Obsah

Členové školské rady

Volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

Členové jmenovaní zřizovatelem školy

  • Mgr. Bc. Alexandr Horák
  • Zdeněk Strousek
  • Jiří Bek

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků

  • Pharm. Marcela Pinkrová
  • Bc. Kamila Coufalová
  • Jaroslava Kaufnerová

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy

  • Mgr. Zdeněk Valečka
  • Mgr. Ivana Brožovská
  • Mgr. Věnceslava Schenková

 

Předseda: Zdeněk Strousek skolskarada@mestostankov.cz, tel.: 606 664 311