Menu
ZŠ Staňkov

Myslíme na budoucnost. Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět.

Seznamy prvňáčků pro školní rok 2024/2025 najdete zde

Školní rok 2014/2015

Zobrazeno 31-60 ze 91

Zemětřesení při hodině informatiky

Datum: 23. 9. 2015

Zemětřesení při hodině informatiky

Podzim v 5. a 2.B - 1

Podzim v 5. a 2.B

Datum: 23. 9. 2015

23. září začal podzim. Paní učitelky Hana Kozová a Jana Zahálková se rozhodly připravit společně s páťáky pracovní listy pro druháčky na téma PODZIM. Naučili jsme se společně básničku a splnili několik úkolů. Byla to opět prima hodina,ve které jsme se učili spolupracovat a báječně jsme si to užili.
redaktorky : Bety a Nikča
fotograf: Dominik

Slavnostní zahájení školního roku - 1

Slavnostní zahájení školního roku

Datum: 2. 9. 2015

V úterý 2. září se sešli všichni žáci se svými učiteli v sále kulturního domu, aby přivítali 54 nových školáčků. Slavnostní chvíle dětem zpříjemnily písně obou pěveckých sborů školy pod vedením paní učitelky Budínové a Augustinové. Kromě ředitelky Jitky Suché popřál dětem příjemný start do nového školní roku i starosta Alexandr Horák a místostarosta a krajský radní Jaroslav Šobr. Rodiče i prarodiče sledovali s napětím představování svých malých ratolestí. Atmosféra v sále byla velmi příjemná, žáci ocenili velikým potleskem všechny děti, které se na jevišti představily. V tomto školním roce se bude ve škole učit 410 žáků v 18 třídách.

Žáci ze staňkovské školy navštívili Vídeň - 1

Žáci ze staňkovské školy navštívili Vídeň

Datum: 10. 8. 2015

V rámci výuky německého jazyka byla žákům staňkovské školy nabídnuta dvoudenní exkurze do Vídně.
Žáci se seznámili s historií a pamětihodnostmi tohoto krásného města. První den jsme navštívili císařský zámek Schönbrunn. V zámku jsme v rámci prohlídky prošli 40 místnostmi bytu císaře Franze Josefa, jeho manželky Sissi a císařovny Marie Terezie.
Navštívili jsme i přilehlé rozkvetlé zahrady, záludná zahradní bludiště s herními prvky a podívali se na Vídeň z vyhlídky klasicistní kolonády, tzv. gloriety.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Datum: 10. 8. 2015

Tento školní rok jsme zahájili činnost kroužku AJ pro prvňáčky a druháčky. Scházeli jsme se jednou týdně a pokoušeli se prostřednictvím her , jednoduchých říkanek a písniček proniknout do tajů anglického jazyka. Děti, které absovovaly tento kroužek, na závěr obdržely certifikáty za zdolání prvních krůčků v angličtině. Těším se, že budeme v příštím školním roce pokračovat. Hezké prázdniny, Iva Holečková.

Čtení pomáhá - 5.B - 1

Čtení pomáhá - 5.B

Datum: 10. 8. 2015

Tak se nám to povedlo. A CO? No přece dosáhnout čtením částky deseti tisíc.
V letošním školním roce jsme přispěli celkem na 4charitativní projekty.Ten poslední byl Abilympiáda - soutěžení dětí s různým zdravotním postižením. Celkem jsme přispěli 10.800Kč.
Nejpilnějšími čtenáři naší třídy byly: Nikča, Betynka, Anička a Kačka.
žáci 5.B s tř.uč.H.Kozovou

Poslední výprava 5.B - 1

Poslední výprava 5.B

Datum: 30. 6. 2015

Den před vysvědčením jsme se vydali do obory v Hlohové. A skutečně se nám výprava velice povedla.
Viděli jsme jeleny, daňky i muflony. Opekli si buřty, snědli vynikající koláč - díky Nikče Nohavcové i její mamince. Dědeček nám ještě řekl nějaké informace ke zvěři, kterou chová v obůrce, dostali jsme na památku několik shozů zvěře a vrátili se zpět do školy.
Bohužel to byla poslední společná akce s naší třídní učitelkou v 5.třídě.

Červen v 5.B - 1

Červen v 5.B

Datum: 11. 6. 2015

Poslední školní měsíc byl opět plný testů, ale i překvapení.
Školní výlet - společný s 2.B - naše trasa vedla do Sušice, Kašperských Hor - na hrad a do IC s programem o šumavské přírodě.
V rámci učiva vlastivědy - poznáváme region - jsme navštívili v Domažlicích Chodský hrad, pak jsme došli pěšky do Újezda do síně J.S.Koziny, vyběhli na Hrádek a pokračovali do Trhanova, kde na zámku kdysi žil Lomikar.

Ametyst na škole - 1

Ametyst na škole

Datum: 4. 6. 2015

Během uplynulých 14 dní se na naší škole uskutečnila celá řada výukových programů pod vedením pracovníků enviromentálního centra Ametyst. Žáci se zapojili do programů zaměřených na ekosystém louky a vodní plochy. Postupně se stali entomology a zkusili si odchyt drobných bezobratlých na louce i ve vodě. Sedmáci si navíc ověřili své znalosti z oblasti botaniky. Akce se zúčastnili třeťáci a čtvrťáci z 1. stupně a šesťáci a sedmáci z 2. stupně. Žákům z 1. stupně bohužel nepřálo počasí, proto část programu musel být přesunut do prostor školy. Žáci 2. stupně si užili programy celé v přírodě.

Výlet 3. B - 1

Výlet 3. B

Datum: 4. 6. 2015

Letos jsme vyrazili na školní výlet do Plzně. Naším dopravním prostředkem byl vlak. Prohlédli jsme si PLZEŇSKÉ HISTRICKÉ PODZEMÍ, moc se nám tam líbilo. Zastavili jsme se na náměstí, kde jsme si všichni něco přáli. Potom jsme se přesunuli do TECHMÁNIE, tam na nás čekalo mnoho zajímavého. Měli jsme možnost si vše dobře prohlédnout a vyzkoušet, protože tam bylo málo návštěvníků a na závěr našeho pobytu jsme tam byli úplně sami. Užili jsme si opravdu celý den.

Vítězství v okresním kole Biologické olympiády

Datum: 23. 4. 2015

23. 4. 2015 se konalo v Domažlicích okresní kolo Biologické olympiády, kde naše škola měla v kategorii D (6. - 7. ročník) hned tříčlenné zastoupení. Reprezentovali nás Jan Peprný, 6. A, Marie Felixová 7. A a Kateřina Vaverková 7. B. Všichni se stali úspěšnými řešiteli, a dokonce vybojovali i postup do krajského kola. Museli prokázat praktické dovednosti při laboratorním úkolu, teoretické znalosti v testu a v poznávačce rostlin, živočichů. Do samotné soutěže vstupovali s vytvořenou prací n téma Zimní pupeny listnatých stromů.

Den Země -bobr - 2.+5.B - 1

Den Země -bobr - 2.+5.B

Datum: 22. 4. 2015

Paní učitelky Kozová a Zahálková pro nás připravily opět několik zajímavých dní.
V úterý jsme pracovali opět společně, tzn. žáci 2. a 5.B. Naše téma bylo: Bobr evropský u nás.
To, že žije v naší blízkosti, jsme se někteří opravdu dozvěděli až teď. Nejdříve jsme společně vyřešili několik zajímavých úkolů, abychom se dozvěděli něco o jeho životě a pak si společně zazpívali písničku o bobrech. Super.

Den Země - 1

Den Země

Datum: 22. 4. 2015

Den Země v letošním školním roce oslavovala každá třída zvlášť. Opustili jsme tradiční sběr odpadků v našem okolí z důvodu bezpečnosti.
Prvňáčci si užívali stopovačky pod vedením zkušených přírodovědců z devítky. Proběhli si stanoviště na Mastníku.
Žáci z 2. B a 5. B se vydali po stopách bobra evropského, který se usídlil na rybníku Víšek.
Třeťáci a žáci 2. A se vrhli na zútulnění prostředí okolo naší školy. Osázeli betonové vrhlíky, muškaty do oken a mini záhon před školu. Nezapomněli ani na chodníky kolem naší školy.

Velikonoční výstava - 1

Velikonoční výstava

Datum: 31. 3. 2015

V úterý 31. 3. 2015 se ve vestibulu školy uskutečnila velikonoční výstava. Své výrobky zde nabízely čtyři třídy: 4.A, 5.B, 6.A a 6.B. Výstava začínala v 7.30, měla končit v 15 hodin, ale v tu dobu už žáci neměli co prodávat, o výrobky byl veliký zájem. Všichni zákazníci byli moc milí, příjemní a usměvaví. Naše vešlikonoční výrobky se jim moc líbily a odcházeli spokojení.
Doufáme, že se příští rok výstava bude konat znovu a že se připojí více tříd.

Bazén Kdyně - 5. B - 1

Bazén Kdyně - 5. B

Datum: 25. 3. 2015

V letošním školním roce jsme si opět ve třídě 5. B vytvořili čtyři skupiny, které mají svůj spolupracovníček a získávají postupně body. Nejvíce jich získala naše skupina s názvem Toffife a za odměnu jsme jeli do kdyňského bazénu. Moc jsme si to užili.
účastníci zájezdu - Toffifáci

Předvelikonoční výtvarná dílna - 1

Předvelikonoční výtvarná dílna

Datum: 25. 3. 2015

Dne 25.3.2015 proběhla "Předvelikonoční výtvarná dílna." Zúčastnila se jí především děvčata z třídy 5.B. Děvčata si vyzkoušela různé techniky zdobení vajíček. Kamarádka Lenka ze 6.B jim předvedla zdobení rozehřátým voskem. Vytvořenými výrobky si dívky dozdobily osení, které si připravily v hodinách Vv. Vše se jim povedlo a ze své práce i zhotovených výrobků měla děvčata velikou radost.

Půl roku v šesté třídě

Datum: 20. 2. 2015

Půl roku v šesté třídě

Adriana Prihodová - 3. místo a postup do krajského kola

Naše úspěchy v tomto školním roce

Datum: 20. 2. 2015

Florbal - dívky 4. a 5. třída - turnaj v Plzni - 3. místo - Adéla Hájková, Veronika Mikulková, Kristýna Forstová, Michaela Horníková, Rossima Ibrahimová, Alžběta Holečková, Michaela Podpěrová
Dějepisná olympiáda - okresní kolo - 4. místo a postup do krajského kola - Michala Boříková - 9. třída
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - 3. místo a postup do krajského kola - Adriana Prihodová - 8.B

Hry bez hranic - 1

Hry bez hranic

Datum: 20. 2. 2015

Špagety, škrob, brambory, písek, zrní, peletky byly zapotřebí při družinových Hrách bez hranic. Nebylo jednoduché, a pro někoho ani příjemné, najít v těchto surovinách drahokam. Drahokamy získávaly děti i při plnění dalších úkolů: navlékání korálů se zakrytýma očima, prolézání provázkové dráhy s rolničkami, kuličkový labyrint, převážení kamaráda na vozítku, pítí dlouhým brčkem. Odpoledne plné her, zážitků, veselí a radosti mělo u dětí opravdu úspěch.

Den vědy a techniky se ZČU Plzeň - 1

Den vědy a techniky se ZČU Plzeň

Datum: 26. 1. 2015

Dne 26. ledna 2015 se v naší škole uskutečnil Den vědy a techniky. Akce byla pořádána pro 2. stupeň, přesto do učeben, které obsadili studenti z plzeňské univerzity, zavítali i mladší žáci. Všichni pak měli možnost prozkoumat vědu a techniku ještě odpoledne se svými rodiči, kdy byla akce přístupná veřejnosti.
Bylo opravdu na co se dívat a co si vyzkoušet. Například v učebně nazvané Aktivní mozek jsme měli možnost zkusit sílu své myšlenky, když jsme pomocí mozkových vln museli rozhýbat míček, ovládat počítačovou hru nebo dát vědět počítači, na jaké číslo myslíme. Vědci nasadili žákům na hlavu čelenku se snímači a ti pak například museli soustředěním myšlenek mezi sebou přetlačovat plastový míček. Také jsme si mohli vyzkoušet, jak rychle nám bije srdce. V další učebně jsme navštívili kreativní dílnu, kde jsme si mohli vyrobit přívěsek na klíče nebo ozdobit klíč smaltováním. Mohli jsme také zapojit elektrické obvody. Někdo vyráběl ozdoby z drátků, jiní zkoušeli hry na postřeh. V interaktivní učebně jsme si mohli naskenovat svůj obličej a vytvořit virtuálního dvojníka, seznámit se s pohybujícími se roboty nebo vyzkoušet interaktivní pískoviště. Zajímavá byla také 3D tiskárna v učebně fyziky, robotická ruka nebo stavba mostů. O přestávkách jsme si zahráli turnaj v piškvorkách, stavěli jsme z Lega a Merkuru, zhlédli jsme film o objevitelích a poznávali jsme kresbičky vědců, které zdobí už od září chodby naší školy.

Sladké pečení v družině - 1

Sladké pečení v družině

Datum: 23. 1. 2015

Mouka, cukr, vajíčka, tvaroh, ale i síla, hrst dobré nálady a chuti, fantazie něco si vyzkoušet stačilo při pátečním sladkém pečení. Vymačkat těsto do formy byl pro některé děti obtížný úkol. Všichni kuchaříčci to však zvládli. Při zdobení každý pracoval podle své fantazie a hlavně chuti. Než se koláč upekl, povídali jsme si o původu některých potravin, z čeho se například dělají těstoviny, čokoláda… Slovně jsme zvládli připravit a usmažit i řízky. Jakmile se jídelnou začala linout sladká vůně, každý už netrpělivě čekal na svůj koláč.

Lyžařský výcvik 2015 - 1

Lyžařský výcvik 2015

Datum: 18. 1. 2015

V neděli 18. ledna jsme po obědě nasedli do autobusu a vyrazili směr Železná Ruda. Jako první nás čekal obrovský kopec, do kterého jsme museli vynést všechny svoje věci. Na chatu jsme se dostali kolem čtvrté hodiny, pan učitel nám rozdělil pokoje, a tak jsme si mohli jít vybalit věci. V pondělí a v úterý jsme chodili lyžovat dopoledne i odpoledne na sjezdovku Nad nádražím. Ve středu jsme byli na lyžích jenom dopoledne, jelikož chození na svah bylo vyčerpávající. Po obědě nás čekal odpolední klid a v 15 hodin jsme měli tradiční soutěže a závody. Ve čtvrtek přijela Simča s Tomášem, kteří nám zazpívali a zahráli na klávesy. Večer byl jako každý rok velmi vydařený a všichni jsme si to moc užili. Letos jsem byla na lyžařském výcviku po čtvrté a mohu říci, že to byl ten nejlepší kurz, na kterém jsem byla.

Biologická olympiáda - školní kolo

Datum: 7. 1. 2015

Výsledky školního kola Biologické olympiády ze 7. 1. 2015
kategorie D (6. - 7. ročník): postup do okresního kola
Kačka Vaverková
Maruška Felixová
Honza Peprný
úspěšní řešitelé: Kamča Felixová
Dan Krásný
Eliška Brožová
kategorie C (8. - 9. ročník) úspěšná řešitelka Kristýna Bártová
všem děkuji za přípravu a postupujícím přeji hodně štěstí v okresním kole

Volby do školské rady

Datum: 1. 1. 2015

Volby do školské rady

Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu - 1

Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu

Datum: 29. 11. 2014

V sobotu 29. 11. 2014 se uskutečnily vánoční trhy. Přípravy vrcholily koncem listopadu. Ráno v devět hodin jsme přijeli před naši školu a začali nakládat zboží. Když jsme vše naložili, jeli jsme před zdravotní středisko. Tady už byly postaveny dřevěné stánky a my jsme do nich nanosili naše výrobky. Prostřeli jsme ubrus a hezky naaranžovali produkty. Po desáté hodině začali chodit první zákazníci. Prodávali se zde perníčky, ozdoby na stromečky a hlavně jmelí. Trhy se vydařily a i přes velkou zimu jsme utržili hodně peněz. Maru a Hani Felixovy, 7. A První adventní neděli se na náměstí rozsvěcel vánoční stromeček. V 17.00 hodin malé mažoretky svým vystoupením celou akci zahájily. Pan starosta všechny přivítal úvodním slovem a díky překvapení – zacinkání zvonečky dětmi ze sborů - se rozsvítil stromeček. Zazářil modrými a stříbrnými světýlky. Poté sbor zazpíval několik písniček a nakonec vystoupil orchestr ze ZUŠ pod vedením pana učitele Votruby. Byl to moc povedený začátek adventu. Tereza Bláhová, Lucie Radějová 8. A

Cirkusové představení - 1

Cirkusové představení

Datum: 6. 11. 2014

Zábavné cirkusové divadélko si připravil pro děti klaun Ferdinand se svojí pomocnicí. Děti se velice bavily při žonglování s míčky, kuželkami i kroužky, kouzlení se zakletým kuřátkem a hůlkou, provazy, jízdě na jednokolce… Džusíkové kouzlo, do kterého byly vybrané děti zapojeny všechny hlasitě rozesmálo. Největším úspěchem se stalo vystoupení Ferdinanda se cvičenými pejsky. Po celé představení se ozýval hlasitý radostný smích a veliký potlesk.

Lampionový průvod - 1

Lampionový průvod

Datum: 24. 10. 2014

Více než 100 barevných "světlušek" se sešlo v páteční podvečer 24. října 2014 před Základní školou Staňkov.
Po přivítání se a společném focení se všichni vydali na lampionky prosvícenou procházku po Staňkově. Pohodová nálada a přející počasí nás provázely celou cestu, která utekla velmi rychle.
Na odvážné děti, které došly zpět ke vchodu do ZŠ, čekala malá odměna.

Sběr přírodnin - 5.B - 1

Sběr přírodnin - 5.B

Datum: 30. 9. 2014

V úterý 30.9.2014 jsme se vydali na Mastník. Proč? Naším úkolem bylo sesbírat co nejvíce živých přírodnin. Do košíčku jsme dávali houby jedlé i nejedlé, mechy, kapradiny, listy i plody stromů atd. Když jsme se vrátili do třídy, začali jsme přírodniny třídit a pojmenovávat. Díky tomu jsme poznali nové druhy rostlin a hub. Příští den jsme práci dokončili a ještě si zahráli hru na paměť. Bylo to super dopoledne!

Orlí pírko - 1

Orlí pírko

Datum: 26. 9. 2014

Do světa ptačí říše nahlédly děti páteční odpoledne. Po úvodním povídání ve školní družině jsme se vydali do přírody, kde děti převzaly roli ptáků. Cestou měly děti možnost si vyzkoušet řeč různých druhů ptáků, šikovnost svých zobáčků, vytrvalostní let, orientaci za pomocí kompasu, pozorovat život ve volné přírodě. Posilněny svačinou se děti s nadšením pustily do staveb hnízd z přírodnin v lesíku. Větviček, listí, mechu i hub bylo dostatek, a tak bylo z čeho vybírat. Všem ptáčkům se hnízda moc povedla. Domů děti odcházely se spoustou zážitků, informací z ptačího světa a symbolickým pírkem.

Projekt - časopis 5.B - 1

Projekt - časopis 5.B

Datum: 23. 9. 2014

Od loňského roku si ve své třídě zaznamenáváme společné akce. Některé sepsala naše tř.uč. H.Kozová, některé jsme si zapsali sami do třídního časopisu nazvaném prostě "Časopis čtvrťáků."
V letošním školním roce chceme v této aktivitě pokračovat, ale už většinou sami. Proto pro nás p.uč. připravila projekt Vydáváme časopis, abychom poznali, jak to v takové redakci chodí, jak tam mají rozdělené funkce a co má každý na starosti.

Zobrazeno 31-60 ze 91

Doučování žáků škol

doucovi

Národní plán obnovy

Zakoupení digitálních pomůcek je financováno Evropskou unií - Next Generation EU

npoeu

Více informací (176.83 kB)

FD

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
neděle 23. 6. déšť 20/12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/13 °C
úterý 25. 6. jasno 24/11 °C

Náš partner

logo

Požadavky ICT

Školní psycholog

školní psycholog plakát

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na