Obsah

Členové Školské rady při ZŠ Staňkov

pro volební období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023

 

Členové jmenovaní zřizovatelem školy (Rada města Staňkov)

  • Mgr. Bc. Alexandr Horák
  • Zdeněk Strousek (předseda rady)
  • Jiří Bek

 

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků

  • Kamila Sodomová
  • Bohumíra Černá
  • Petra Jirásková

 

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy

  • Mgr. Zdeněk Valečka
  • Mgr. Ivana Brožovská
  • Mgr. Jaroslav Šobr

 

Kontakt na předsedu rady:

E-mail: skolskarada@mestostankov.cz

Telefon: 606 664 311