Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Projektový den Prstem po mapě

Detail [›]

Celý páteční den 10. 3. se nesl v duchu cestování po světě. Zúčastnili se žáci 5. - 9. tříd, kteří byli namícháni do společných skupin s různými tématy. Žáci si skupinky volili sami. Celý projekt vymysleli samotní žáci, lépe řečeno žákně 9. ročníku Simča Škáchová a Anička Gruberová. Skupinky vedli deváťáci a učitelé byli tentokrát jen poradním orgánem. :-) Skupinky pracovaly na svých tématech. Každá tři témata souvisela s jedním světadílem. Poté se témata spojila a utvořila pásmo scének, básniček, povídání, tanců a pak týmy vše předvedly v kině ostatním účastníkům. Den velmi rychle utekl a výsledek byl super. Co děti dokázaly za tak krátkou dobu vytvořit, bylo úžasné. Všem zúčastněným moc děkuji.

Mgr. Ivana Brožovská

 

V pátek 10. března se konal celodenní projekt Prstem po mapě, který připravila paní učitelka Brožovská společně s žákyněmi z 9. ročníku Simonou Škáchovou a Aničkou Gruberovou. Do projektu se zapojily děti od 5. třídy až do 9. třídy. Prvně jsme se zapsali ve vestibulu školy k nějakému kontinentu. U vybraného kontinentu jsme mohli zpracovávat tři témata, např. u Jižní Ameriky jsme si připravovali plakát na prezentaci kontinentu a nějaké zajímavosti - např. něco o drogách či karnevalu. Skupiny se připravovaly dvě hodiny v jednotlivých třídách. Pak jsme se vydali do kina, kde jsme všichni prezentovali své projekty. Všechny prezentace se povedly a celý den jsme si moc užili.

Eliška Jáchimová, 6. A

 

Detail [›]
-