákovského parlamentu ujal pan učitel Khas.

Anglie 2017 1

Anglie 2017

Datum: 29. 10. 2017

I letos jsme se mohli zúčastnit zájezdu do Anglie.

Prožitkový kurz první pomoci 1

Prožitkový kurz první pomoci

Datum: 26. 10. 2017

Co dělá učitel ZŠ Staňkov o prázdninách? Učí se zachraňovat životy!

#

Keramická dílna

Datum: 24. 10. 2017

Od září pracuje naplno keramická dílna.

Aktuální počet žáků ZŠ Staňkov

Datum: 15. 10. 2017

Naši školu navštěvuje v letošním roce už 462 žáků!

Návštěva muzea Jindřicha Jindřicha

Datum: 12. 10. 2017

Šesťáci vyrazili v době, kdy ve škole nešel proud, do Domažlic. Zde navštívili muzeum Jindřicha Jindřicha.

Veletrh cestovního ruchu ITEP

Datum: 12. 10. 2017

Na 13. ročník veletrhu cestovního ruchu se zajeli podívat i sedmáci.

Strett hokejbalový turnaj

Datum: 12. 10. 2017

Naši žáci se zúčastnili semifinálového strett hokejbalového turnaje v Plzni.

Anglie 2017

Za vzděláním společně

Datum: 8. 10. 2017

Kompletní palubní deník naší společné výpravy za anglickým dobrodružstvím...

#

Drakiáda na letišti

Datum: 29. 9. 2017

Ve čtvrtek 28. září proběhl na staňkovském letišti první ročník Drakiády. Akci uspořádal Aeroklub Staňkov, město Staňkov, mateřská škola, základní umělecká škola a Klub rodičů a přátel školy AMOS.

#

První schůzka žákovského parlamentu

Datum: 20. 9. 2017

Na první schůzce parlamentu v letošním školním roce jsme se všichni vzájemně představili, seznámili a společně jsme přivítali nové členy ze třetích tříd.

#

Slavnostní otevření hřiště u Lidového domu

Datum: 13. 9. 2017

Ve školním roce 2017/18 mohou žáci využívat nejen atletické hřiště hřiště pod školou, ale i nové víceúčelové hřiště, které nechalo město zbudovat pro žáky i pro veřejnost.

#

Adaptační kurz 6. tříd

Datum: 8. 9. 2017

Hned v prvním školním týdnu vyrazily 6. třídy na Zelený háj na adaptační kurz. Dopoledne jsme se ještě učili a odpoledne v půl čtvrté jsme se všichni sešli před školou. Zavazadla jsme naložili do dvou aut a nechali si u sebe jen malé batůžky se svačinou. Drobně pršelo, takže jsme měli strach, abychom cestou nezmokli. Chvíli jsme počkali, a když přestalo pršet, vyrazili jsme směrem na Holubí hlavu.

#

Zahájení školního roku a přivítání prvňáčků

Datum: 5. 9. 2017

V úterý 5. září se sešli všichni žáci i učitelé v sále Lidového domu, aby společně přivítali nejen školní rok, ale hlavně 45 nových kamarádů z prvních tříd, které sem doprovodili rodiče i prarodiče.

Kurz keramiky

Datum: 4. 9. 2017

MěÚ Staňkov ve spolupráci se ZŠ Staňkov nabízí veřejnosti kurz keramiky pro dospělé.

Náš partner

Doučování žáků škol

doucovi

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 3. 2023
skoro jasno 16 °C 7 °C
čtvrtek 23. 3. zataženo 17/7 °C
pátek 24. 3. oblačno 19/8 °C
sobota 25. 3. slabý déšť 18/8 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na