Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Den dětí pro MŠ a 1. stupeň

Detail [›]

2. května připravily šesté třídy pro žáky 1. stupně a MŠ dětský den. Na hřišti pod školou bylo celkem 20 stanovišť, do kterých jsme se rozdělili po dvojicích a čekali, až přijdou mladší děti.
Akce začala v 9 hodin, kdy jsme se na hřišti sešli všichni: páťáci, kteří vodili školkové děti, čtvrťáci, třeťáci, druháci a prvňáci. Všichni ponejvíc chodili v šestičlenných skupinkách. Žáci si např. na stanovišti číslo 10 mohli vyzkoušet skok do písku nebo si mohli zkusit chození na chůdách, zapamatovat  si předměty, střílet na fotbalovou branku atd…
Celý den jsme si moc užili, i když bylo horko. Všichni prošli skoro všechna připravená stanoviště a na závěr dostali sladkou odměnu.

Eliška Jáchimová, Terka Vacíková, 6. A

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-