Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Výlet do domažlického muzea

Ve čtvrtek 9. března jsme my, obě osmé třídy, uskutečnily výlet do domažlického muzea. Viděli jsme zde spoustu zajímavých a kolikrát i hodně starých věcí. Během prohlídky jsme vyplňovali pracovní list, který jsme mohli odevzdat (pokud byl vyplněný) a paní učitelka Votrubová nám ho opravila. Otázky v dotazníku se týkaly převážně Boženy Němcové a Chodska. Na konci naší prohlídky jsme se mohli jít podívat i na věž, ze které jsme viděli na celé Domažlice. Výlet byl zajímavý, ale už jsem v tomto muzeu byla dvakrát, takže mě to nenadchlo na 100 %. 
Linda Malíková, 8. B