Obsah

Kroužky ve školním roce 2017/2018

NÁZEV KROUŽKU

VYUČUJÍCÍ

TERMÍN

TŘÍDY

Logopedická péče

Čtveráčková

pondělí 13.00–15.15

 

Pohybové hry

Valečka

středa 13.05–13.45         

2. –3. ročník

Pohybové hry

Valečka

středa 13.45–14.30

4. –5. ročník

Relaxační kroužek

Výrutová

středa 15.30–16.30

1. –9. ročník

Sborový zpěv

Augustinová

středa 7.00–7.45

1. –9. ročník

English Conversation Club

Boudová

čtvrtek 15.00–16.00

6. –9. ročník

Pracovně výtvarný

Zahálková

úterý 13.00–13.45

1. –3. ročník

Mažoretky

Hettlerová. Vachtlová

Středa 12.45–13.30

1. –5. ročník

Angličtina pro nejmenší

Holečková

úterý 13.05–13.45

2. třída

Angličtina pro nejmenší

Valečková

úterý 13.05–13.45

1. třída

Škola pod lupou - časopis

Augustinová. Schenková

pondělí 7.00–7.40

5. –9. ročník

Pohybový kroužek dívky

Pavlíková. Kočandrlová

úterý 16.00–17.00

1. –3. třída

Dopravní soutěž

Pluhařová

dle žáků

4. –9. ročník

Eurorebus

Pluhařová

dle žáků

3. –9. ročník

Keramika

Čtveráčková

úterý 13.45–14.15

1. stupeň

Matermatický kroužek

Tauberová

pondělí 7.00–7.45

9. ročník

ICT v dějepisu

Schenková

středa 7.00–7.45

6. –9. ročník

Němčina pro začátečníky

Štenglová

pondělí 13.05–13.45

3. –4. ročník

Fotografický kroužek

Khas

Středa 13.30–14.15

5.–9. ročník

Robotika a programování

Khas

Pátek 13.30–15.00

4.–9. ročník