Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Hurá, máme keramickou pec!

Detail [›]
9. května jsem se konečně dočkali. Díky zafinancování města, aktivitě Klubu rodičů Amos a Vlaďky Čtveráčkové  máme konečně vytouženou keramickou pec.
Jakýsi slavnostní křest pro učitelé a ostatní zájemce proběhl 9. května v odpoledních hodinách. Potěšilo nás, že si našel čas i pan starosta Alexandr Horák a přišel si s námi také něco "uplácat".

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-