Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Mafie - hra pro 2. stupeň

Detail [›]

V pátek 16. června se konala školní akce pro druhý stupeň s tématem Mafie. Na začátku se všichni žáci z 6. až 9. tříd rozdělili do čtyř mafiánských rodin (černé, červené, zelené a modré). Abychom věděli, kdo k jaké rodině patří, měli jsme na ruce namalované puntíky barvy rodiny, do které jsme patřili. Poté si každý člen rodiny vylosoval svoji pozici v rodině. První pozicí byl don, který byl kápo celé rodiny, mohl nosit dva kusy zboží najednou, mohl okrást pistolníka a i policie se ho bála. Byl ale jediný, kdo mohl umřít, a tak si ho rodina musela pečlivě chránit. Zabít dona mohl jedině assassin, který byl druhou významnou pozicí, ale mohl ho okrást pistolník. Třetí pozicí byl pašerák, který mohl nosit dva kusy zboží najednou, ale mohl ho okrást pistolník. Čtvrtou pozicí byl pistolník, který mohl okrást assassina a pašeráka. Jediný, kdo mohl pistolníka okrást, byli don a policie.
S mafiánskými rodinami spolupracovali dealeři, kteří prodávali rodinám zboží. Dealerem byla paní učitelka Brožovská, která byla navíc jako jediná pohyblivá a její zboží dávalo týmu 2 body. Říkali jsme jí Zlatonka. Dalšími dealery byly paní učitelka Jedličková, Augustinová, Schenková a Hamadejová.  Proti mafiánským rodinám zasahovala policie.
Cílem hry bylo propašovat co nejvíce zboží od dealera k jinému daelarovi. Každý dealer měl tabulku, kam rodinám zapisoval zboží, které přinesly, například ropu, informace, zbraně, šperky a nejcennější zlato. Když jsme vymezili území, kde bude hra probíhat (od sokolovny ke koze Anežce), mohlo se začít hrát.
Jednotlivé mafiánské rodiny pobíhaly po stanovištích dealerů a navzájem se předbíhaly, okrádaly a zároveň se snažily utéct před policií, což bylo občas opravdu jen o vlásek.
Celkově jsme hráli dvě hodiny a pak jsme na školní zahradě netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků.
Na krásném čtvrtém místě skončila rodina červených, na bronzovém místě rodina zelených, na stříbrném místě rodina modrých a nejúspěšnější byla rodina černá, která vítězství oslavovala nadšeným jásotem. Všichni mafiáni dostali za odměnu bonbóny a vítězové ještě nanuky.
Určitě bychom byli rádi, kdybychom si i příští rok zahráli na mafiány, protože se nám hra velmi líbila.

Míša Horníková, 6. B

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-