Obsah

Mgr. Jitka SucháMgr. Jitka Suchá

ředitelka školy

učitelka základní školy (ČJ, VKO), metodička prevence

Telefon: 728 816 838 E-mail: sucha@zsstankov.cz

Konzultační hodiny:

 

Mgr. Lenka JedličkováíMgr. Lenka Jedličková

zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň

učitelka základní školy (M)

Telefon: 777 229 296 E-mail: jedlickova@zsstankov.cz

Konzultační hodiny:

 

Mgr. Miloslav KhasMgr. Miloslav Khas

ICT koordinátor, metodik ICT

učitel základní školy (ICT, HV, VKO, VKZ, PČ)

třídní učitel VIII.A

Telefon: 607 779 960 E-mail: khas@zsstankov.cz

Konzultační hodiny:

 

Mgr. Jana PluhařováMgr. Jana Pluhařová

mentorka kritického myšlení

učitelka základní školy (1. stupeň)

třídní učitelka IV.A

Telefon: 736 429 898 E-mail: pluharova@zsstankov.cz

Konzultační hodiny:

 

Mgr. Kateřina ValečkováMgr. Kateřina Valečková

učitelka základní školy (ČJ, AJ, VKZ)

třídní učitelka IX.A

Telefon: 728 807 192 E-mail: valeckova@zsstankov.cz

Konzultační hodiny: