Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Zeměpisná olympiáda s dvojitým postupem do kraje

Po delší době se naše škola opět zúčastnila okresního kola zeměpisné olympiády v Domažlicích. Po úspěšném školním kole jsme vyslali své zástupce do všech třech kategorií. 

Kategorii A, nejmladší žáci - 6. ročník reprezentovali Tomáš Kopecký 6.B a Veronika Čipryč 6.A. Kategorii B, 7. ročník - Bohdana Vokounová, Kristýna Forstová 7. A a kategorii C, 8. - 9. ročník - Petr Adam Pokorný 9.B, Martin Presl 8. A. 

Po náročných třech kolech se naše škola dočkala úžasných výsledků. V každé kategorii jsme měli zastoupení na stupních vítězů. 

Kategorie A - 3. místo - Tomáš Kopecký

Kategorie B - 2. místo - Bohdana Vokounová, postup do krajského kola

                    3. místo - Kristýna Forstová

Kategorie C - 1. místo - Petr Adam Pokorný, postup do krajského kola

 

Všem účastníkům děkuji za příkladnou přípravu a reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Brožovská

 

Dne 21. února se uskutečnilo v Domažlicích okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu jelo reprezentovat šest žáků. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin.
Po úvodní prezenci se všichni žáci rozešli do určitých učeben, kde psali tři testy ((práce s atlasem, práce bez atlasu a praktická část s atlasem). Pro mě osobně byla nejobtížnější část bez atlasu. Naopak nejvíce mi sedla praktická část. Po dopsání všech testů si žáci v učebnách většinou povídali o obtížnosti testů. Za nejúspěšnější školu by se asi dala považovat ta naše, protože jsme si vedli opravdu dobře - Tomáš ze 6. ročníku skončil na 3. místě, Týna ze 7. ročníku na 3. místě a Bohdy na 2. místě a Petr z 9. ročníku na 1. místě. První dvě místa pojedou v březnu reprezentovat naši školu do krajského kola. Doufáme, že se jim to tam vyvede, budeme jim držet palce.

Kristýna Forstová, 7. A

 

Detail [›]
-