Obsah

Členové školské rady

Volební období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017

Členové jmenovaní zřizovatelem školy

 • Mgr. Bc. Alexandr Horák
 • Zdeněk Strousek
 • Jiří Bek

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy

 • PharmDr. Marcela Pinkrová
 • Bc. Kamila Fichtlová
 • Mgr. Ivana Fejtková

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy

 • Mgr. Zdeněk Valečka
 • Mgr. Ivana Brožovská
 • Mgr. Miloslav Khas

Předseda: Zdeněk Strousek skolskarada@mestostankov.cz [›], tel.: 606 664 311

Členové školské rady

Volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

Členové jmenovaní zřizovatelem školy

 • Mgr. Bc. Alexandr Horák
 • Zdeněk Strousek
 • Jiří Bek

Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy

 • Pharm. Marcela Pinkrová
 • Bc. Kamila Fichtlová
 • Jaroslava Kaufnerová

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy

 • Mgr. Zdeněk Valečka
 • Mgr. Ivana Brožovská
 • Mgr. Věnceslava Schenková

Předseda: Zdeněk Strousek skolskarada@mestostankov.cz [›], tel.: 606 664 311