Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Slavnostní zakončení školního roku a ocenění žáků

Detail [›]

Ve středu 28. června se celá škola sešla v Lidovém domě na slavnostním ukončení školního roku 2016/2017. Na úvod  zazpíval pěvecký sbor paní učitelky Augustinové a pak pan ředitel Jaroslav Šobr zhodnotil uplynulý školní rok. Poděkoval za práci všem učitelům i žákům a popřál krásné prázdniny.

Pak se žáci přesunuli do kina, kde měly 9. třídy připravenou svoji závěrečnou prezentaci, v níž vzpomínaly na léta prožité na naší základní škole.

 

Ocenění žáci za reprezentaci školy 2016/2017

Účast v národním kole soutěže Eurorebus - Tadeáš Tůma,  Kristýna Forstová,  Adam Drudík

Mimořádný úspěch (1. či 2. místo) v okresním kole a postup do krajského kola

Dějepisná olympiáda - Jindřich Krstev

Zeměpisná olympiáda - Petr Pokorný, Bohdana Vokounová

Dopravní soutěž - Daniel Moráfka, Adam Zvoneček, Zuzana Osvaldová, Natálie Janská

Okresní kolo:

Matematická olympiáda, 2. místo – Bohdanka Vokounová

Zeměpisná olympiáda, 3. místo – Tomáš Kopecký, Kristýna Forstová

Biologická olympiáda, 4. místo – Kateřina Vaverková

časopis Škola pod lupou – L. Malíková, A. Dudová, K. Forstová, E. Jáchimová, T. Vacíková

Aktivní práce v žákovském parlamentu – Anna Gruberová a Simona Škáchová,

                                                                       Jan Khas a Kačka Roučková

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-