Obsah

Kroužky ve školním roce 2019/2020

NÁZEV KROUŽKU

VYUČUJÍCÍ

TERMÍN

TŘÍDY

Angličtina pro nejmenší

I. Holečková

Úterý 13.00 – 13.45

2.

Angličtina pro nejmenší

Valečková Z., Suchá A.

Středa 5. a 6. hodina

1.

English Conversation Club

L. Boudová

Úterý 15.00 – 16.00

6. – 9.

Ruský jazyk

L. Boudová

Úterý 16.00 – 17.00

6. – 9.

Pohybový kroužek dívky

A. Pavlíková J., P. Kočandrlová

Úterý 15:30 – 16.30

1. – 3.

Pohybové hry ml. žáci

M. Kaslová

Středa 13.30 – 14.15

2. – 3.

Pohybové hry st. žáci

M. Kaslová

Středa 14.15 – 15.00

4. – 5.

Sborový zpěv

M. Augustinová, T. Leitlová

Čtvrtek 7.00 – 7.45

1. – 9.

Relaxační kroužek

M. Výrutová

Středa 15.35 – 16.35

2. – 9.

Škola pod lupou - časopis

M. Augustinová, V. Schenková

Pondělí 7.00 – 7.40

4. – 9.

Keramika

V. Čtveráčková

Úterý 13.30 – 15.00

 

Keramika

P. Bosáková

Čtvrtek 13.30 – 15.00

  

Pracovně výtvarný

J. Zahálková

Středa 12.45 – 13.45

2. – 3.

Matematický seminář

J. Rendlová

Čtvrtek 7. hodina

 

Seminář z českého jazyka

J. Suchá

7.00

 

Matematický seminář

K. Štenglová

Úterý/středa 7.00 – 7.45

9. AB

Seminář z českého jazyka

L. Škorvánková

Úterý/pátek 7.00 – 7.45

9.

Filmařský kroužek

T. Leitlová,

Z. Valečková

Pátek 7.00 – 7.45

1.st.

Čtenářský klub

V. Schenková

Středa 12.20 – 14.00

7. a 8. tř.

Matematické kluby

J. Pluhařová,

D. Zámostná

Středa 12. – 13.30

  1. – 3.

Přírodovědný klub

I. Brožovská

D. Šmíd

Úterý 13.20 – 15.00

6. a 9. tř.

Čtenářský klub

J. Suchá

Úterý 13.00 – 14.30

5. tř.

Kroužek vědeckých pokusů

D. Rohlová

Pondělí 15.00 – 16.00

1. stupeň

Robotika

M. Khas

Středa 13.30 – 15.00

6.-9.