Obsah

Projekt Zdravý životní styl

Typ: ostatní
Projekt Zdravý životní styl - 1Projekt: Zdravý životní styl- Prevence kouření a zásady zdravé výživy na ZŠ Staňkov
Mgr. Jarmila Pavlíková + žáci 8. tříd Výchova ke zdraví
Cílová skupina:žáci 6. - 9. tříd a dospělí zaměstnanci školy.
Projekt je prováděn v hodinách VkZ, matematiky,výtvarné výchovy a českého jazyka.
Předpokládané cíle:
-zmapovat stav kuřáků na 2. stupni ZŠ a mezi dospělými.Dále si mohou žáci i dospělí porovnat své stravovací návyky s doporučenými dávkami dle zásad zdravé výživy.

-prohloubení vzájemné spolupráce žáků,vytvoření odpovědnosti za splnění úkolu,respektování pravidel práce ve skupině.

-vytvoření výstavy ve vestibulu školy ke dni 31. 5. = „Světový den bez tabáku"

Plán:

- v hodinách VkZ žáci sestaví dotazník,připraví blankety, zadají otázky. Vyplnění dotazníků je dobrovolné a anonymní.

- V hodinách matematiky je dotazník vyhodnocen a vytvořen graf,týkající se kouření na naší ZŠ.

- V hodinách výtvarné výchovy na 1. i 2. stupni se mohou žáci vyjádřit výtvarně.

- V hodinách českého jazyka se mohou vyjádřit literárně.

Realizace:

- -VkZ: žáci 8. tříd navrhli otázky do dotazníku, 8 žákyň,zodpovědných za projekt, vybralo 8 otázek .Otázky byly ještě konzultovány s učitelem matematiky panem Šobrem a metodikem prevence paní Suchou.

- žákyně 8. tříd zadaly otázky žákům 2. stupně a zaměstnancům školy. Vyplnění dotazníků bylo dobrovolné.

- V hodinách matematiky proběhlo vyhodnocení dotazníků a vytvoření grafu o kouření na naší ZŠ.

- Ve vestibulu školy byla instalována výstava výtvarných a literárních prací žáků ke dni 31.5. „ Světový den bez tabáku"

Hodnocení:

-Do projektu se dobrovolně zapojili žáci 1. a 2. stupně i dospělí .

Účastníci projektu byli motivovány ke zlepšení životního stylu , ke zlepšení stravovacích . návyků.

- Vznikla zajímavá literární a výtvarná díla.

- Přínosem byla spolupráce mezi dětmi, dospělými, odpovědnost žáků 8. ročníku za přípravu, zpracování a vyhodnocení dotazníku.

Výsledky: dotazník - Kouření a zdravá výživa

Účastnilo se : 55 dívek 2. stupně, 51 chlapců 2. stupně a 27 zaměstnanců

/ CH= chlapci, D= dívky/

1./ Kouření: A- nezkusil jsem ještě nikdy kouřit

B- zkusil jsem kouřit a přestal jsem

C- považuji se za kuřáka

6.A

6.A

6. B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8. B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

10 

B

10 

16 

C

2/ Snídáš: A - nikdy

B- občas

C- pravidelně

6.A

6.A

6.B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

B

C

20 

3/ Kolik porcí zeleniny a ovoce sníš denně: doporučeno: zelenina-3-5 porcí

/ 1 porce-1 ks ovoce ,100g / ovoce 2-4 porce

A- 0-2 porce

B- 3-5 porcí

C- -více než 5 

6.A

6.A

6.B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

11 

13 

20 

B

C

4/ Jak často jíš ryby? Doporučeno- aspoň 1x týdně

A- 1x týdně

B- 1x- 2x měsíčně

C- - méně často

6.A

6.A

6.B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

B

18 

C

5/ Jaké pečivo jíš častěji?

A- bílé pečivo/ housky rohlíky/

B- -celozrnné pečivo,tmavý chléb

C- -neupřednostňuji žádné

6.A

6.A

6.B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

11 

B

C

12 

6// Průměrná denní spotřeba mléka : . doporučeno: dospívající: 3-4 porce

Mléčných výrobků

/ 1 porce = ¼ litru mléka nebo 1 jogurt/

Nebo 50 g sýra/

A- vůbec ne nebo méně než 1 litr

B- 1-2 porce

C- 3- více porcí

6.A

6.A

6.B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

B

11 

15 

C

7/ Kolik tekutin vypiješ denně doporučeno. 2-2,5 litru

A-méně než 1 litr

B 1-2 litry

C- více než 2 litry

6.A

6.A

6.B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

B

13 

12 

C

8/ Kolik sladkostí sníš denně? / 1 porce- 1 čokoláda-100g nebo sušenky 150 g/

A-méně než 1 porce

B- 1-2 porce

C- 3- více porcí

6.A

6.A

6.B

6.B

7. 

7. 

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

16 

B

11 

C


Vytvořeno: 31. 5. 2010
Poslední aktualizace: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správce Webu