Obsah

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace
 
2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel: Město Staňkov
 
3. Organizační struktura
Základní škola
Školní družina (4 oddělení)
Školní jídelna
 
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace
Komenského 196
345 61 Staňkov
 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace
Komenského 196
345 61 Staňkov
 
4.3 Úřední hodiny
V měsících leden - červen a září - prosinec.
Pondělí - Pátek
7:30 - 15:00 hod.
 
4.4 Telefonní čísla
Základní škola: 379 492 613, 379 492 614 (ředitelka, zást. ředitelky)
Školní jídelna: 379 492 616 (vedoucí školní jídelny)
 
4.6 Adresa internetové stránky
 
4.7 Adresa e-podatelny
info@zsstankov.cz
 
4.8 RED IZO
 600065545
 
4.9 Datová schránka
bwbmsnz
 
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: , kód banky:
 
6. IČ
70986754
 
7. DIČ
Nejsme plátci DPH
 
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Školní vzdělávací plán školní družiny
 
8.2 Rozpočet
Bude doplněno.
 
9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.
 
11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.
 
12. Formuláře ke stažení
Formuláře jsou k dispozici v ředitelně.
 
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 
14. Předpisy
 
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány zdarma.
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018