Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation

Doplňovací volby do ŠR

z řad zákonných zástupců proběhnou v úterý 18. 4. 2017 od 15.30 do 18.00 v budově školy.

Ředitelské volno

pro žáky je vyhlášeno na den 12. 4. 2017 z důvodu celodenního vzdělávání učitelů.

Přijímací zkoušky na SŠ

Další informace naleznete na webových stránkách Plzeňského kraje.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 proběhne 4. 4. 2017 od 14.00.

Náš tým

Kontakty

 Vánoční koncert

Detail [›]

Ve středu 21. prosince proběhl vánoční koncert v kostele sv. Jakuba a o den později se stejný koncert opakoval v Lidovém domě, kde se sešla celá Základní škola Staňkov.
Koncert zahájil pan ředitel Šobr, který děkoval Simoně Škáchové a Aničce Gruberové za odevzdání nalezené peněženky. 
Poté zazpíval sbor. Celkem bylo pět sólových vystoupení a tři přednesy. Jako první sólistka vystoupila Eliška Tesařová s písní Ráda bych k Betlému. Po ní následovala Danielka Forejtová, která nám řekla básničku od Martiny Drijverové: Vánoční. Následoval sbor a Eliška Tauberová s písní  Rozmilé děťátko, slyš. Hned poté se nám představila Klárka Strousková, která nám řekla báseň Vánoční stromeček, a Eliška Jáchimová s písní Být dítětem svítícím. Po sboru byly poslední čtyři vystoupení: Kamila Felixová nám řekla, jaká je Nejkrásnější vánoční píseň, Míša Horníková  zazpívala píseň Haleluja a Jitka Felixová píseň Adeste fideles. Na závěr koncertu pan učitel Khas s 8.B a 7.B přidal ještě několik vánočních koled a písní. Myslím, že se naše vystoupení všem posluchačům líbilo.
Eliška Jáchimová, 6. A