Obsah

Prometheus

Typ: ostatní
Od poloviny září se vybraný tým šesti žáků pravidelně připravoval na krajské finále, které se uskutečnilo 24. 11. 2015 v Plzni. Před finále proběhlo školní kolo, jenž se skládalo ze dvou částí - fotografická soutěž a on - line soutěž. Fotografická soutěž byla určena pro žáky 2. stupně a měla 4 kategorie - Svět očima matematika, fyzika, chemika a biologa. V on-line soutěži odpovídali žáci 7. - 9. tříd na otázky z oblasti přírodních věd. Žáci, kteří se v těchto dvou disciplínách nejlépe umístili, byli vybráni jako divácká podpora již dříve nominovaných zástupců školy do krajského finále.

Tým tvořili: Daniel Krásný (8. A), Martin Haas (8. B), Tereza Bláhová (9. A), Denisa Levá (9. A), Natálie Zámostná (9. B), Martin Hoang (9. B). Soutěžní disciplíny, na které se žáci připravovali, tvořila témata: prezentace školy (co nejlépe odprezentovat naši školu se zaměřením na práci s talentovanými žáky), postav káru (žáci postavili ze stavebnice Merkur vozidlo co nejlepší konstrukce a nejdelšího dojezdu z rampy), šifrovačka (žáci se pravidelně scházeli a pokoušeli luštit různé typy rébusů a šifer), chceme to vysvětlit (vysvětlení různých jevů z oblasti přírodních věd) a změř to (žáci trénovali, jak odhadnout 1 minutu, změřit výšku místnosti a odhadnout 0,5 kg písku).

Ve všech disciplínách si tým vedl na výbornou, pohyboval se stále na prvním až druhém místě. Nakonec získali krásné druhé místo a nechali za sebou i gymnázia. Do prezentace školy zapojili paní ředitelku Mgr. Jitku Suchou, na káru měli odborný dohled ze strany Matěje Bozděcha z 8. A, v úkolu chceme to vysvětlit zabodovali s krevními skupinami a oxidačně - redoxními reakcemi a v disciplíně "změř to" se zaskvěl Dan Krásný, který 1 minutu odhadl s pouhou odchylkou 1 vteřiny.

Všem účastníkům akce moc gratulujeme a děkujeme za důkladnou přípravu nejen žákům, ale i zapojeným vyučujícím.

Mgr. Lenka Jedličková, Mgr. Ivana Brožovská


Vytvořeno: 24. 11. 2015
Poslední aktualizace: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správce Webu