Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Školní rok 2016/2017

Zobrazeno 1-30 ze 100

Vánoční koncert

Datum: 21. 12. 2017

Ve středu 21. prosince proběhl vánoční koncert v kostele sv. Jakuba a o den později se stejný koncert opakoval v Lidovém domě, kde se sešla celá Základní škola Staňkov. Koncert zahájil pan ředitel Šobr, který děkoval Simoně Škáchové a Aničce Gruberové za odevzdání nalezené peněženky. Poté zazpíval sbor. Celkem bylo pět sólových vystoupení a tři přednesy. Jako první sólistka vystoupila Eliška Tesařová s písní Ráda bych k Betlému. Po ní následovala Danielka Forejtová, která nám řekla básničku od Martiny Drijverové: Vánoční. Následoval sbor a Eliška Tauberová s písní Rozmilé děťátko, slyš. Hned poté se nám představila Klárka Strousková, která nám řekla báseň Vánoční stromeček, a Eliška Jáchimová s písní Být dítětem svítícím. Po sboru byly poslední čtyři vystoupení: Kamila Felixová nám řekla, jaká je Nejkrásnější vánoční píseň, Míša Horníková zazpívala píseň Haleluja a Jitka Felixová píseň Adeste fideles. Na závěr koncertu pan učitel Khas s 8.B a 7.B přidal ještě několik vánočních koled a písní. Myslím, že se naše vystoupení všem posluchačům líbilo. Eliška Jáchimová, 6. A

Hello, Dolly!

Datum: 20. 12. 2017

V úterý 20. prosince se vydal 7. ročník do plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla na divadelní představení Hello, Dolly! Ráno jsme šli na dvě hodiny normálně do školy. Odjezd byl v 9:30 a o hodinu později jsme dorazili do Plzně k divadlu. Tam jsme vystoupili a šli do divadla. Seděli jsme na balkóně, takže jsme měli dobrý výhled. Nejdříve se hrálo hodinu, pak byla asi desetiminutová přestávka a poté se hrálo asi další hodinu. Po skončení představení nás pan řidič odvezl do Olympie, kde jsme měli asi hodinu a půl na to, abychom se podívali, kam jsme chtěli. Většina z nás zamířila do nového McDonald's, kde jsme se najedli. Poté se skupiny rozešly do blízkých obchodů dokoupit poslední vánoční dárky. Po rozchodu jsme se vrátili do autobusu a jeli domů. Divadlo se nám líbilo a budeme rádi, když se zase někam vydáme. Kristýna Forstová, 7. A

Miluju Halloween!

Datum: 16. 12. 2017

V naší škole se každoročně koná Halloween. Škoda, že se neslaví celý týden, protože chci vždycky vyzkoušet tolik masek, ale musím si vybrat jen jednu, což je podle mě škoda. Soutěžíme mezi sebou po třídách. Hodnotí se, kdo má nejlépe vyzdobenou třídu, největší počet převlečených žáků, ... Výherci dostanou pytel bonbónů. Tento rok to probíhalo následovně: Ten, kdo chtěl, přišel převlečený za nějakou masku. Když byl například ve třídě 8. B, tak třída získala bod. Zvítězila třída s největším počtem bodů, letos to byla 7. B. Linda Malíková , 8. B

Vánoční posezení ve 2.A - 1

Vánoční posezení ve 2.A

Datum: 16. 12. 2017

V pátek 16. 12. jsme se sešli i s rodiči v naší třídě na vánoční povídání. Nejprve jsme všichni prodávali svoje výrobky. Přitom jsme využili naše zkušenosti s penězi z hodin matematiky. Pak jsme si uvařili čaj, rodičům kávu a ochutnali cukroví. Nakonec jsme přečetli příběh o zlatém prasátku. Prožili jsme společně krásný podvečer.

Návštěva SOU Domažlice

Datum: 16. 12. 2017

Protože jsme už v osmé třídě a budeme si tento rok vybírat střední školu, chceme se na některé školy podívat. A tak jsme my, osmé ročníky, zavítaly na naši první návštěvu na Střední odborné učiliště v Domažlicích. Rozdělili jsme se do skupin na holky a kluky a naši vedoucí nás provázeli školou. Kluci se šli podívat na technické věci a holky byly navštívit kadeřnice a kosmetičky. Pak nás čekalo pěvecké a taneční vystoupení žáků z této školy. Po prohlídce si každý z nás mohl vyzkoušet nějaké věci z daného povolání. Například holky se nechaly od šikovných kadeřnic učesat a od kosmetiček nalakovat nehty. Poté jsme se přesunuli do strojírenské budovy (CNC stroje), což bylo spíše pro kluky. Jako poslední nás čekala přehlídka škol z našeho kraje. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další exkurze, při kterých například navštívíme v Domažlicích Střední zdravotnickou školu a úřad práce. Áďa Dudová, 8. A

Hudební pořad

Datum: 12. 12. 2017

Před Vánocemi naši školu navštívil Pavel Hrabě, který se zabývá hudbou (jak českou, tak i světovou). Přinesl s sebou spoustu zajímavých nástrojů, které nejsou snadno dostupné. Pan Hrabě nám pokaždé nabídl, že si je můžeme vyzkoušet. Dozvěděli jsme se také, jak to ve studiích probíhá při natáčení písní. Vystoupení se nám líbilo. Linda Malíková, Adéla Dudová, 8. roč.

Spaní ve škole

Datum: 12. 12. 2017

Na 12. prosinec nám paní učitelka připravila moc krásný zážitek - spaní ve škole. Všichni jsme měli sraz v 18 hodin a přinesli jsme si podložku na spaní, spacák a něco dobrého na zub. Moc jsme se na tento zážitek těšili. Ve třídě jsme si udělali místo na spaní a pak ozdobili vánoční stromeček. Také jsme na chodbě hráli vybíjenou. Poté nás paní učitelka vzala potmě, jen s baterkami, do podkroví školy, kde je školní knihovna. Tam jsme si četli o našich znameních podle narození a povídali si o nich. Po trochu strašidelném zážitku z podkroví byl čas na večeři a přípravu na spaní. Nikomu se však vůbec spát nechtělo. Zalezli jsme do spacáků, ale pořád jsme se něčemu smáli, povídali si, a zlobili tím paní učitelku. Byl to pro nás nejkrásnější školní zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Matěj Černý, 5. A

Adventní posezení pro seniory

Datum: 7. 12. 2017

7. prosince proběhlo adventní setkání na faře pro seniory. Dokonce dorazil i biskup František Radkovský. Po krátkém vystoupení dívek, které hrály na flétny, vystoupil s pásmem písniček a povídání pěvecký sbor naší školy s paní učitelkou Augustinovou. Celý program trval zhruba hodinku a doufáme, že se posluchačům, kteří si odnesli i drobný dáreček, líbil. Eliška Jáchimová, 6. A

Beseda s panem biskupem Františkem Radkovským

Datum: 7. 12. 2017

V průběhu listopadu a prosince se každoročně na stovkách škol v celé republice konají filmové projekce a besedy s pamětníky v rámci projektu Příběhy bezpráví. Díky tomuto projektu na naši školu v minulých letech zavítali např. Doc. JUDr. Petr Pithart, Václav Kabourek, Marcel Hájek, Ing. Petr Náhlík, paní Petrašovská či paní Faitová. V letošním roce jsme měli tu čest na naší škole přivítat 7. prosince emeritního biskupa Františka Radkovského. Žáci devátých ročníků se shromáždili v podkroví školy, kde nejdříve zhlédli krátký dokument zachycující pronásledování duchovních v komunistickém Československu. Dokument byl opravdu zajímavý a po jeho skončení začal pan biskup vyprávět, jak se v té době u nás žilo. Řekl nám i něco o svém životě. Překvapilo nás, že pan Radkovský vystudoval matematiku na Karlově univerzitě a na duchovní dráhu se vydal až později. Na závěr jsme mu jako poděkování za návštěvu a poutavé vyprávění předali malý dárek. Hanka Felixová, 9. A

Západočeské muzeum a knihovna města Plzně - 1

Západočeské muzeum a knihovna města Plzně

Datum: 6. 12. 2017

6. prosince se sedmý ročník vydal do Plzně na exkurzi do Západočeského muzea a do městské knihovny. Vyjeli jsme v 8:00 hodin ráno a cesta trvala něco přes půl hodiny a utekla celkem rychle.
Když jsme dojeli do Plzně, šli jsme na náměstí Republiky na vánoční trhy, kde jsme měli krátký rozchod, a pak jsem se rozdělili do dvou skupin. První skupina šla nejdříve do muzea a druhá do knihovny. V muzeu bylo pro nás připravené povídání o životě ve středověké Plzni spojené s krátkým filmem. Po prohlídce muzea jsme se vystřídali s druhou skupinou a šli do knihovny. V knihovně jsme si nejdříve vyslechli krátké povídání o provozu a fungování knihovny a pak nám ukázali voděodolnou knížku nebo kuchařky ve tvaru surovin. Mohli jsme se podívat do míst, kam normální návštěvníci nemohou.

Kroužek keramiky - 1

Kroužek keramiky

Datum: 5. 12. 2017

Kroužek keramiky

Mikulášská nadílka - 1

Mikulášská nadílka

Datum: 5. 12. 2017

Během třetí hodiny 5. prosince jsme slyšeli řinčení řetězů z vedlejší třídy. O přestávce se ale čerti vytratili. Zazvonilo na hodinu a asi po pěti minutách někdo zaklepal na dveře. Za okamžik do třídy vlítli čerti a hned si začali vytahovat děti. Odváděli si je k tabuli a promlouvali jim do duše. Že nás ale bylo!
Pak jsme společně zazpívali Štědrý večer nastal, dostali jsme bonbony a museli jsme slíbit, že se polepšíme.

Rozsvícení vánočního stromku

Datum: 3. 12. 2017

V sobotu 3. prosince v 17:00 hodin se uskutečnilo to, na co všichni čekáme celý rok - rozsvěcení vánočního stromku ve Staňkově. Nejdříve pronesl pár slov pan starosta Alexandr Horák a pak s lidmi počítal do pěti a stromeček se rozsvítil. U svítícího stromku nejprve vystoupily mažoretky, pak Základní umělecká škola Staňkov - flétny pod vedením pana učitele Šhlehofera, trubky a kytary pod vedením pana učitele Pluháčka. Slavnostní podvečerní vystoupení zakončil pěvecký sbor základní školy. Pod taktovkou paní učitelky Augustinové jsme zazpívali čtyři vánoční písně a pak už se lidé mohli kochat pohledem na rozsvícený stromeček. Tereza Vacíková, 6. A

Vánoční trhy u kostela

Datum: 26. 11. 2017

V sobotu 26. listopadu od 10:00 se opět po roce konaly u kostela vánoční trhy. Někteří návštěvníci trhů přišli ale už před 9. hodinou, takže jsme začali prodávat dříve a některé třídy kolem 10. hodiny už na stáncích moc zboží neměly. Kolem 10. hodiny nám zazpívaly děti ze sedmé třídy, které chodí na angličtinu k paní učitelce Boudové. Škoda, že zpívaly bez hudebního doprovodu a mikrofonů, takže je spousta lidí neslyšela. Skoro každá třída si něco na vánoční trhy připravila. Někteří vyráběli ve škole, jiní, jako moje třída, vyráběli většinou doma. Myslím, že bylo na co koukat a z čeho vybírat. Všechny třídy měly moc hezké výrobky. Samozřejmě zde návštěvníci našli i stánky se zbožím, které neprodávaly děti ze školy, ale ostatní prodávající. Vánoční trh byl naplněn příjemnou sváteční atmosférou a doufám, že stejná nálada tam bude panovat i příští rok. Kristýna Forstová, 7. A

Advent je tu - 1

Advent je tu

Datum: 25. 11. 2017

V pátek 25.11. jsme společně s dětmi z Bobrů a Lišáků zahájili ve školní družině Adventní čas. Společně jsme vyhledávali v různých obrázcích symboly charakteristické pro toto období, povídali si o zvyklostech a tradicích. Příběh Dárek k Vánocům nám připomněl a ukázal, že radost můžeme mít i z radosti druhých. Příjemnému odpoledni nechyběl vánoční čaj, dobrá svačinka. Domů si každý odnášel s vlastnoručně vyrobený adventní kalendář.

Výprava za kozím trkáním - 1

Výprava za kozím trkáním

Datum: 16. 11. 2017

16. listopadu podnikli Špioni a Indiáni společnou akci – Výpravu za kozím trkáním.
Řádně vybaveni různými pamlsky pro kozy p. Kupky jsme si vyšli k nedalekému lesíku.
Cesta k ohradě nebyla však jen tak ledajaká. Vyžadovala trochu odvahy a šikovnosti
při přechodu lávky přes roklinku. Ale všichni jsme to, jak se říká – dali.
Kozy a kozlové byli vděčnými strávníky a my zase měli příjemný zážitek z blízkého

Pevnost Týn

Datum: 14. 11. 2017

V pondělí 14. listopadu se vypravily obě šesté třídy do Horšovského Týna, kde se opět konala soutěž Pevnost Týn. Ze 6. A a 6. B byli vybráni Břetislav Vaverka, Eliška Jáchimová, Vít Hofman a Valérie Veselá. Do zámku jsme dorazili jako první. Když dorazila i družstva z Plzně, Blížejova, Domažlic a Horšovského Týna, mohlo se začít s rozdělováním dresů. My jsme měli přidělená zelená trička. Poté jsme si losovali našeho kapitána (herce). Vylosovali jsme si Matyáše Valentu. Prvním úkolem byly tvz. Svázané nohy, to nám moc nešlo a skončili jsme na 3. místě. Naším druhým úkolem byla Hádanka, kterou jsme uhodli hned na první pokus. Poté jsme se vydali do druhé místnosti, kde na nás čekalo házení kostičkami do basketbalového koše. Z 10 kostiček jsme do koše vhodili 9 kostek a v této soutěži jsme se umístili na 1. místě. Naší čtvrtou soutěží byl balancovník. Který jsme zvládli jako jediné družstvo. Když jsme si na začátku soutěže losovali, jakou ze soutěží nebudeme dělat, vylosovali jsme si následující, tedy Hlavolam. Pátou soutěží byl Hrad. Chodili jsme s průvodcem po zámku a hledali předměty, které do doby, kdy byl postaven zámek, nepatřily, např. to byla žehlička, palstový boxík… Z patnácti věcí jsme si zapamatovali jen třináct. Zatímco jsme my hledali, naši kapitáni plnili jiný úkol. Přišívání knoflíků na látku. Náš kapitán (Matyáš) jich přišil deset. Poslední soutěž byla asi rozhodující. Tipovali jsme mince v tabulce, pod kterými byly ukryty body od nuly do desítky. Měli jsme celkem pět možností. Poté už bylo vyhodnocení. Se sto jedním bodem jsme vyhráli! Při předávání cen jsme dosatali tašku, ve které byla pro každého knížka, jojo, čokoládová mince, kasička (prasátko) a naše tričko. My jsme ještě vyhráli zájezd do Legolandu v Německu a 103 čokoládových mincích, které jsme si druhý den rozdělili mezi třídami. Pevnost Týn jsme si užili. Eliška Jáchimová, 6. A

Balet Romeo a Julie

Datum: 20. 10. 2017

Dne 20. října se uskutečnil balet Romeo a Julie v divadle J. K. Tyla v Plzni. Do divadla jely 9. třídy a někteří osmáci. Na představení baletu byli někteří poprvé. Byl to úžasný zážitek. Pro některé bylo obtížné pochopit děj, jelikož se při baletu vůbec nemluví ani nezpívá. Po skončení představení jsme měli rozchod v OC Olympia. Celý den - divadlo i rozchod - se nám moc líbil a doufáme, že si něco podobného brzy zopakujeme. Hanka Felixová, 9. A

Lampionový průvod - 1

Lampionový průvod

Datum: 15. 10. 2017

Příjemný podzimní podvečer bez dešťových kapek a větru, osvětlený spoustou nádherných lampionů a dobré nálady. Takový byl letošní lampionový průvod. Po přivítání se před základní školou se všichni vydali na procházku ulicemi města. Díky velké účasti byl průvod opravdu dlouhý a ulice se místy celé zaplnily. Ukončení průvodu před školou nechybělo rozloučení se a rozdání drobností pro děti. Letošní rok odcházely děti domů s reflexními páskami a lízátkem. Velice moc děkujeme paní Marcele Pinkrové z místní lékárny za poskytnutí sponzorského daru v podobě lízátek. Vychovatelky ŠD.

Za vzděláním společně - druhý zájezd do Anglie v tomto školním roce

Datum: 15. 10. 2017

V sobotu 15. 10. začala naše cesta do Anglie. Pro žáky naší školy to byl v tomto školním roce již druhý zájezd, který zorganizovala paní učitelka Votrubová v rámci projektu Za vzděláním společně. Ve 14:30 odjížděl dvoupatrový autobus z náměstí T. G. Masaryka. Do něj postupně nastupovali žáci a učitelé ze čtyř škol, ze Staňkova, z Holýšova, Blížejova a Domažlic. 1. den jsme skoro celý proseděli v autobuse, jen večer nám pustili film. Hned druhý den nás vzbudili ve 2:30 ráno, protože nám kontrolovali pasy na hranicích. Za chvíli jsme dorazili do města, kde jsme nastoupili na vlak. Nebyl to přímo vlak, ale plechová krabice, do které najížděly autobusy a auta. Projet celý eurotunel trvalo asi půl hodiny. Když jsme dorazili do Anglie, byla ještě tma. Naše první zastávka byl Londýn. Bylo asi tak pět nebo čtyři ráno, když nás autobus vysadil v Londýně. Šli jsme do parku a dorazili ke hvězdárně v Greenwich. Bylo tam krásně vidět na celý Londýn. Naší druhou zastávkou v Londýně byl Big Ben, který odbíjel svou melodii každou čtvrt hodinu. Poté jsme se přesunuli po mostě Tower Bridge na nábřeží, kde jsme krásně viděli na mrakodrapy. Po chvíli jsme se začali rozdělovat na dvě skupiny - první šla na Oko Londýna (London Eye) a druhá se procházela po městě. Já si vybrala Oko Londýna, které je od roku 1999 největší vyhlídkové kolo v Evropě a podle mě i nejvyšší. Až kolem osmé hodiny večer nás přivezli do našeho města Norghentn, kde na nás čekaly naše hostitelské rodiny. Druhý den už byl lepší, nemuseli jsme už tak chvátat, abychom všechno stihli. Zavítali jsme do města Oxford, které jsme si prošli. Také jsme se podívali do našeho města Norghentn, kde jsme si procházeli jeho památky, např.kostel. Třetí den jsme byli v univerzitě Nottingham, kde jsme se mohli pohybovat mezi studenty a také jsme si prohlédli 300 let starou knížku. Nejvíce mě však zaujala přednáška od paní profesorky, která nám vykládala anglicky o tom, že se Anglie oddělí od Evropy. Poslední den (čtvrtý) jsme se už loučili s našimi rodinami. Jeli jsme k moři. Bylo tam krásně, protože mnoho lidí ještě moře nevidělo. Skákali jsme po útesech, které byly celé pokryté červenými a zelenými chaluhami. Dokonce jsme našli i pár hezkých mušlí. Po chvíli jsme se přesunuli do města, kde jsme měli rozchod. Až večer jsme dorazili k autobusu. Večer se pan učitel z jiné školy vykoupal v studeném anglickém moři. Ve dvě hodiny ráno jsme dorazili k trajektu, najeli na něj autobusem a ze zádi lodě pozorovali, jak se nám anglické pobřeží ztrácí z dohledu. Druhý den odpoledne jsme dorazili do Staňkova, kde jsme se přivítali s našimi skutečnými rodinami. Eliška Jáchimová, 6. A

Knihovna

Datum: 6. 10. 2017

Na naší škole už od loňského roku funguje v podkroví knihovna. Chodíme sem při češtině. Nejdříve si vybereme knihu, ve které si část hodiny čteme, a pak dostaneme různé úkoly. Knihu si pak můžeme vypůjčit samozřejmě i domů. Hodiny v knihovně nás moc baví a vždy se těšíme na další.
Hanka Felixová, 9. A

Technické kroužky - 1

Technické kroužky

Datum: 6. 10. 2017

Každou středu od 7 hodin ráno se scházíme s panem učitelem Khasem v učebně Informatiky. Máme zde spojené dva kroužky - kroužek pořizování a úpravy fotek a kroužek robotiky.

Připravujeme divadlo

Datum: 6. 10. 2017

Jak už je na naší škole zvykem, s paní učitelkou Budínovou budeme tento rok hrát opět divadlo. Minulý rok jsme si dali pauzu, abychom mohli načerpat dost sil. Ve čtvrtek 6. října jsme se poprvé sešli v Lidovém domě. Všichni jsme se moc těšili a byli hodně zvědaví. Rozdali jsme si scénáře, určili role a poslechli písničky, které zazní. Budeme hrát pohádku Princezna ze mlejna. V hlavních rolích se objeví jako princezna Eliška - Hanča Felixová, její nápadník Jindřich - Roman Roučka, pantáta - pan Konečný, knížepán - pan Nový a také nebude chybět vodník, kterého si zahraje Maruška Felixová, a čert, kterého si zahraji já (Adéla Dudová). Obsazení rolí není ještě definitivní, je možné, že dojde ještě k menším úpravám. Už se moc těšíme na další zkoušku! Áďa Dudová, 8. A

Adaptační kurz - 1

Adaptační kurz

Datum: 16. 9. 2017

Ve dnech 14. - 16. září třídy 6. A a 6. B šly na adaptační kurz, který se konal v penzionu Zelený háj. Vyráželi jsme ve čtyři hodiny odpoledne a do cíle jsme dorazili v šest hodin večer. Šli jsme přes les a většinu dětí značně bolely nohy, ale muselo se dál. Eliška a já jsme si "osedlaly" kluky, aby nás nesli na zádech, protože jsme byly líné jít. Šli jsme hodně roztahaně, a tak, když jsme dorazili na rozcestí, první část už byla někde vepředu a my nevěděli, kudy dál. Paní učitelka udala směr a zkusili jsme, kam cesta vede. Naštěstí směr byl správný, takže na fotbalovém hřišti v Krchlebech jsme byli zas v plném počtu, tak jsme zde udělali malou pauzu na svačinu. Někteří si trochu zadováděli nebo popovídali, ale nemohli jsme tu být věčně, a proto jsme vyrazili opět na cestu. Na konci Krchleb jsme odbočili do lesa, kde bylo mnoho trnů, keřů a všelijakých brouků. Skoro všichni jsme značně funěli, ale do cíle to byl už jen kousek. Z lesa jsme vylezli nedaleko Zeleného háje a těch pár metrů už nebyl žádný problém. V cíli jsme si rozdali spacáky, které vezl pan učitel Valečka, a poté jsme se rozdělili do chatek. Do večerky už jsme nic moc nedělali.

Vánoční trhy v Norimberku - 1

Vánoční trhy v Norimberku

Datum: 15. 9. 2017

Ve středu 14. prosince se uskutečnil zájezd pro žáky 2. stupně do Norimberku v Německu. Vyjeli jsme v 7.15 ráno od naší školy. Cesta trvala přibližně dvě hodiny. Když jsme dojeli do Německa, přivítalo nás jemné mrholení. Naší první zastávkou v Norimberku byla budova soudu (Nürnberger Justizgebäude), kde se po 2. světové válce soudili ti nejhorší nacisté. Prošli jsme si místnosti, kde byly fotografie nacistických velitelů z procesu. Viděli jsme dokonce i lavici, na které tehdy obžalovaní zločinci seděli, či jednu z beden, ve kterých byly do Norimberku přepraveny usvědčující materiály. Nakonec jsme se mohli podívat i do místnosti, kde Norimberský proces probíhal. Dodnes zde soudní procesy probíhají. Poté jsme se procházkou podél řeky dostali do historického centra města, prošli kolem nádherných gotických chrámů až k hradu, odkud byl výhled na celé město. Naší další zastávkou byly vánoční trhy, které v této době v Norimberku probíhají. Všude tam voněly perníčky, svařák, čaj…. Skoro v každém stánku nabízeli vánoční zboží - ozdoby a vyřezávané sošky ze dřeva. Naší už poslední zastávkou bylo nákupní centrum City – Point, ve kterém jsme měli hodinu a půl rozchod na nákupy. Po poměrně dlouhém dni stráveném v Norimberku jsme před čtvrtou hodinou vyrazili na cestu domů. Cestou zpátky jsme ještě vyplňovali pracovní listy, kde jsme uplatnili to, co jsme si zapamatovali o nacistech, kteří byli za 2. světové války souzeni v Norimberku. Po vyhlášení nejlépší práce – patřila Simoně Šlachové, nám pan řidič pustil film Okresní přebor. Přibližně v půl šesté jsme dorazili domů do Staňkova. Eliška Jáchimová, 6. A

Problémy s registrací do aplikace Škola OnLine

Datum: 14. 9. 2017

Vážení rodiče, množí se dotazy ohledně registrace do aplikace Škola OnLine. Připravil jsem pro Vás webový formulář, kam prosím popište Váš problém. Budu se snažit problém urychleně vyřešit. Pro urychlení a kontrolu odstranění problému prosím zanechte své jméno, v ideálním případě také telefonní číslo. Díky za spolupráci. Milan Khas

Horšovskotýnské hry - 1

Horšovskotýnské hry

Datum: 14. 9. 2017

Dne 13. - 14. září se konaly v Horšovském Týně sportovní hry pro žáky prvního stupně, kteří zde soutěžilii v různých disciplínách. Z naší školy jely skupiny mladších i starších dětí. V disciplíně 60 metrů sprint si vybojovala velice pěkné 2. místo Janička Kozáková, která měla čas 10,4, což znamená, že jí 1. místo uteklo jen o jednu sekundu. V další disciplíně sprint na 400 metrů jsme se neumístili, ale ve skoku do dálky opět zazářila Janička Kozáková, ze které bude jednou velmi dobrá atletka. V disciplíně hod do dálky se stal vítězem Petr Hladík, který hodil 32 metrů. V té samé disciplíně se umístil na pěkném místě i Robin Roubal. Soutěžili jsme i v kolektivních sportech, například ve vybíjené, štafetě nebo přehazované. Mladší skupina dětí vybojovala úžasné 1. místo ve vybíjené a 2. místo ve fotbale. Starší žáci získali 1. místo ve fotbale. I přes neúnosné horko všichni soutěžící ze sebe vydali maximum. Moc jim gratulujeme. Áďa Dudová, 8. A

Zahájení školního roku 2016/2017 - 1

Zahájení školního roku 2016/2017

Datum: 8. 9. 2017

Jako každý rok, tak i letos se celá škola sešla v Lidovém domě na zahájení nového školního roku a na přivítání prvňáčků.
Celý sál byl opět zaplněný žáky, učiteli a samozřejmě i rodiči prvňáčků. Hned na začátku nás mile přivítala paní zástupkyně Jitka Suchá a představila nám našeho pana ředitele Jaroslava Šobra a pana starostu Alexandra Horáka. Následovalo přivítání prvňáčků, kterých bylo opět hodně. Celkem jsou tři první třídy: 1. A, 1. B a 1. C. Po přivítání si pan ředitel pozval na pódium dnes už bývalou paní učitelku Marii Roubalovou, které poděkoval za krásná léta strávená u nás na škole, a i paní učitelka se s námi se všemi příjemně rozloučila. Také nám představil nové zaměstnance naší školy a na závěr si je všechny pozval na pódium. Zahájení bylo moc příjemné a byl to pěkný start do nového školního roku.

Založení Klubu rodičů a přátel školy

Datum: 8. 9. 2017

Ve čtvrtek 8. září byl založen Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Staňkov. Jedná se o spolek sdružující rodiče se zájmem o vzdělávání dětí v partnerském prostředí a rozšiřování principů výchovy. Klade si za cíl organizovat a zajišťovat vlastní volnočasové aktivity pro členy Klubu nebo se spolupodílet na organizaci sportovních, kulturních a dalších akcích pořádaných jinými spolky. Dalším cílem je příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, besedy). Více informací se dozvíte na celoškolském aktivu, který proběhne v naší ZŠ 29. září. Rádi mezi námi přivítáme nejen rodiče dětí školou povinných, ale i kohokoli jiného.

Výlet za žáky z partnerské školy do Regensburgu - 1

Výlet za žáky z partnerské školy do Regensburgu

Datum: 20. 6. 2017

V úterý 20.6. 2017 jsme navštívili žáky ze školy v Regenstaufu. Jela s námi paní učitelka Vlčková, Fazekašová a pan učitel Khas. Jeli jsme autobusem asi dvě hodiny. Po dlouhé cestě jsme dorazili na místo, kde už nás očekávali němečtí žáci pátých tříd s jejich učitelkami. Hned na první pohled byli velmi milí. Připravili si pro nás také občerstvení v podobě bavorských preclíků, sušenek a jablečného nápoje. Rozdělili jsme se na dvě části a poté ještě na menší skupinky. Dostali jsme úkoly, které jsme s pomocí žáků z Regenstaufu plnili. V muzeu, ve kterém jsme trávili čas na začátku dne, jsme si vyslechli přednášku o různých obrazech z českých měst např. Litoměřic a Prahy. Jeden obraz jsme si poté zkoušeli vybarvit dle stylu malíře. Odpoledne jsme trávili čas s dětmi v parku. Povídali jsme si spolu, hráli hry a našli si spoustu nových kamarádů. Naposled jsme měli chvíli rozchod v obchodním centru a hned poté jsme se vydali na prohlídku města a k autobusu. Vyčerpaní, ale plní zážitků jsme jeli domů. Tento den jsme si všichni užili :)

Zobrazeno 1-30 ze 100

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

FD

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 14 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 17/10 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 20/8 °C

Náš partner

logo

Požadavky ICT

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na