Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Firma PETBEK a Zdeněk Jakl věnovali ZŠ Staňkov dalšího robota

   Chtěl bych touto cestou poděkovat firmám PETBEK a Zdeněk Jakl ze Staňkova za darování další stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 v ceně 10 500 Kč. Osobně ji přijeli předat jednatelé firmy Jiří Bek a Miroslav Peteřík.
Robotická sada LEGO Education EV3 motivuje žáky ke vzdělávání pomocí řešení problémů z reálného světa, uvádí žáky přirozenou cestou do práce s technologiemi a do prostředí techniky a matematiky, rozvíjí jejich motorické funkce a abstraktní myšlení.

Jsem rád, že obě firmy chápou, jak důležité jsou pro žáky a jejich budoucí uplatnění na pracovním trhu podobné aktivity.

Ještě jednou za sebe i za mé žáky velký dík!

https://www.petbek.cz/ [›]

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-