Obsah

Kroužky ve školním roce 2018/2019

NÁZEV KROUŽKU

VYUČUJÍCÍ

TERMÍN

TŘÍDY

Angličtina pro nejmenší

Holečková

Úterý 13.00 – 13.40

1.

Angličtina pro nejmenší

Valečková Z., Suchá A.

Pátek 11.30 – 12.15

2.

Německý jazyk

Mastný

Dle domluvy se žáky

4. - 5.

English Conversation Club

Boudová

Čtvrtek 14.00 – 15.00

6. – 9.

Ruský jazyk

Boudová

Čtvrtek 15.00 – 16.00

8. – 9.

Pohybový kroužek dívky

Pavlíková, Kočandrlová

Úterý 16.00 – 17.00

1. – 3.

Pohybové hry ml. žáci

Kaslová

Středa 13.05 – 13.45

2. – 3.

Pohybové hry st. žáci

Kaslová

Středa 13.50 – 14.35

4. – 5.

Logopedická péče

Čtveráčková

Pondělí 9.45 - 10.30

Středa 11.30 – 12.15

Čtvrtek 10.35 – 11.20

1. – 5.

Sborový zpěv

Augustinová

Středa 7.00 – 7.45

1. – 9.

Relaxační kroužek

Výrutová

Středa 15.35 – 16.35

2. – 9.

Dopravní soutěž

Pluhařová

Dle domluvy s žáky

5. A

Eurorebus

Pluhařová

Dle domluvy s žáky

5. A

Škola pod lupou - časopis

Augustinová, Schenková

Pondělí 7.00 – 7.40

5. – 9.

Keramika

Čtveráčková

Úterý 13.30 – 15.00

1. – 5.

Pracovně výtvarný

Zahálková

Čtvrtek 12.45 – 13.45

3. C

Robotika

Khas

Dle domluvy s žáky

4. – 9.

Podpora odb. vzdělávání

Khas

Út 13.15-15.30

6.-9.

Vaření

Molton

Pátek 13.15 – 15.00

6. – 9.

Technický kroužek ZF

Valečka

Čtvrtek 15.00 – 17.00

6. – 9.

Matematický seminář

Jedličková

L pondělí 14.00 – 15.00

9. A

Seminář z českého jazyka

Augustinová

S pondělí 14.00 – 15.00

9.A

Matematický seminář

Štenglová

S středa 7.00 – 7.45

9. B

Seminář z českého jazyka

Škorvánková

L středa 7.00 – 7.45

9. B