Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Spaní v indiánském duchu

Z 19. na 20. května měli Indiáni a Špioni spaní ve školní družině. Na akci jsme se připravovali již během týdne, kdy jsme si vyráběli indiánské čelenky. Těsně před samotnou akcí jsme si po indiánsku namalovali obličeje, vzali batůžky a vyrazili do terénu – zahrát si STOPOVAČKU. Indiáni značili trasu a zadávali úkoly. Špioni šli v jejich stopách a úkoly plnili. Vše pozorovalo indiánské „Bystré Oko“. Přátelské a radostné bylo setkání obou skupin na konci hry.  Špioni Indiány opravdu vystopovali a společně se pak vrátili do školy.

  Po návratu bylo potřeba se posilnit a ujíst tedy něco z donesených domácích dobrot. Poté jsme se dali do výroby osobního amuletu. Zde byla potřeba veliké trpělivosti a šikovnosti. Uznání patří všem, kteří pomáhali, ale i těm, kteří to nevzdali. Pak už nás čekala procházka setmělou školou při světýlkách baterek. Ve společném kruhu jsme si přečetli indiánskou modlitbu a vnesli do svého osobního amuletu pozitivní přání. Příjemnou zábavou byla i diskotéka u Špionů. Docela znaveni jsme pak prošli večerní hygienou a šupy dup do spácáků. Někteří si ještě chvíli povídali a někteří již docela hlasitě pochrupovali.

  Ráno bylo velice příjemné – nebylo totiž kam pospíchat. Po snídani jsme se dali do balení a čekali až se dostaví rodiče.

  Velké „Náčelnické poděkování“ patří Veronice Podpěrové z 9. B, která nám pomáhala během stopovačky a při výrobě amuletu.

  

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-