Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhne 19.6. - 21.6. - viz kalendář. Dopoledne bude probíhat ve 3. odd. ŠD, odpoledne v 1. oddělení. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. Přihlášky k dispizici v ŠD nebo zde na webu školy.

Volná místa

Hledáme kreativní a motivované kolegy pro výuku na 1. stupni a také pro výuku fyziky, matematiky, německého jazyka a výchov na 2. stupni - úvazek dle domluvy. Informace na tel. 724 291 455.

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Vánoční koncert

Detail [›]

Ve středu 21. prosince proběhl vánoční koncert v kostele sv. Jakuba a o den později se stejný koncert opakoval v Lidovém domě, kde se sešla celá Základní škola Staňkov.
Koncert zahájil pan ředitel Šobr, který děkoval Simoně Škáchové a Aničce Gruberové za odevzdání nalezené peněženky. 
Poté zazpíval sbor. Celkem bylo pět sólových vystoupení a tři přednesy. Jako první sólistka vystoupila Eliška Tesařová s písní Ráda bych k Betlému. Po ní následovala Danielka Forejtová, která nám řekla básničku od Martiny Drijverové: Vánoční. Následoval sbor a Eliška Tauberová s písní  Rozmilé děťátko, slyš. Hned poté se nám představila Klárka Strousková, která nám řekla báseň Vánoční stromeček, a Eliška Jáchimová s písní Být dítětem svítícím. Po sboru byly poslední čtyři vystoupení: Kamila Felixová nám řekla, jaká je Nejkrásnější vánoční píseň, Míša Horníková  zazpívala píseň Haleluja a Jitka Felixová píseň Adeste fideles. Na závěr koncertu pan učitel Khas s 8.B a 7.B přidal ještě několik vánočních koled a písní. Myslím, že se naše vystoupení všem posluchačům líbilo.
Eliška Jáchimová, 6. A